Kinh doanh trở lại trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo VPĐD trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Kinh doanh trở lại trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo VPĐD

Hình từ Internet

Văn phòng đại diện tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng, doanh nghiệp tư nhân gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

I. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của văn phòng đại diện (mẫu Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật;

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương:

Trong trường hợp văn phòng đại diện cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp tư nhân đặt trụ sở chính tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì ngoài những giấy tờ nêu trên còn cần nộp thêm:

4. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-14 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

5. Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Trong trường hợp văn phòng đại diện khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp tư nhân đặt trụ sở chính thì thủ tục đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 97 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

II. Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở.

III. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc cấp giấy xác nhận về việc văn phòng đại diện đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,566