Yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Hình từ Internet

Doanh nghiệp tư nhân là chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bảo hộ có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bảo hộ (với điều kiện phải nộp phí dịch vụ tương ứng) khi thuộc một trong các trường sau đây:

1. Văn bằng bảo hộ/phó văn bằng bảo hộ bị mất;

2. Văn bằng bảo hộ/phó văn bằng bảo hộ bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không sử dụng được, bị tháo rời không giữ được dấu niêm phong.

Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp tư nhân có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác gửi văn bản yêu cầu cấp lại văn bằng hoặc phó văn bằng bảo hộ thông qua hai hình thức:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Nộp thông qua đường bưu điện đến các điểm tiếp nhận nêu trên.

Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp (theo Mẫu 03-PBVB/GCN quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

2. Bản gốc văn bằng bảo hộ/phó văn bằng bảo hộ bị hỏng (trong trường hợp văn bằng bảo hộ/phó văn bằng bảo hộ bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ);

3. 02 mẫu nhãn hiệu;

4. Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);

5. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày nhận đơn.

- Trường hợp yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp phó bản văn bằng bảo hộ/cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào mục đăng bạ của văn bằng bảo hộ tương ứng trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

- Trường hợp yêu cầu không đáp ứng quy định. Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để doanh nghiệp tư nhân sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu kết thúc thời hạn nêu trên, doanh nghiệp không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ, có nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,045