Đảng viên có nhiệm vụ gì? Đảng viên dự bị thì có được quyền đề cử, tham dự đại hội đảng viên và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng hay không?

Em đang có mong muốn được kết nạp Đảng. Cho em hỏi đảng viên có nhiệm vụ gì? Đảng viên dự bị thì có được quyền đề cử, tham dự đại hội đảng viên và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng hay không ạ?

Đảng viên có nhiệm vụ gì?

Căn cứ theo Điều 2 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011 quy định đảng viên có nhiệm vụ :

- Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

- Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Nhiệm vụ của đảng viên

Đảng viên dự bị có quyền đề cử không?

Căn cứ theo Điều 11 Quyết định 244-QĐ/TW 2014 hướng dẫn đề cử như sau:

Đề cử được áp dụng trong các trường hợp sau:

- Đoàn Chủ tịch (chủ tịch) đại hội (hội nghị) đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) chuẩn bị.

- Ở đại hội đảng viên, đảng viên chính thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị đều có quyền đề cử đảng viên chính thức của đảng bộ, chi bộ để được bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên hoặc để được bầu vào cấp uỷ cấp mình.

- Ở đại hội đại biểu, đại biểu chính thức đề cử những đảng viên là đại biểu và những đảng viên chính thức không phải là đại biểu của đại hội đảng bộ cấp mình để được bầu vào cấp uỷ; đề cử đại biểu chính thức của đại hội cấp mình để được bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

- Ủy viên ban chấp hành đề cử ủy viên ban chấp hành khác để được bầu vào ban thường vụ tại hội nghị ban chấp hành; đề cử ủy viên ban thường vụ để được bầu làm bí thư, phó bí thư (trừ các trường hợp quy định tại Điều 13 của Quy chế này).

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đề cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khác để được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đề cử Ủy viên Bộ Chính trị để được bầu làm Tổng Bí thư (trừ các trường hợp quy định tại Điều 13 của Quy chế này).

- Ủy viên ban chấp hành đề cử ủy viên ban chấp hành khác để được bầu làm ủy viên ủy ban kiểm tra; đề cử ủy viên ủy ban kiểm tra để được bầu làm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra (trừ các trường hợp quy định tại Điều 13 của Quy chế này).

- Ủy viên ủy ban kiểm tra đề cử ủy viên ủy ban kiểm tra khác để được bầu làm phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Như vậy đảng viên dự bị có quyền đề cử đảng viên chính thức của đảng bộ, chi bộ để được bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên hoặc để được bầu vào cấp uỷ cấp mình.

Đảng viên dự bị có quyền tham gia đại hội đảng viên và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng hay không?

Căn cứ Điều 3 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011 quy định đảng viên có quyền :

- Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

- Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

- Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

- Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Căn theo Điều 15 Quyết định 244-QĐ/TW 2014 hướng dẫn về quyền bầu cử như sau:

- Chỉ đại biểu chính thức của đại hội đại biểu các cấp và đảng viên chính thức của đại hội đảng viên mới có quyền bầu cấp uỷ cấp mình và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

- Ở đại hội đảng viên, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị không có quyền bầu cử.

Như vậy chỉ có đại biểu chính thức của đại hội đại biểu các cấp và đảng viên chính thức của đại hội đảng viên mới có quyền bầu cấp uỷ cấp mình và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên còn đảng viên dự bị thì không có quyền bầu cử.

Theo đó, đảng viên dự bị vẫn có quyền tham gia đại hội đảng viên, tuy nhiên không có quyền bầu cử.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Đảng viên

Thúy Cẩm

Đảng viên
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Đảng viên
MỚI NHẤT
Pháp luật
Đảng viên có hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng bị phạt như thế nào? Có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Pháp luật
Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng năm 2022 (Mẫu 4A-KNĐ)? Điều kiện kết nạp đảng viên 2022?
Pháp luật
Đảng viên nữ vi phạm chính sách dân số sau thời gian sinh bao nhiêu lâu thì tiến hành kỷ luật? Hình thức kỷ luật như thế nào?
Pháp luật
Đảng viên bị kỷ luật như thế nào? Đảng viên bị xử lý kỷ luật không được bầu vào cấp ủy đúng không?
Pháp luật
Tác phong lề lối làm việc có phải tiêu chí để kiểm điểm Đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý không?
Pháp luật
Đảng viên có phải kê khai tài sản hằng năm không? Đảng viên vi phạm nghĩa vụ kê khai tài sản bị xử lý thế nào?
Pháp luật
Đảng viên dự bị có quyền biểu quyết không? Đảng viên dự bị kỷ luật khiển trách thì có được xét công nhận là đảng viên chính thức hay không?
Pháp luật
Xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng được quy định như thế nào?
Pháp luật
Chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt tạm thời cần chuẩn bị hồ sơ gì để gửi về chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức?
Pháp luật
Có bị xử lý kỷ luật đối với trường hợp đảng viên đã có hai con ruột nhưng còn nhận thêm con nuôi không?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào