Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh là chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thu hẹp phạm vi bảo hộ của văn bằng kiểu dáng công nghiệp. Trong đó bao gồm các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu loại bỏ một hoặc một số phương án kiểu dáng công nghiệp, một hoặc một số sản phẩm trong bộ sản phẩm ghi trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;

2. Yêu cầu loại bỏ một hoặc một số đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp.

Hộ kinh doanh muốn yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải nộp hồ sơ yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hồ sơ yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ gồm:

1. Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 01-SĐVB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN). Trong tờ khai nêu rõ yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

2. Bản gốc văn bằng bảo hộ;

3. Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;

4. Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;

5. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);

6. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày nhận đơn.

Trong trường hợp yêu cầu không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho hộ kinh doanh yêu cầu thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để hộ kinh doanh sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

Nếu trong thời hạn đã ấn định hộ kinh doanh yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

588