Điểm mới bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)?

Cho tôi hỏi về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất thế nào? Cảm ơn!

Quy định về bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai 2013?

Căn cứ Điều 89 Luật Đất đai 2013 quy định về bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

"Điều 89. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất
1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.
Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.
2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại theo quy định của Chính phủ.
3. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành."

Như vậy, theo quy định trên của Luật Đất đai 2013 gồm 03 trường hợp bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như trên.

Bổ sung các quy định về bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất?

Điểm mới bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)? (Hình từ internet)

Bổ sung các quy định về bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất?

Căn cứ Điều 89 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định về bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

"Điều 89. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất
1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.
2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại theo quy định của Chính phủ.
3. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành bảng đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, công trình xây dựng quy định tại Điều này để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất."

Như vậy, theo quy định Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định 04 trường hợp về bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như trên.

Sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như thế nào?

Căn cứ Điều 89 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thì các quy định về bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được bổ sung, sửa đổi như sau:

- Theo khoản 1 Điều 89 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thì chỉ cần khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Không cần các điều kiện như Luật Đất đai 2013.

- Bổ sung khoản 4 về việc ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành bảng đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, công trình xây dựng quy định tại Điều này để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Dự thảo Luật Đất đai

Mạnh Hùng

Dự thảo Luật Đất đai
Thu hồi đất
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Dự thảo Luật Đất đai có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Lý Khởi Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Dự thảo Luật Đất đai Thu hồi đất
MỚI NHẤT
Pháp luật
Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện trước khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh?
Pháp luật
Để được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo thì người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì?
Pháp luật
Chủ đầu tư để trống đất được giao để xây dựng dự án nhiều năm thì có phát sinh rủi ro gì khi nhận làm tài sản thế chấp không?
Pháp luật
Sẽ thực hiện lấy ý kiến đóng góp công khai của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)?
Pháp luật
Điểm mới tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia: Khoanh định, bố trí không gian sử dụng đất?
Pháp luật
Điểm mới về quy hoạch sử dụng đất tại Dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi): Rà soát định kỳ 05 năm để điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển đất nước?
Pháp luật
Bổ sung 03 nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)?
Pháp luật
Sửa đổi quy định về bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)?
Pháp luật
Sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)?
Pháp luật
Bổ sung quy định cụ thể về mục đích, nguyên tắc lập, cập nhật, quản lý đối với hồ sơ địa chính tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào