Thông báo thay đổi chủ sở hữu trang mạng xã hội trong công ty TNHH một thành viên

Khi công ty chuyển nhượng, bán, tặng, cho, ... trang mạng xã hội dẫn đến thay đổi chủ sở hữu của trang đó, công ty phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi chủ sở hữu với cơ quan đã cấp Giấy phép thiết lập trang mạng xã hội đó.

Thời hạn thông báo: 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi chủ sở hữu của trang mạng xã hội bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Tên công ty; số giấy phép thiết lập trang mạng xã hội; những nội dung thay đổi.

2. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật.

Nơi nộp hồ sơ: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Kết quả: Giấy xác nhận thay đổi chủ sở hữu trang mạng xã hội.

Trong 30 ngày sau khi hoàn tất chuyển giao, chủ sở hữu mới của trang thông tin điện tử tổng hợp phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp như đối với trường hợp cấp mới - xem chi tiết tại công việc "Đăng ký thiết lập trang mạng xã hội", trong thành phần hồ sơ nộp kèm bản sao Giấy phép đã được cấp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

307