Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023 của 63 tỉnh thành? Lịch đi học lại của 63 tỉnh thành năm 2022-2023?

Tôi muốn biết lịch tựu trường, lịch khai giảng năm học 2022-2023 của 63 tỉnh thành như thế nào? Khi nào học sinh cả nước đi học lại? – Câu hỏi của chị Hiền Bích (Bình Định)

Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 như sau:

- Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2022.

- Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

- Kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2023.

- Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2023.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

lịch tựu trường 2022-2023

Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023 của 63 tỉnh thành? Lịch đi học lại của 63 tỉnh thành

Lịch tự trường và khai giảng năm học 2022-2023 của 63 tỉnh thành

Hiện nay, đã có một số tỉnh, thành đã có lịch trường và khai giảng năm học 2022-2023 như sau:

1. Thành phố Hồ Chí Minh

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định 2708/QĐ-UBND.

Theo đó, lịch tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023 như sau:

- Đối với học sinh mầm non: Thứ Tư ngày 31/8/2022.

- Đối với học sinh các bậc tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên: Thứ Hai ngày 22/8/2022.

- Lịch khai giảng của học sinh TP.HCM: Học sinh toàn thành phố sẽ khai giảng năm học 2022 - 2023 vào ngày Thứ Hai - 05/9/2022.

2. Hà Nam

Ngày 10/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1525/QĐ-UBND:

- Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

- Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2022.

3. Đồng Tháp

Ngày 10/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định 892/QĐ-UBND-HC, Theo đó, lịch tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023 như sau:

- Học sinh lớp 1 tựu trường ngày 22/8/2022.

- Học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày 25/8/2022.

- Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tổ chức khai giảng năm học lúc 07 giờ 30 phút ngày thứ Hai, 05/9/2022.

4. Ninh Thuận

Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có Quyết định 1114/QĐ-UBND về ban hành khung thời gian năm học 2022-2023. Theo đó, lịch đi học lại như sau:

5. Yên Bái

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 1327/QĐ-UBND ngày 11/8/2022

Cụ thể lịch tựu trường sớm nhất vào ngày 29 tháng 8 năm 2022. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 22 tháng 8 năm 2022.

Lễ Khai giảng năm học sẽ tổ chức vào ngày 05 tháng 9 năm 2022.

6. Bình Định

Ngày 10/8/2022,UBND tỉnh Bình định ban hành Quyết định 2502/QĐ-UBND Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non.

Theo đó:

- Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên: Tựu trường vào ngày 29/8/2022.

- Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên giảng dạy chương trình nghề phổ thông của năm học mới từ ngày 12/9/2022.

Ngày Khai giảng: Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2022.

7. Ninh Bình

Theo Quyết định 730/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình ngày 11/8/2022

Học sinh tựu trường từ ngày 29/8/2022, riêng đối với học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023 là ngày 05/9/2022.

8. Trà Vinh

Theo Quyết định 1645/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh ngày 12/8/2022

Học sinh tựu trường từ ngày 29/8/2022, riêng cấp tiểu học sẽ tựu trường từ ngày 22/8/2022.

Lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9/2022.

9. Điện Biên

Học sinh giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Điện Biên sẽ tựu trường sớm nhất ngày 01/9/2022

+ Riêng lớp 1 tựu trường ngày 29/8/2022

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

10. Hưng Yên

Theo Quyết định 1750/QĐ-UBND ngày 09/8/2022

Học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8/2022, riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8/2022.

Tổ chức khai giảng năm học vào ngày 05/9/2022.

11. Kiên Giang

Theo Quyết định 1985/QĐ-UBND ngày 10/8/2022

Học sinh tựu trường sớm nhất ngày 29/8/2022. Riêng lớp 1 tựu trường từ ngày 22/8/2022.

Lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9/2022.

12. Bình Thuận

Theo Quyết định 1749/QĐ-UBND thì:

- Đối với mầm non, tiểu học: Chậm nhất ngày 29/8/2022 (Thứ hai).

- Đối với THPT, THCS: Chậm nhất ngày 30/8/2022 (Thứ ba)

Lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9/2022.

13. Quảng Nam

Ngày 10/8/2022, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2094/QĐ-UBND kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, học sinh Quảng Nam tựu trường ngày 1/9/2022, khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2022.

14. Hà Nội

Căn cứ Quyết định 2865/QĐ-UBND, học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (tức ngày 29/8/2022). Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (ngày 22/8/2022).

Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2022.

15. Long An

Theo Quyết định 7374/QĐ-UBND ngày 11/8/2022, học sinh các cấp tựu trường vào Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng học sinh lớp 1 và THPT Chuyên LA tựu trường: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Tổ chức khai giảng ngày 05/9/2022

16. Bạc Liêu

Theo Quyết định 1360/QĐ-UBND năm 2022 thì:

- Tựu trường vào ngày 29/8/2022; riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8/2022.

- Khai giảng năm học vào ngày 05/9/2022.

17. Sơn La

Theo Quyết định 1632/QĐ-UBND ngày 10/8/2022, Thời gian tựu trường Giáo dục mầm non: từ ngày 25/8/2022 đến ngày 31/8/2022;

Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường: Thứ 2, ngày 22/8/2022

Khai giảng năm học: Ngày 05/9/2022.

18. Cần Thơ

Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (nghĩa làngày 29/8/2022). Tuy nhiên, đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (ngày 22/8/2022).

Khai giảng năm học: Ngày 05/9/2022.

19. Nghệ an

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Khai giảng năm học: Ngày 05/9/2022.

20. Bìa rịa - Vũng Tàu

Theo Kế hoạch 2267/KH-SGDĐT năm 2022 Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1, 2, 10: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

21. Sóc Trăng

Theo Quyết định 2083/QĐ-UBND, học sinh tất cả các cấp: Tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày 5/9/2022.

- Khai giảng năm học: Ngày 05/9/2022.

32. Cà Mau

Học sinh sẽ tựu trường từ ngày 25/8/2022, đến ngày 5.9.2022 sẽ khai giảng năm học mới.

23. Gia Lai

Theo Quyết định 417/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai thì:

- Học sinh lớp 1: 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: 29/8.

- Ngày khai giảng: Ngày 05/9/2022.

24. An Giang

- Tựu trường: 29 - 31/8/2022

- Ngày khai giảng: Ngày 05/9/2022.

25. Hà Giang

Theo Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2022 thì:

- Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 25/8/2022.

- Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

26. Vĩnh Phúc

Theo Quyết định 1513/QĐ-CT năm 2022 thì:

Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (tức ngày 29/8/2022).

Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (ngày 22/8/2022).

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

27. Hà Tĩnh

Theo Quyết định 1635/QĐ-UBND ngày 11/8/2022.

Thời gian tựu trường: Thứ 3, ngày 30/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

28. Kon Tum

Theo Quyết định 460/QĐ-UBND ngày 15/8/2022.

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

29. Quảng Trị

Theo Quyết định 2094/QĐ-UBND ngày 15/8/2022

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

30. Tây Ninh

Theo Quyết định 1709/QĐ-UBND ngày 12/8/2022:

- Trẻ mầm non tựu trường: ngày 29/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 22/8.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

31. Đồng Nai

Theo Quyết định 2111/QĐ-UBND ngày 15/8/2022.

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023: Ngày 5/9/2022.

32. Lai Châu

Theo Quyết định 106/QĐ-UBND ngày 15/8/2022:

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

33. Bến Tre

Theo Kế hoạch 5061/KH-SGDĐT ngày 12/8/2022:

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

34. Đắk Nông

Theo Quyết định 1403/QĐ-UBND ngày 12/8/2022.

Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (tức ngày 29/8/2022).

Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (ngày 22/8/2022).

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

35. Phú Yên

Theo Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2022, thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

36. Bắc Giang

Theo Quyết định 2800/QĐ-UBND năm 2022, Thời gian tựu trường: Thứ 3, ngày 30/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

37. Hậu Giang

- Học sinh lớp 1 tựu trường: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại tựu trường: ngày 29/8.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023: Ngày 5/9/2022.

38. Tiền Giang

Theo Quyết định 2267/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang:

- Học sinh tiểu học tựu trườn: 22/8/2022. Còn lại: 29/8/2022

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023: Ngày 5/9/2022.

39. Phú Thọ

Học sinh các cấp tựu trường ngày 29/8. Riêng lớp 1 tựu trường sớm nhất ngày 22/8.

Tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày ngày 5/9/2022.

40. Lào Cai

Theo Quyết định 1772/QĐ-UBND ngày 15/8/2022.

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng: 5/9/2022.

41. Bắc Ninh

Theo Quyết định 798/QĐ-UBND ngày 12/8/2022.

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

42. Hòa Bình

Theo Quyết định 1662/QĐ-UBND ngày 12/8/2022.

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào ngày 5/9/2022.

43. Bình Dương

Theo Quyết định 1952/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương thì:

- Học sinh các cấp tựu trường ngày 28/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào ngày 5/9/2022.

44. Lâm Đồng

Theo Quyết định 1465/QĐ-UBND ngày 17/08/2022 thì:

Ngày tựu trường là 29/8, riêng đối với học sinh lớp 1 là ngày 22/8;

khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

45. Hải Dương

Theo Quyết định 2220/QĐ-UBND thì:

- Học sinh Hải Dương sẽ tựu trường vào ngày 29/8/2022, trước khai giảng năm học mới 1 tuần. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 22/8/2022, trước khai giảng năm học mới 2 tuần.

Ngày khai giảng vào ngày 5/9/2022.

46. Bắc Kạn

Ngày tựu trường các cấp học: Ngày 29/8/2022 (thứ Hai). Đối với lớp 1 tựu trường ngày 22/8/2022 (thứ Hai); đối với lớp 10 tựu trường ngày 25/8/2022 (thứ Năm).

Ngày khai giảng năm học mới: Ngày 05/9/2022 (thứ Hai).

47. Khánh Hòa

Theo Quyết định 2263/QĐ-UBND ngày 16/8/2022.

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

48. Vĩnh Long

Theo Quyết định 1640/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 thì

Ngày tựu trường:

- Đối với giáo dục mầm non: 29/8/2022

- Đối với giáo dục tiểu học: 22/8/2022

- Đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên: 29/8/2022

Ngày khai giảng năm học: 5/9/2022

49. Đắk Lắk

Học sinh tựu trường vào ngày 29/8, riêng khối 1 tựu trường vào ngày 22/8. Lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9/2022.

50. Quãng Ngãi

Theo Quyết định 1074/QĐ-UBND năm 2022 thì:

- Tựu trường vào ngày 30/8/2022. Riêng đối với lớp 1, tựu trường vào ngày 22/8/2022.

- Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2022;

51. Lạng Sơn

Theo Quyết định 1332/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 thì

Thời gian tựu trường của học sinh các cấp: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023: Ngày 5/9/2022.

52. Bình Phước

Theo Quyết định 1472/QĐ-UBND, học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước sẽ tựu trường vào ngày 29/8/2022.

Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 22-8.

Ngày khai giảng năm học là ngày 5/9/2022.

53. Nam Định

Theo Quyết định 1531/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định thì:

- Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8.

Ngày khai giảng năm học là ngày 5/9/2022.

54. Quảng Bình

Theo Quyết định 2240/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình thì:

- Học sinh lớp 1: sớm nhất trước 2 tuần so với ngày 5/9/2022.

- Học sinh các lớp còn lại: sớm nhất trước một tuần so với ngày 5/9/2022.

Ngày khai giảng năm học là ngày 5/9/2022.

55. Tuyên Quang

Theo Quyết định 1147/QĐ-UBND năm 2022 thì:

- Tựu trường các cấp học: Ngày 29/8/2022 (thứ Hai). Riêng đối với lớp 1 tựu trường ngày 22/8/2022 (thứ Hai).

- Tổ chức Khai giảng năm học mới: Ngày 05/9/2022 (Thứ Hai).

Danh sách cập nhật lịch đến trường của học sinh 63 tỉnh, thành phố năm học 2022-2023

STT

Tỉnh thành

Lịch đến trường năm học 2022-2023

1

An Giang

29 - 31/8/2022

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng cấp học sinh lớp 1, 2, 10: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

3

Bạc Liêu

- Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8.

4

Bắc Giang

Thứ 3, ngày 30/8/2022. Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

5

Bắc Kạn

Lớp 1: 22/8.

Lớp 10: 25/8.

Còn lại: 29/8

6

Bắc Ninh

Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

7

Bến Tre

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

8

Bình Dương

29/8/2022

9

Bình Định

- Học sinh các cấp: Ngày 29/8.

- TT Giáo dục thường xuyên: Ngày 12/9.

10

Bình Phước

Các cấp: 29/8/2022. Riêng đối với lớp 1: ngày 22/8/2022.

12

Cà Mau

25/8/2022

13

Cần Thơ

- Học sinh lớp 1: Sớm nhất trước 2 tuần so với ngày 5/9.

- Học sinh các lớp còn lại: Sớm nhất trước một tuần so với ngày 5/9.

14

Cao Bằng

Đang cập nhật

15

Đà Nẵng

Đang cập nhật

16

Đắk Lắk

Lớp 1: 22/8.

Còn lại: 29/8

17

Đắk Nông

Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (tức ngày 29/8/2022). Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (ngày 22/8/2022).

18

Điện Biên

- Học sinh lớp 1: Ngày 29/8.

- Học sinh các lớp còn lại: Ngày 1/9.

19

Đồng Nai

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 20/8/2022. Riêng bậc tiểu học: Thứ 2 ngày 15/8/2022.

20

Đồng Tháp

- Học sinh lớp 1: Ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: Ngày 25/8.

21

Gia Lai

- Học sinh lớp 1: 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: 29/8.

22

Hà Giang

Thứ 2, ngày 25/8/2022

23

Hà Nam

- Học sinh lớp 1: Sớm nhất trước 2 tuần so với ngày 5/9.

- Học sinh các lớp còn lại: Sớm nhất trước một tuần so với ngày 5/9.

24

Hà Nội

- Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8.

25

Hà Tĩnh

Học sinh lớp 1: Ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: Ngày 30/8.

26

Hải Dương

Lớp 1: 22/8. Còn lại: 29/8

27

Hải Phòng

Đang cập nhật

28

Hậu Giang

- Học sinh lớp 1: ngày 22/8. - Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8.

29

Hòa Bình

Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

30

Hưng Yên

- Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8.

31

Khánh Hòa

Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

32

Kiên Giang

- Học sinh lớp 1: ngày 22/8. - Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8.

33

Kon Tum

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

34

Lai Châu

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

35

Lâm Đồng

Lớp 1: 22/8. Còn lại: 29/8

36

Lạng Sơn

Thứ 2, ngày 29/8/2022. Lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

37

Lào Cai

Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

38

Long An

- Trẻ mầm non và học sinh phổ thông: Ngày 29/8.

- Học sinh lớp 1 và Trường THPT chuyên Long An: 22/8.

39

Nam Định

Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8.

40

Nghệ An

- Học sinh tất cả các cấp: 29/8

41

Ninh Bình

- Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8.

42

Ninh Thuận

- Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8.

43

Phú Thọ

Lớp 1: 22/8. Còn lại: 29/8

44

Phú Yên

Thứ 2, ngày 29/8/2022.

45

Quảng Bình

- Lớp 1: sớm nhất trước 2 tuần so với ngày 5/9.

- Các lớp còn lại: sớm nhất trước một tuần so với ngày 5/9.

46

Quảng Nam

- Học sinh tất cả các cấp: 01/9.

47

Quảng Ngãi

- Thứ 3, ngày 30/8/2022.

- Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

48

Quảng Ninh

Đang cập nhật

49

Quảng Trị

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

50

Sóc Trăng

Sớm nhất trước một tuần so với ngày 5/9

51

Sơn La

- Giáo dục mầm non: 25/8/2022 đến ngày 31/8/2022

- Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên: Ngày 22/8/2022

52

Tây Ninh

- Trẻ mầm non: ngày 29/8.

- Học sinh các lớp còn lại: ngày 22/8.

53

Thái Bình

Đang cập nhật

54

Thái Nguyên

Đang cập nhật

55

Thanh Hóa

Đang cập nhật

56

Thừa Thiên Huế

Đang cập nhật

57

Tiền Giang

Tiểu học: 22/8. Còn lại: 29/8

58

TP.HCM

- Trẻ mầm non: Ngày 31/8.

- Học sinh các lớp còn lại: Ngày 22/8.

59

Trà Vinh

- Học sinh lớp 1: từ ngày 22/8 đến 2/9. - Học sinh các lớp còn lại: từ ngày 29/8 đến 2/9.

60

Tuyên Quang

Ngày 29/8/2022 (thứ Hai). Riêng đối với lớp 1 tựu trường ngày 22/8/2022 (thứ Hai).

61

Vĩnh Long

- Mầm non: 29/8/2022.

- Tiểu học: 22/8/2022 - Đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên: 29/8/2022

62

Vĩnh Phúc

Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (tức ngày 29/8/2022).

Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (ngày 22/8/2022).

63

Yên Bái

Học sinh lớp 1: ngày 22/8. - Học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8.

64

Bình Thuận

Đối với mầm non, tiểu học: Chậm nhất ngày 29/8/2022 (Thứ hai).

Đối với THPT, THCS: Chậm nhất ngày 30/8/2022 (Thứ ba)

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Khai giảng năm học 2022 - 2023

Trung Tài

Khai giảng năm học 2022 - 2023
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Khai giảng năm học 2022 - 2023 có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào