Báo cáo tình hình triển khai trang thông tin điện tử tổng hợp trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Báo cáo tình hình triển khai trang thông tin điện tử tổng hợp

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Doanh nghiệp tư nhân thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ mỗi năm một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể:

Báo cáo định kỳ

Thành phần hồ sơ: Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng (theo Mẫu 03 ban hành kèm Thông tư 09/2014/TT-BTTTT)

Nơi nộp hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp tư nhân đặt trụ sở

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 15/01 hằng năm.

Báo cáo đột xuất

Trong trường hợp Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) hoặc Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp tư nhân đặt trụ sở có yêu cầu, doanh  nghiệp tư nhân phải thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu đó.

Hình thức gửi báo cáo: nộp trực tiếp hoặc gửi báo cáo qua đường bưu điện.

Lưu ý: Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,036