Tra cứu luật hình sự

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" luật hình sự "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-19 trong 19 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự 2021

LuậtQuốc hội,Sửa đổi bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự,Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự,Luật bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự,02/2021/QH15,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2021

2

Luật Thi hành án hình sự 2019

LuậtQuốc hội,Thi hành án ,Thi hành án hình sự ,Luật thi hành án hình sự ,41/2019/QH14,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 41/2019/QH14

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

3

Bộ luật hình sự 2015

LuậtQuốc hội,Bộ Luật hình sự sửa đổi,Sửa đổi Bộ Luật Hình sự,Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi,Bộ luật hình sự 2015,Bộ luật Hình sự,100/2015/QH13,Trách nhiệm hình sự QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

4

Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

LuậtQuốc hội,Bộ luật Hình sự,Bộ luật hình sự 2015,Bộ Luật hình sự sửa đổi,Sửa đổi Bộ Luật Hình sự,12/2017/QH14,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 12/2017/QH14

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

5

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

LuậtQuốc hội,Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự,Bộ luật tố tụng hình sự 2015,Bộ luật tố tụng hình sự,Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi,Sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự,Luật tố tụng hình sự,101/2015/QH13,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

6

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

LuậtQuốc hội,Cơ quan Điều tra hình sự,Cơ quan điều tra hình sự khu vực ,Tổ chức cơ quan điều tra ,99/2015/QH13,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc --------------- Luật số: 99/2015/QH13

Ban hành: 26/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

7

Luật thi hành án hình sự 2010

LuậtQuốc hội,Luật thi hành án hình sự ,53/2010/QH12,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 53/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

8

Bộ luật hình sự sửa đổi 2009

LuậtQuốc hội,Bộ Luật hình sự sửa đổi,Bộ luật Hình sự,Luật Hình sự,Tội mua bán người,Tội tài trợ khủng bố,Tội thao túng giá chứng khoán,Tội rửa tiền,Bổ sung,Sửa đổi,37/2009/QH12,Trách nhiệm hình sự QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2009

9

Bộ Luật Hình sự 1999

LuậtQuốc hội,Bộ luật Hình sự,Luật Hình sự,Hình sự,Án tử hình,Án treo,Tội hiếp dâm,Hiếp dâm tập thể,Tội trốn thuế,Tội cướp tài sản,15/1999/QH10,Trách nhiệm hình sự QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc Số: 15/1999/QH10 Hà Nội , ngày

Ban hành: 21/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

10

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003

Luật 19 2003,Quốc hội,Bộ luật tố tụng hình sự,Luật tố tụng hình sự,Tố tụng hình sự,Điều tra truy tố,Xét xử và thi hành án,Cơ quan tiến hành tố tụng,Thủ tục khởi tố,Người tham gia tố tụng,19/2003/QH11,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

11

Luật hình sự sửa đổi 1997

Luật 57-L 1997,Quốc hội,Bộ Luật hình sự sửa đổi,Luật Hình sự,Bộ luật Hình sự,Hình sự,Tội cưỡng dâm,Tội giao cấu với trẻ em,Sửa đổi,Bổ sung,57-L/CTN,Trách nhiệm hình sự QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 10/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

12

Luật Tố tụng hình sự sửa đổi 2000

Luật 20 2000,Quốc hội,Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi,Bộ luật tố tụng hình sự,Luật tố tụng hình sự,Sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự,Tố tụng hình sự,Thủ tục tố tụng hình sự,Gia hạn tạm giam,Thời hạn tạm giam,Bổ sung,Sửa đổi,20/2000/QH10,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ

Ban hành: 09/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

13

Luật Hình sự sửa đổi 1992

LuậtQuốc hội,Bộ Luật hình sự sửa đổi,Bộ luật Hình sự,Luật Hình sự,Sửa đổi Bộ Luật Hình sự,Tội giả mạo trong công tác,Tội nhận hối lộ,Bổ sung,Sửa đổi,4-L/CTN,Trách nhiệm hình sự QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 22/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

14

Bộ luật Hình sự 1985

LuậtQuốc hội,Bộ luật Hình sự,Luật Hình sự,Án tử hình,Tội giết người,Tội hiếp dâm,Hiếp dâm tập thể,Tội cướp tài sản,Tội loạn luân,Tù chung thân,17-LCT/HDNN7,Trách nhiệm hình sự QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 27/06/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

15

Luật Hình sự sửa đổi 1991

Luật 55-LCT 1991,Quốc hội,Bộ Luật hình sự sửa đổi,Bộ luật Hình sự,Luật Hình sự,Sửa đổi Bộ Luật Hình sự,Gây hậu quả nghiêm trọng,Đặc biệt nghiêm trọng,Bổ sung,Sửa đổi,55-LCT/HDNN8,Trách nhiệm hình sự QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 12/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

16

Luật Hình sự sửa đổi 1989

Luật 30-LCT 1989,Quốc hội,Bộ luật Hình sự,Bộ Luật hình sự sửa đổi,Luật Hình sự,Sửa đổi Bộ Luật Hình sự,Hình sự,Án treo,Tội đầu cơ,Lợi dụng chức vụ quyền hạn,Bổ sung,Sửa đổi,30-LCT/HDNN8,Trách nhiệm hình sự QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

17

Bộ luật tố tụng hình sự 1988

LuậtQuốc hội,Bộ luật tố tụng hình sự,Luật tố tụng hình sự,Tố tụng hình sự,Trình tự thủ tục tố tụng,Cơ quan tiến hành tố tụng,Khởi tố vụ án,Hiệu lực bản án,Bắt khẩn cấp,7-LCT/HDNN8,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

18

Luật Tố tụng hình sự sửa đổi 1992

Luật 5-L 1992,Quốc hội,Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi,Bộ luật tố tụng hình sự,Luật tố tụng hình sự,Sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự,Người làm chứng,Hủy án sơ thẩm,Tạm đình chỉ vụ án,Sửa đổi,Bổ sung,5-L/CTN,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

19

Luật Tố tụng hình sự sửa đổi 1990

Luật 39-LCT 1990,Quốc hội,Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi,Bộ luật tố tụng hình sự,Sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự,Luật tố tụng hình sự,Tố tụng hình sự,Bắt khẩn cấp,Tạm giam,Sửa đổi,Bổ sung,39-LCT/HDNN8,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/06/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!