Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cấp giấy phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia hoặc cơ sở làm dịch vụ xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

Quy định pháp luật hiện hành đã bãi bỏ điều kiện về công việc xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia hoặc cơ sở làm dịch vụ xử ý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng (nêu bên dưới).

Như vậy, hiện tại, đối với kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia và cơ sở xử lý, lưu giữ tập trung chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng sẽ không cần tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. 

Tuy nhiên, kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia và cơ sở lưu giữ, xử lý, chôn cất chất thải có hoạt độ phóng xạ lớn hơn mười nghìn lần mức miễn trừ khai báo phải có Giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ trước khi xây dựng, cải tạo, mở rộng phòng đặt thiết bị.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổ chức có đủ các điều kiện xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Tiến hành xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng phù hợp với chức năng hoạt động;

- Có đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất – kỹ thuật phù hợp;

- Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh đối với công việc xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng theo quy định của Luật năng lượng nguyên tử;

- Hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Khai báo chất phóng xạ:

- Tổ chức trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có chất phóng xạ phải khai báo với Cục an toàn bức xạ và hạt nhân

- Trường hợp tổ chức đề nghị cấp phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có chất phóng xạ thì được miễn thủ tục khai báo.

Trước khi xin cấp phép, tổ chức phải lập báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc bức xạ. Thủ tục xin cấp phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia hoặc cơ sở làm dịch vụ xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng được tiến hành như sau:

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (mẫu 01-II/ATBXHN Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);

2. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ (mẫu 01-I/ATBXHN Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);

3. Báo cáo đánh giá an toàn đối với việc xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia hoặc cơ sở làm dịch vụ xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng (mẫu 05-III/ATBXHN Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);

4. Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề;

5. Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân;

6. Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn và nhân yêu cầu có chứng chỉ nhân viên bức xạ. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Nơi nộp hồ sơ: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Thời hạn giải quyết: Sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Giấy phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia hoặc cơ sở làm dịch vụ xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng có thời hạn 03 năm.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,040
Công việc tương tự: