Mục lục – Hướng dẫn sử dụng Website PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

I. CẤU TRÚC TRANG PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE

1. Thanh công cụ Website

2. Menu các tiện ích

2.1. Tiện ích tra cứu

Công cụ chuyển lương Gross sang Net và ngược lại

Tra cứu mã ngành nghề

Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tra cứu mã HS

Tra cứu mức lương tối thiểu vùng

Tra cứu hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu

Tra cứu thông tin xử phạt giao thông

2.2. Tiện ích Lịch công việc

2.3. Tra cứu Công việc pháp lý

Công ty cổ phần

Công ty TNHH 02TV

Công ty TNHH 01TV

Công ty hợp danh

Doanh nghiệp tư nhân

2.4. Tiện ích Hệ thống biểu mẫu

2.5. Mẫu văn bản nâng cao

2.6. Hỗ trợ pháp lý

2.7. Bài viết chính sách

2.8. Hỏi đáp pháp lý

III. Hướng dẫn đăng ký/đăng nhập Tài khoản/reset mật khẩu

 

I. CẤU TRÚC TRANG PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP bao gồm 4 phần chính như sau:

(1): Thanh công cụ Website

(2): Menu các tiện ích

(3): Công việc pháp lý.

(4): Khung Đăng ký/Đăng nhập

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

1. Thanh công cụ Website

Thanh công cụ của PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP nằm ở đầu trang, thể hiện:

- Tên Website và Logo + Slogan Thư Viện Pháp Luật;

- Công việc pháp lý;

- Gói dịch vụ;

- Hỏi đáp pháp lý;

- Liên hệ;

- Hướng dẫn sử dụng;

- Nút liên kết với Website Thư Viện Pháp Luật.

2. Menu các tiện ích

Menu các tiện ích nằm ở góc bên trái website, bao gồm tất cả các tiện ích hiện có của PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP như sau:

2.1. Tiện ích tra cứu

Chuyển lương Gross sang Net và ngược lại

Tra cứu mã ngành nghề

Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tra cứu mã HS

Tra cứu mức lương tối thiểu vùng

Tra cứu hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu

Tra cứu thông tin xử phạt giao thông

2.2. Tiện ích Lịch công việc

2.3. Tiện ích Công việc pháp lý

Công ty cổ phần

Công ty TNHH 02TV

Công ty TNHH 01TV

Công ty hợp danh

Doanh nghiệp tư nhân

2.4. Tiện ích Hệ thống biểu mẫu

2.5. Mẫu văn bản nâng cao

2.6. Hỗ trợ pháp lý

2.7. Bài viết chính sách

2.8. Hỏi đáp pháp lý

2.1. Tiện ích tra cứu

# Hướng dẫn sử dụng: Thành viên click vào Tiện ích tra cứu phù hợp với nhu cầu sử dụng theo từng mục tương ứng.

(1) Chuyển lương Gross sang Net và ngược lại

Công cụ chuyển lương gross sang net và ngược lại giúp chuyển đổi lương gộp (lương Gross) thành lương ròng (lương Net) và ngược lại. Thuế suất và các khoản giảm trừ liên quan khi chuyển đổi lương nêu trên được tính theo các quy định pháp luật hiện hành.

#Hướng dẫn sử dụng:

- Tại trang chủ PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP , Quý Khách hàng chọn Tiện ích “Chuyển lương Gross sang Net và ngược lại”.

(2) Tra cứu mã ngành nghề

Tiện ích Tra cứu mã ngành nghề kinh doanh giúp Quý Khách hàng tra cứu, xác định đúng mã ngành, nghề khi thực hiện các thủ tục hành chính (đăng ký kinh doanh; thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) với cơ quan có thẩm quyền.

# Hướng dẫn sử dụng:

- Quý Khách hàng nhập mã ngành nghề hoặc tên ngành nghề cần tra cứu vào khung tìm kiếm và click “Tra cứu”.

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm tương ứng với từ khóa hoặc mã ngành, nghề mà Khách hàng nhập. Click vào kết quả hiển thị mà Khách hàng quan tâm để xem mô tả chi tiết về ngành nghề (mã ngành, tên ngành).

Lưu ý:

- Đối với các ngành nghề quy định phải có vốn pháp định hoặc ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì Khách hàng có thể thấy khung thông báo về vốn pháp định và điều kiện kinh doanh đó. Click  vào "Xem chi tiết" để biết được điều kiện, hồ sơ, thủ tục để được kinh doanh ngành, nghề đó.

- Đối với Khách hàng có tài khoản FREE của PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP sẽ không xem được chi tiết về điều kiện và thủ tục cấp phép để kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khách hàng vui lòng nâng cấp tài khoản trở thành Thành viên có phí của PLDN để được quyền truy cập xem chi tiết nội dung này.

(3) Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tiện ích tra cứu các ngành nghề kinh doanh có điều kiện cung cấp cho Khách hàng thông tin về điều kiện sản xuất, kinh doanh, hồ sơ, thủ tục, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện/giấy phép kinh doanh tương ứng đối với ngành, nghề đó.

# Hướng dẫn sử dụng:

- Cách 1: Nhập tên ngành, nghề kinh doanh có điều kiện vào thanh tìm kiếm và click vào nút “Tra cứu” .

- Cách 2: Click chọn các lĩnh vực quan tâm tại “Chọn lĩnh vực” .

Hệ thống sẽ hiển thị một hoặc một số kết quả tương ứng liên quan đến ngành, nghề hoặc lĩnh vực cần tra cứu. Khách hàng click chọn vào ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đang quan tâm.

Lưu ý : Đối với Khách hàng là thành viên FREE của PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP sẽ không xem được chi tiết về điều kiện và thủ tục cấp phép để kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khách hàng vui lòng nâng cấp tài khoản trở thành Thành viên có phí để được quyền truy cập xem chi tiết nội dung này.

(4) Tra cứu mã HS

Công cụ tra cứu mã HS hàng hóa giúp doanh nghiệp xác định đúng mã HS đối với từng danh mục hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu.

# Hướng dẫn sử dụng :

Quý Khách hàng nhập “từ khóa” (tên hàng hóa, mô tả hàng hóa) hoặc “mã HS” cần tìm và click vào nút “Tra cứu”.

Hệ thống sẽ hiển thị một hoặc một số kết quả tương ứng với từ hóa hoặc mã HS đã nhập. Khách hàng click vào kết quả hiển thị quan tâm để xem chi tiết mã hàng hóa:

(5) Tra cứu mức lương tối thiểu vùng

Công cụ hỗ trợ Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu mức lương tối thiểu vùng của các khu vực trên cả nước. Mức lương này là căn cứ để xây dựng thang lương, bảng lương… và các công việc khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

# Hướng dẫn sử dụng: Khách hàng chọn tiện ích “Tra cứu mức lương tối thiểu vùng” tại giao diện Trang chủ PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP sau đó tra cứu địa bàn cấp huyện, cấp tỉnh theo bảng thống kê.

(6) Tra cứu hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu

Tiện ích tra cứu hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu bao gồm:

+ Tra cứu hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện;

+ Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Tra cứu hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS;

+ Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phương thức chỉ định thương nhân;

+ Tra cứu hàng hóa thực phẩm đông lạnh, kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện;

+ Tra cứu hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện;

+ Tra cứu hàng hóa đã qua sử dụng kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện;

+ Tra cứu hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu;

+ Tra cứu hàng hóa nhập khẩu có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

# Hướng dẫn sử dụng:

- Cách 1: Nhập tên hàng hóa vào thanh tìm kiếm và click vào nút “Tra cứu”

- Cách 2: Chọn hàng hóa cần tra cứu tại “Danh mục tra cứu” và click vào nút “Tra cứu”

Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết kết quả mà Khách hàng tra cứu (như hình dưới):

Khách hàng vui lòng click vào từng danh mục hàng hóa để xem chi tiết: Loại hàng hóa, mã HS và các ghi chú (nếu có).

() Tra cứu thông tin xử phạt giao thông

App iThong hoàn toàn miễn phí, nhằm giúp Khách hàng nắm bắt đúng quy định của pháp luật để từ đó tham gia giao thông đúng luật, không bị xử phạt cũng như tránh tai nạn giao thông, rủi ro pháp lý.

 

2.2. Tiện ích Lịch công việc

Tiện ích Lịch công việc giúp doanh nghiệp hệ thống lại các công việc pháp lý cần thực hiện trong năm theo thứ tự ngày, tháng, năm. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể chủ động thêm các công việc phát sinh theo nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.

# Hướng dẫn sử dụng:

- Cách 1: Click chọn vào mục "Lịch công việc" tại menu tiện ích.

- Cách 2: Xem chi tiết “Lịch công việc” tại trang chủ Website (dưới phần Bài viết chính sách) như hình dưới.

- Cách 3: Click vào “Lịch công việc” tại phần Thông tin tài khoản (như hình dưới).

Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết các danh mục công việc doanh nghiệp phải thực hiện trong năm theo thứ tự thời gian, cụ thể:

+ Công việc pháp lý : Công việc định kỳ mà doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành;

+ Công việc cá nhân : Công việc doanh nghiệp tự thêm vào để đưa vào danh sách nhắc nhở cần thực hiện;

+ Công việc phát sinh : Các công việc pháp lý của doanh nghiệp sắp sửa phải thực hiện dựa trên các quy định pháp luật mới ban hành.

Ô “Đặt lịch” ở từng công việc pháp lý bất kỳ - dành cho Công việc cá nhân : nhập và tùy chọn công việc tương ứng để đưa vào hệ thống nhắc việc.

(1) Click vào khung "Công việc cá nhân" bên phải màn hình để đặt công việc mới hoặc chọn nhắc việc từ cây công việc có sẵn; sau đó chọn vào Thư mục cần lưu trữ.

(2) Khách hàng có thể theo dõi những công việc mình sắp phải làm, những công việc chưa hoàn thành, đã hoàn thành và những công việc cá nhân tại khung bên phải của “Lịch công việc”.

Lưu ý : Đối với Khách hàng là thành viên FREE của PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP sẽ không sử dụng được tiện ích “Lịch công việc”. Khách hàng vui lòng nâng cấp tài khoản trở thành Thành viên có phí để được sử dụng tiện ích này.

2.3. Tiện ích Công việc pháp lý

Tiện ích Công việc pháp lý giúp Khách hàng tra cứu những thông tin liên quan đến doanh nghiệp/hộ kinh doanh trong tất cả các giai đoạn, từ thành lập, hoạt động cho đến chấm dứt (bao gồm: nội dung công việc, căn cứ pháp lý và biểu mẫu)

# Hướng dẫn sử dụng:

- Cách 1: Click chọn vào mục "Công việc pháp lý" tại hàng thứ ba của menu tiện ích

- Cách 2: Tra cứu tại thanh công cụ website ở trên cùng

- Cách 3: Tra cứu công việc tại khung tìm kiếm ở trang chủ Website

Khách hàng chọn giai đoạn (Thành lập, Hoạt động hoặc Chấm dứt) và loại hình doanh nghiệp mà Khách hàng quan tâm. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các công việc tương ứng theo kết quả tìm kiếm (như hình dưới).

Chi tiết từng công việc sẽ bao gồm:

(1) Nội dung công việc: Trình bày chi tiết nội dung công việc mà doanh nghiệp/hộ kinh doanh cần thực hiện.

(2) Căn cứ pháp lý: Liệt kê toàn bộ căn cứ pháp lý được sử dụng để thực hiện công việc.

(3) Biểu mẫu: Khách hàng có thể xem trước và sử dụng biểu mẫu (nhập dữ liệu vào biểu mẫu trực tiếp trên Website hoặc tải về để điền thủ công).

Lưu ý : Đối với Khách hàng có tài khoản FREE của PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP sẽ không xem được chi tiết căn cứ pháp lý và tải biểu mẫu về để sử dụng. Khách hàng vui lòng nâng cấp tài khoản trở thành thành viên có phí của PLDN để được quyền truy cập xem chi tiết nội dung này.

 

2.4. Tiện ích hệ thống biểu mẫu

Tiện ích hệ thống biểu mẫu giúp khách hàng tham khảo biểu mẫu, sử dụng, điền trực tuyến và lưu trữ biểu mẫu,...

# Cách tra cứu:

- Cách 1: Click chọn vào mục “Hệ thống biểu mẫu” tại hàng thứ tư của menu tiện ích;

- Cách 2: Tra cứu biểu mẫu trực tiếp tại khung tìm kiếm (như hình dưới)

Khách hàng có thể xem trước được biểu mẫu và các thông tin liên quan như: tình trạng hiệu lực và căn cứ pháp lý của biểu mẫu.

Ngoài ra, Khách hàng có thể điền nội dung trực tuyến trên Website hoặc tải về để sử dụng.

- Tiện ích tạo biểu mẫu Online:

Trong quá trình sử dụng tiện ích, Khách hàng có thể tạo biểu mẫu Online thông qua việc chỉnh sửa và tải về biểu mẫu để sử dụng bằng nút lệnh “Chỉnh sửa file gốc” :

Trong giao diện Tạo biểu mẫu Online, Khách hàng có thể tùy chỉnh các nội dung có trong biểu mẫu (2) thông qua các công cụ tại thanh công cụ (1). Sau khi chỉnh sửa, chọn nút “Tải về” (3) để tải biểu mẫu đã chỉnh sửa về sử dụng.

2.5. Mẫu văn bản nâng cao:

Mẫu văn bản nâng cao là tiện ích được thiết kế nhằm giúp Quý khách hàng thuận lợi hơn trong việc sử dụng các thỏa thuận, đơn, thông báo… tại doanh nghiệp. Tại trang chủ PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP Quý Khách hàng chọn mục Mẫu văn bản Nâng cao.

Tiện ích này có ba chức năng chính, bao gồm:

(1) Nội dung cụ thể của từng mẫu văn bản;

(2) Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng mẫu văn bản;

(3) File tải về mẫu văn bản.

2.6. Tiện ích hỗ trợ pháp lý

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, Khách hàng luôn nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên viên hỗ trợ pháp lý. Đội ngũ sẽ luôn đồng hành, giải đáp những vướng mắc pháp lý trong quá trình sử dụng và trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

# Hướng dẫn sử dụng:

- Click chọn vào mục “Hỗ trợ pháp lý” tại hàng thứ năm của menu tiện ích

- Điền thông tin cần thiết như họ và tên, số điện thoại, email và nội dung cần tư vấn đến PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP .

2.7. Tiện ích Bài viết chính sách

Bài viết chính sách cung cấp kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu nhằm giúp doanh nghiệp cập nhật và đa dạng hóa thông tin Pháp luật, cung cấp cái nhìn bao quát về một vấn đề pháp lý hoặc tình huống pháp lý cụ thể.

Khách hàng có thể lựa chọn các lĩnh vực bài viết chính sách mà mình quan tâm gồm có: Doanh nghiệp; Lao động - Tiền lương; Bảo hiểm; Thuế - Kế toán; Sở hữu trí tuệ…

# Hướng dẫn sử dụng:

- Cách 1: Click chọn vào mục “Bài viết chính” tại hàng thứ sáu của menu tiện ích

- Cách 2: Tra cứu trên thanh công cụ website;

- Cách 3: Tra cứu tại khung tìm kiếm để truy cập vào trang danh sách các bài viết chính sách;

- Cách 4: Tra cứu ở phần trung tâm của trang chủ của Website.

Lưu ý: Khách hàng có thể tick chọn vào ô “Chính xác cụm từ” để kết quả hiển thị chính xác nhất theo nội dung tìm kiếm; hoặc ô “Theo ngày đăng” để kết quả hiển thị được sắp xếp theo thời gian gần nhất.

Ngoài ra, Khách hàng có thể xem nhiều thông tin khác dưới dạng hình ảnh tại chuyên mục Infographic.

2.8. Tiện ích hỏi đáp pháp lý

Đây là tiện ích tra cứu những câu hỏi pháp lý (có giải đáp) về các lĩnh vực: bảo hiểm, doanh nghiệp, Lao động - Tiền lương, Sở hữu trí tuệ, Thuế - Kế toán,...

# Hướng dẫn sử dụng:

- Cách 1: Click chọn vào “Hỏi đáp pháp lý” tại hàng thứ bảy của menu tiện ích;

- Cách 2: Tra cứu trên thanh công cụ website, sau đó lựa chọn từng lĩnh vực cụ thể;

- Cách 3: Tra cứu tại khung tìm kiếm để truy cập vào trang danh sách các hỏi đáp pháp lý;

- Cách 4: Tra cứu ở phần trung tâm của trang chủ.

Lưu ý: Khách hàng có thể tick chọn vào ô “Chính xác cụm từ” để kết quả hiển thị chính xác nhất theo nội dung tìm kiếm; hoặc ô “Theo ngày đăng” để kết quả hiển thị được sắp xếp theo thời gian gần nhất.

Tại giao diện của bài hỏi đáp pháp lý, Khách hàng có thể xem nội dung các câu hỏi đã được giải đáp và có thể đặt câu hỏi của riêng mình tại phần Đặt câu hỏi.

III. Hướng dẫn đăng ký/đăng nhập Tài khoản/reset mật khẩu

Khách hàng có thể đăng ký Tài khoản từ mục “Đăng ký mới” tại khung thông tin Tài khoản góc trên bên phải trang chủ hoặc tại bất kỳ trang tiện ích con nào của trang Website.

- Điền đầy đủ thông tin cần thiết và click vào nút “Đăng ký” để đăng ký Tài khoản.

Trường hợp quên mật khẩu, Khách hàng có thể thực hiện những cách sau:

- Cách 1:  Click vào nút “Quên mật khẩu” tại khung thông tin Tài khoản góc trên bên phải trang chủ, nhập Email để hệ thống gửi lại mật khẩu mới;

(Một Email từ hệ thống sẽ gửi đến Email đăng ký của quý Khách hàng để lấy lại mật khẩu)

- Cách 2: Liên hệ trực tiếp tổng đài hỗ trợ (028) 3930 3279 (06 lines).