Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Xuất khẩu trang thiết bị y tế sản xuất trong nước chưa có số đăng ký lưu hành

Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp trong nước sản xuất để xuất khẩu.

Trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam chỉ với mục đích xuất khẩu thì được miễn công bố tiêu chuẩn áp dụng và miễn đăng lý lưu hành.

Tổ chức, cá nhân thực hiện việc xuất khẩu trang thiết bị y tế phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về xuất khẩu và phải chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng, số lượng, chủng loại, mục đích sử dụng của trang thiết bị y tế mà mình xuất khẩu.

Trình tự, thủ tục xuất khẩu trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,786
Công việc tương tự: