Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Trước ngày 15/01 hàng năm, công ty cổ phần phải gửi Phiếu điều tra tình hình hoạt động thương mại điện tử thể hiện số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó, đồng thời giải trình và cung cấp thông tin về các hoạt động trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi được Bộ Công Thương yêu cầu về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương theo các phương thức sau:

- Gửi báo cáo trực tuyến thông qua tài khoản đã được cấp trên Cổng thông tin quản lý website thương mại điện tử.

- Nộp báo cáo trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương.

Lưu ý: Nếu người thay mặt công ty thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,742