Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh

Hình từ Internet

Khi có sự thay đổi các thông tin đã đăng ký hoạt động của chi nhánh, như: địa chỉ chi nhánh, người đứng đầu chi nhánh, các thông tin đăng ký thuế của chi nhánh;... thì doanh nghiệp tư nhân phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh.

Thành phần hồ sơ:

(1) Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu Phụ lục II-9 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

(2) Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;

(3) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh đối với chi nhánh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì cần nộp kèm theo hồ sơ các giấy tờ sau:

(4) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Mẫu Phụ lục II-14 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

(5) Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

(6) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp;

(7) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh (mẫu Phụ lục II-15 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

(8) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với trường hợp chi nhánh hoạt động theo giấy này,;

(9) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh.

Lưu ý: Trường hợp chi nhánh khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh. Hồ sơ, thủ tục trong trường hợp này xem quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 97 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở (Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh đã đăng ký thì gửi hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh dự định chuyển đến).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

- Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

- Sau khi doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh thì các chi nhánh của những doanh nghiệp nêu trên thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo hướng dẫn bên trên.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,466
Bài viết liên quan: