Tra cứu TCVN6052-1995

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN6052-1995 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 18486 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2023 về Biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

1995/QD-UBND,Quyết định 1995 2023 Tỉnh Lâm Đồng,Quyết định 1995 năm 2023 Tỉnh Lâm Đồng,Quyết định 1995 Tỉnh Lâm Đồng ban hành 2023,QĐ 1995 Tỉnh Lâm Đồng còn hiệu lực,QĐ 1995 Tỉnh Lâm Đồng áp dụng 2023,QĐ 1995 Tỉnh Lâm Đồng mới nhất,QĐ số 1995 năm 2023 Tỉnh Lâm Đồng,Quyết định 1995/QD-UBND ngày 17/10/2023,Quyết định 1995 Tỉnh Lâm Đồng về biểu mẫu

Ban hành: 17/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2023

2

Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Hà Tĩnh

1995/QD-UBND,Quyết định 1995 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Quyết định 1995 năm 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Quyết định 1995 Tỉnh Hà Tĩnh ban hành 2023,QĐ 1995 Tỉnh Hà Tĩnh còn hiệu lực,QĐ 1995 Tỉnh Hà Tĩnh áp dụng 2023,QĐ 1995 Tỉnh Hà Tĩnh mới nhất,QĐ số 1995 năm 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Quyết định 1995/QD-UBND ngày 28/09/2023,Quyết định 1995 Tỉnh Hà Tĩnh về thủ tục Cấp Giấy

Ban hành: 28/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2023

3

Kế hoạch 1995/KH-UBND năm 2023 về khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh Lâm Đồng

1995/KH-UBND,Kế hoạch 1995 2023,Tỉnh Lâm Đồng,Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công,Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến,Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công Lâm Đồng,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2023

4

Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

1995/QD-UBND,Quyết định 1995 2022,Tỉnh Cao Bằng,Thủ tục hành chính giáo dục trung học Cao Bằng,Thủ tục hành chính giáo dục trung học Cao Bằng 2022,Thủ tục lĩnh vực giáo dục trung học Cao Bằng,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2023

5

Quyết định 1995/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1995/QD-TTg,Quyết định 1995 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển Cần Thơ và khả năng thích ứng của đô thị,Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển Cần Thơ,Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 26/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2021

6

Quyết định 1995/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1995/QD-BGTVT,Quyết định 1995 2021,Bộ Giao thông vận tải,Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên,Quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn 2021 2030,Điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2021

7

Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1995/QD-UBND,Quyết định 1995 2021,Tỉnh Hà Giang,Công bố thủ tục hành chính của ngành Nội vụ tỉnh Hà Giang,Công bố thủ tục về Lưu trữ của ngành Nội vụ tỉnh Hà Giang,Thủ tục lĩnh vực Văn thư của ngành Nội vụ tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2021

8

Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, kèm theo Quyết định 486/QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hành

1995/QD-UBND,Quyết định 1995 2021 Tỉnh Nam Định,Quyết định 1995 năm 2021 Tỉnh Nam Định,Quyết định 1995 Tỉnh Nam Định ban hành 2021,QĐ 1995 Tỉnh Nam Định còn hiệu lực,QĐ 1995 Tỉnh Nam Định áp dụng 2021,QĐ 1995 Tỉnh Nam Định mới nhất,QĐ số 1995 năm 2021 Tỉnh Nam Định,Quyết định 1995/QD-UBND ngày 16/09/2021,Quyết định 1995 Tỉnh Nam Định về Sửa đổi

Ban hành: 16/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2021

9

Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch, Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

1995/QD-UBND,Quyết định 1995 2021 Tỉnh Phú Thọ,Quyết định 1995 năm 2021 Tỉnh Phú Thọ,Quyết định 1995 Tỉnh Phú Thọ ban hành 2021,QĐ 1995 Tỉnh Phú Thọ còn hiệu lực,QĐ 1995 Tỉnh Phú Thọ áp dụng 2021,QĐ 1995 Tỉnh Phú Thọ mới nhất,QĐ số 1995 năm 2021 Tỉnh Phú Thọ,Quyết định 1995/QD-UBND ngày 06/08/2021,Quyết định 1995 Tỉnh Phú Thọ về Công bố thủ tục

Ban hành: 06/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

10

Quyết định 1995/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi của Bộ Tư pháp

1995/QD-BTP,Quyết định 1995 2020,Bộ Tư pháp,Triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Kế hoạchthi hành Luật ban hành văn bản sửa đổi BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

11

Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Sơn La ban hành

1995/QD-UBND,Quyết định 1995 2020,Tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

12

Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2020 ban hành Danh mục đính chính sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành trong thời điểm từ ngày 16/10/2019 đến 20/7/2020

1995/QD-UBND,Quyết định 1995 2020,Tỉnh Hưng Yên,Danh mục đính chính sai sót về căn cứ ban hành,Danh mục đính chính trong Quyết định của Ủy ban Hưng Yên,Danh mục đính chính trong Quyết định của Ủy ban tỉnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

13

Quyết định 1995/QĐ-NHNN năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1995/QD-NHNN,Quyết định 1995 2019,Ngân hàng Nhà nước,Gây phiền hà sách nhiễu,Thực hiện Chỉ thị,Nhũng nhiễu tham nhũng ,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

14

Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực thi hành

1995/QD-UBND,Quyết định 1995 2019,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1995/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 25/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2019

15

Thông báo 1995/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nước xốt đặc vị do Tổng cục Hải quan ban hành

1995/TB-TCHQ,Thông báo 1995 2019 Tổng cục Hải quan,Thông báo 1995 năm 2019 Tổng cục Hải quan,Thông báo 1995 Tổng cục Hải quan ban hành 2019,TB 1995 Tổng cục Hải quan còn hiệu lực,TB 1995 Tổng cục Hải quan áp dụng 2019,TB 1995 Tổng cục Hải quan mới nhất,TB số 1995 năm 2019 Tổng cục Hải quan,Thông báo 1995/TB-TCHQ ngày 08/04/2019,Thông báo 1995 Tổng

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

16

Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1995/QD-UBND,Quyết định 1995 2018,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1995/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 07/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2019

17

Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang trong quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang

1995/QD-UBND,Quyết định 1995 2018,Tỉnh An Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1995/QĐ-UBND An Giang, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

18

Quyết định 1995/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù năm 2018 của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1995/QD-UBND,Quyết định 1995 2018,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1995/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng

Ban hành: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

19

Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị y tế thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

1995/QD-UBND,Quyết định 1995 2017,Tỉnh Hà Tĩnh,Đầu tư,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1995/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

20

Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

1995/QD-UBND,Quyết định 1995 2016,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1995/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 17 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!