Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu do doanh nghiệp khai thác được cho doanh nghiệp có Giấy phép khai thác vàng

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác vàng được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu do doanh nghiệp khai thác được.

1. Điều kiện cấp Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có Giấy phép khai thác vàng tại Việt Nam

- Là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Có Giấy phép khai thác vàng (Xem chi tiết tại công việc: Khai thác khoáng sản).

- Có tài liệu chứng minh nguồn vàng nguyên liệu dự kiến xuất khẩu là do doanh nghiệp khai thác ở trong nước.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong thời hạn 12 (mười hai) tháng liền kề trước thời điểm đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Vì sao vàng có được vai trò tiền tệ trên thế giới? - Finhay

(Hình từ internet)

2. Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu

Thành phần hồ sơ gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu (theo mẫu tại Phụ lục 4 Thông tư 16/2012/TT-NHNN).

(2) Giấy chứng nhận đầu tư.

(3) Tài liệu chứng minh nguồn vàng nguyên liệu dự kiến xuất khẩu là do doanh nghiệp khai thác.

(4) Báo cáo tình hình khai thác và xuất khẩu vàng nguyên liệu của doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 9 Thông tư 38/2015/TT-NHNN) trong thời hạn 12 (mười hai) tháng liền kề trước thời điểm báo cáo, kèm bảng kê các tờ khai Hải quan xuất khẩu vàng và Phiếu trừ lùi in từ hệ thống thông tin nghiệp vụ Hải quan có xác nhận của doanh nghiệp về tính chính xác của tài liệu này.

Nơi nộp hồ sơ: Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Cách thức nộp hồ sơ: 

- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa;

- Nộp qua dịch vụ bưu chính.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước cấp hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do) Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,290
Công việc tương tự:
Câu hỏi thường gặp:
Câu hỏi thường gặp: