Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Thủ tục cho phép Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động giáo dục

1. Điều kiện cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động

Để cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động giáo dục, cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với cơ sở đào tạo ngắn hạn).

- Có đủ điều kiện về vốn đầu tư, cơ sở thiết bị, chương tình giáo dục, đội ngũ nhà giáo (Xem chi tiết các điều kiện thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư tại công việc Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục.

Trường Đại học Queen's University Belfast | duhocnamphong.vn

(Hình từ internet)

2. Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đăng ký hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP).

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của quyết định cho phép thành lập đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Hoặc Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài).

3. Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục.

4. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.

5. Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dục đáp ứng các điều kiện về vốn đầu tư, cơ sở thiết bị, chương trình giáo dục, đội ngũ nhà giáo (Xem chi tiết tại công việc Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) đồng thời gửi kèm:

- Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng. 

- Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng).

- Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo.

- Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính.

- Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh.

- Quy chế đào tạo.

- Quy mô đào tạo (học sinh, sinh viên, học viên).

- Các quy định về học phí và các loại phí liên quan.

- Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo.

- Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

Nơi nộp hồ sơ: Nhà đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: đối với Cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

- Sở giáo dục và đào tạo: đối với hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập.

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định các điều kiện theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép hoạt động.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư

Trường hợp cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện để hoạt động, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,236
Công việc tương tự: