Các chế độ ngày nghỉ cho người lao động trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

Nghỉ lễ, tết

1. Tết Dương lịch (01/01 dương lịch): 01 ngày;

2. Tết Âm lịch: 05 ngày (ngày nghỉ cụ thể thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

3. Ngày Chiến thắng (ngày 30/4 dương lịch): 01 ngày;

4. Ngày Quốc tế lao động (ngày 01/5 dương lịch): 01 ngày;

5. Ngày Quốc khánh (ngày 02/9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ): 02 ngày;

6. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch): 01 ngày;

- Trường hợp lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì ngoài việc được nghỉ và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, tết nêu trên còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ và vẫn được hưởng lương.

Nghỉ việc riêng

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với công ty hợp danh trong trường hợp sau đây:

1. Kết hôn: cho nghỉ 03 ngày;

2. Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

Nghỉ không hưởng lương

Trường hợp ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn thì người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với công ty hợp danh.

Người lao động có thể thỏa thuận với công ty hợp danh để nghỉ không hưởng lương.

Nghỉ hằng năm

>> Xem chi tiết công việc tại Chế độ ngày nghỉ hàng năm của người lao động.

Tiền lương ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, nghỉ hằng năm là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, nghỉ hằng năm.

Nếu người lao động có đi làm vào những ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương nêu trên thì công ty hợp danh phải trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động, xem chi tiết cách tính lương làm thêm giờ tại công việc Trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban ngày”, “Trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban đêm.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,185
Bài viết liên quan: