Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cấp chứng chỉ CITES mẫu vật tiền Công ước mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES

1. Mẫu vật tiền Công ước

Mẫu vật tiền Công ước là mẫu vật có được trước ngày loài đó được quy định tại các Phụ lục CITES hoặc trước khi quốc gia thành viên gia nhập, trong các trường hợp sau:

- Mẫu vật được đưa ra khỏi nơi sinh sống tự nhiên của chúng;

- Mẫu vật được sinh ra trong môi trường có kiểm soát;

- Chủ sở hữu có quyền sở hữu hợp pháp đối với mẫu vật.

Khám phá hình ảnh độc đáo về động vật hoang dã

(Hình từ internet)

2. Thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ mẫu vật tiền Công ước

Thành phần hồ sơ:

(1) Đề nghị cấp chứng chỉ mẫu vật tiền Công ước (theo Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP);

(2) Bản sao hồ sơ nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật.

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

Cách thức nộp hồ sơ: Tổ chức gửi hồ sơ trực tiếp; qua đường bưu điện hoặc qua Hệ thống thủ tục hành chính một cửa quốc gia.

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm cấp chứng chỉ CITES mẫu vật tiền Công ước. Trường hợp cần tham vấn các cơ quan có liên quan, thì Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam tổ chức thực hiện, nhưng thời hạn cấp không quá 30 ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thông báo cho tổ chức biết.

Lưu ý:

- Tổ chức gửi hồ sơ qua Hệ thống thủ tục hành chính một cửa quốc gia không phải nộp hồ sơ giấy. Các chứng từ tải lên trên hệ thống phải được sao chụp từ chứng từ gốc.

- Kết quả xử lý hồ sơ được trả trực tiếp; qua đường bưu điện hoặc qua Hệ thống thủ tục hành chính một cửa quốc gia.

- Tổ chức có trách nhiệm lưu giữ bản chính các chứng từ liên quan theo quy định về thành phần hồ sơ trong 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ và xuất trình với các cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

Tham khảo công việc: Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,524
Công việc tương tự: