Hủy bỏ, chấm dứt đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hủy bỏi, chấm dứt đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Hình từ Internet

Chấm dứt đăng ký của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

Doanh nghiệp có thể đề nghị chấm dứt đăng ký của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử chậm nhất là 07 ngày trước khi chấm dứt đăng ký theo hai phương thức sau:

1. Truy cập Cổng thông tin quản lý thương mại điện tử, đăng nhập tài khoản đã được cấp rồi thực hiện theo hướng dẫn;

2. Gửi Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương.

Lưu ý: Nếu người thay mặt doanh nghiệp tư nhân thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Bên cạnh đó, Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử còn bị chấm dứt đăng ký trong các trường hợp sau:

- Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động;

- Doanh nghiệp chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho thương nhân, tổ chức khác;

- Quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký mà website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không hoạt động;

- Quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước có yêu cầu mà doanh nghiệp không phản hồi thông tin;

- Doanh nghiệp bị hủy bỏ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

- Các trường hợp khác theo quy định của Bộ Công thương.

Khi một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị chấm dứt đăng ký, thông tin về website sẽ bị rút khỏi danh sách website thương mại điện tử đã đăng ký và chuyển sang chế độ website đã chấm dứt đăng ký.

Hủy bỏ đăng ký của website cung cấp thương mại điện tử:

Doanh nghiệp bị hủy bỏ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Thực hiện các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử bao gồm:

+ Tổ chức bán hàng đa cấp buộc mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu;

+ Kinh doanh hàng giả; hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh;

+ Huy động vốn trái phép từ các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

+ Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử khi chưa đăng ký hoặc chưa được cấp phép hoặc không đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký hoặc cấp phép;

+ Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoặc xin cấp phép các dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử.

+ Giả mạo thông tin đăng ký hoặc không tuân thủ các quy định về hình thức, quy cách công bố thông tin đăng ký trên website thương mại điện tử;

+ Sử dụng biểu trưng của các chương trình đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử khi chưa được công nhận;

+ Sử dụng các đường dẫn, biểu trưng hoặc công nghệ khác trên website thương mại điện tử để gây nhầm lẫn về mối liên hệ với thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

+ Sử dụng đường dẫn để cung cấp những thông tin trái ngược hoặc sai lệch so với thông tin được công bố tại khu vực website có gắn đường dẫn này.

+ Lừa đảo khách hàng; giả mạo thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để tham gia hoạt động thương mại điện tử;

+ Can thiệp vào hệ điều hành và trình duyệt Internet tại các thiết bị điện tử truy cập vào website nhằm buộc khách hàng lưu lại website trái với ý muốn của mình.

+ Đánh cắp, sử dụng, tiết lộ, chuyển nhượng, bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

+ Giả mạo hoặc sao chép giao diện website thương mại điện tử của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để kiếm lợi hoặc để gây nhầm lẫn, gây mất lòng tin của khách hàng đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân đó.

- Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ và tiếp tục tái phạm sau khi đã được Bộ Công thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) nhắc nhở;

- Không thực hiện các trách nhiệm đối với doanh nghiệp thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và tái phạm sau khi được nhắc nhở (xem tại đây).

- Bị đình chỉ hoạt động thương mại điện tử theo quyết định xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thông tin về các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị hủy bỏ đăng ký sẽ được công bố trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,053