Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của website

Hình từ Internet

Trước ngày 15/01 hàng năm, doanh nghiệp tư nhân tiến hành việc báo cáo định kỳ cho Bộ Công thương về số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó, đồng thời giải trình và cung cấp thông tin về các hoạt động trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi được Bộ Công Thương yêu cầu. 

Doanh nghiệp tư nhân có thể gửi báo cáo theo một trong hai phương thức sau:

- Gửi báo cáo trực tuyến thông qua tài khoản đã được cấp trên Cổng thông tin quản lý website thương mại điện tử.

- Hoặc nộp báo cáo gửi qua đường bưu điện về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương.

Lưu ý: Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,391