Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 22/2000/QH10 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6859 văn bản

1

Luật Hôn nhân và Gia đình 2000

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/2000/QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2000 LUẬT NGÀY 09/06/2000 CỦA QUỐC HỘI SỐ 22/2000/QH10 VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH LỜI NÓI ĐẦU Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường

Ban hành: 09/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

2

Luật Quốc phòng 2018

Luật 22 2018,Quốc hội,Luật Quốc phòng,Công tác quốc phòng,An ninh quốc phòng,22/2018/QH14,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 22/2018/QH14 Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

3

Luật Phòng, chống ma túy 2000

Luật 23 2000,Quốc hội,Luật Phòng chống ma túy,Phòng chống ma túy,Chất hướng thần,Tiền chất,Chống tệ nạn ma tuý,Chất gây nghiện,23/2000/QH10,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 09/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

4

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000

Luật 24 2000,Quốc hội,Luật Kinh doanh bảo hiểm,Kinh doanh bảo hiểm,Doanh nghiệp bảo hiểm,Kinh doanh tái bảo hiểm,Hoạt động đại lý bảo hiểm,Đại lý bảo hiểm,Môi giới bảo hiểm,24/2000/QH10,Doanh nghiệp,Thương mại,Bảo hiểm QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

5

Luật Tố tụng hình sự sửa đổi 2000

Luật 20 2000,Quốc hội,Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi,Bộ luật tố tụng hình sự,Luật tố tụng hình sự,Sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự,Tố tụng hình sự,Thủ tục tố tụng hình sự,Gia hạn tạm giam,Thời hạn tạm giam,Bổ sung,Sửa đổi,20/2000/QH10,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ

Ban hành: 09/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

6

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2000

Luật 18 2000,Quốc hội,Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,Luật đầu tư nước ngoài,Đầu tư nước ngoài,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Vốn đầu tư nước ngoài,Giấy phép đầu tư,Sửa đổi,Bổ sung,18/2000/QH10,Doanh nghiệp,Đầu tư QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

7

Luật Dầu khí sửa đổi 2000

Luật 19 2000,Quốc hội,Luật Dầu khí sửa đổi,Luật Dầu khí,Hoạt động dầu khí,Thuế Tài nguyên,Thăm dò dầu khí,Khai thác dầu khí,Sửa đổi,Bổ sung,19/2000/QH10,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 09/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

8

Luật Khoa học và Công nghệ 2000

Luật 21 2000,Quốc hội,Luật Khoa học và Công nghệ,Hoạt động khoa học và công nghệ,Khoa học Công nghệ,Nghiên cứu khoa học,Phát triển công nghệ,Nhiệm vụ khoa học công nghệ,Tổ chức khoa học và công nghệ,Tổ chức khoa học công nghệ,21/2000/QH10,Công nghệ thông tin QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 09/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

9

Nghị quyết 22/2016/QH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và 2017 do Quốc hội ban hành

22/2016/QH14,Nghị quyết 22 2016,Quốc hội,Chương trình xây dựng luật ,Chương trình xây dựng luật pháp lệnh ,Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị

Ban hành: 29/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2016

10

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Luật 10 2017,Quốc hội,Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ,Giải quyết yêu cầu bồi thường ,Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước ,Trách nhiệm bồi thường,10/2017/QH14,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

11

Nghị quyết số 40/2000/NQ-QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông do Quốc hội ban hành

40/2000/NQ-QH10,Nghị quyết 40 2000,Quốc hội,Giáo dục QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40/2000/NQ-QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 09/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Nghị quyết số 41/2000/NQ-QH10 về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở do Quốc hội ban hành

41/2000/NQ-QH10,Nghị quyết 41 2000,Quốc hội,Giáo dục QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41/2000/NQ-QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000 NGHỊ QUYẾT VỀ THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 09/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Nghị quyết số 42/2000/NQ-QH10 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2001 do Quốc hội ban hành

42/2000/NQ-QH10,Nghị quyết 42 2000,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42/2000/NQ-QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2001 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG

Ban hành: 09/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Nghị quyết số 39/2000/NQ-QH10 về nhiệm vụ năm 2001 do Quốc hội ban hành

39/2000/NQ-QH10,Nghị quyết 39 2000,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39/2000/NQ-QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2001 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

15

Nghị quyết số 36/2000/NQ-QH10 về việc phê chuẩn Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Quốc Hội ban hành.

36/2000/NQ-QH10,Nghị quyết 36 2000,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 36/2000/NQ-QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2000

Ban hành: 09/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2007

16

Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10 về việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình

35/2000/NQ-QH10,Nghị quyết 35 2000,Quốc hội,Quyền dân sự QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35/2000/NQ-QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2000 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC

Ban hành: 09/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

17

Nghị quyết số 22/1999/NQ-QH10 về Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá X do Quốc Hội ban hành

22/1999/NQ-QH10,Nghị quyết 22 1999,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/1999/NQ-QH10 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1999 NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84

Ban hành: 12/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

18

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Chống tham nhũng năm 2000

Pháp lệnh 22 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Chống tham nhũng sửa đổi,Pháp lệnh Chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng,Chống tham nhũng,Sửa đổi,Bổ sung,22/2000/PL-UBTVQH10,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

19

Luật dự trữ quốc gia 2012

Luật 22 2012,Quốc hội,Luật dự trữ quốc gia ,Luật dự trữ quốc gia mới,Dự trữ Quốc gia,Luật dự trữ quốc gia mới nhất,22/2012/QH13,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 22/2012/QH

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

20

Nghị quyết 22/2012/QH13 bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An do Quốc hội ban hành

22/2012/QH13,Nghị quyết 22 2012,Quốc hội,Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội,Đặng Thị Hoàng Yến,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số: 22/2012/QH13 Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75