Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 7182:2002

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 7182:2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 519 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7182:2002 về Đèn mổ - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN7182:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7182:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7182 : 2002 ĐÈN MỔ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Surgery lights - Specifications Lời nói đầu TCVN 7182 : 2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC1 "Thiết bị y tế" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13392:2021 (ISO 5833:2002) về Vật cấy ghép phẫu thuật - Xi măng nhựa acrylic

TCVN13392:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13392:2021,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13392:2021 ISO 5833:2002 VẬT CẤY GHÉP PHẪU THUẬT - XI MĂNG NHỰA ACRYLIC Implants for surgery - Acrylic resin cements Lời nói đầu TCVN 13392:2021 hoàn toàn tương đương ISO 5833:2002. TCVN 13392:2021 do Viện Trang thiết

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2022

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13143:2020 (ISO 3523:2002) về Tinh dầu hoàng lan Macrophylla [Cananga odorata (Lam.) Hook.f.et Thomson forma macrophylla]

TCVN13143:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13143:2020,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13143:2020 ISO 3523:2002 TINH DẦU HOÀNG LAN MACROPHYLLA [CANANGA ODORATA (LAM.) HOOK. F. ET THOMSON FORMA MACROPHYLLA] Oil of cananga [Cananga odorata (Lam.) Hook. f. et Thomson, forma macrophylla] Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2022

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13198:2020 (BS EN 13876:2002) về Vận tải - Logistics và dịch vụ - Chuỗi vận tải hàng hoá - Quy tắc thực hành cung cấp dịch vụ hàng hoá bao gói

TCVN13198:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13198:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13198:2020 BS EN 13876:2002 VẬN TẢI - LOGISTICS VÀ DỊCH VỤ - CHUỖI VẬN TẢI HÀNG HÓA - QUY TẮC THỰC HÀNH CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG HÓA BAO GÓI Transport - Logistics and Services - Goods transport chains - Code of practice for

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2022

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12495:2018 (EN 12541:2002) về Vòi nước vệ sinh - Van xả áp lực và van bồn tiểu nam đóng tự động PN10

TCVN12495:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12495:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12495:2018 EN 12541:2002 VÒI NƯỚC VỆ SINH - VAN XẢ ÁP LỰC VÀ VAN BỒN TIỂU NAM ĐÓNG TỰ ĐỘNG PN10 Sanitary tapware - Pressure flushing valves and automatic closing urinal valves PN 10 Mục lục Lời nói đầu 1  Phạm

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13234-2:2020 (ISO 9409-2:2002) về Tay máy rô bốt công nghiệp - Mặt lắp ghép cơ khí - Phần 2: Dạng trục

tương đương ISO 9409-2:2002 TCVN 13234-2:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 299, Robot biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 13234 (ISO 9409), Tay máy rô bốt công nghiệp - Mặt lắp ghép cơ khí bao gồm các phần sau: - TCVN 13234-1:2020 (ISO

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11993:2017 (ISO 604:2002) về Chất dẻo - Xác định tính chất nén

TCVN11993:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11993:2017,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11993:2017 ISO 604:2002 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT NÉN Plastics - Determination of compressive properties Mục lục Lời nói đầu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Thuật ngữ và

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11895:2017 (EN 235:2002) về Vật liệu dán tường - Thuật ngữ và ký hiệu

TCVN11895:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11895:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11895:2017 EN 235:2002 VẬT LIỆU DÁN TƯỜNG - THUẬT NGỮ VÀ KÝ HIỆU Wallcoverings - Vocabulary and symbols Lời nói đầu TCVN 11895:2017 hoàn toàn tương đương với EN 235:2002, Wallcoverings - Vocabulary and symbols.

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12119:2018 (ISO 3633:2002) về Hệ thống ống chất dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải (nhiệt độ thấp và cao) trong các tòa nhà - Ống và phụ tùng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)

TCVN12119:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12119:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12119:2018 ISO 3633:2002 HỆ THỐNG ỐNG CHẤT DẺO DÙNG ĐỂ THOÁT NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI (NHIỆT ĐỘ THẤP VÀ CAO) TRONG CÁC TÒA NHÀ - ỐNG VÀ PHỤ TÙNG POLY(VINYL CLORUA) KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) Plastics piping systems for soiI and

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12505:2018 (ISO 8714:2002) về Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Suất tiêu thụ năng lượng và quãng đường danh định - Quy trình thử cho ô tô con và ô tô thương mại hạng nhẹ

TCVN12505:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12505:2018,***,Giao thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12505:2018 ISO 8714:2002 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHẠY ĐIỆN - SUẤT TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ QUÃNG ĐƯỜNG DANH ĐỊNH - QUY TRÌNH THỬ CHO Ô TÔ CON VÀ Ô TÔ THƯƠNG MẠI HẠNG NHẸ Electric road vehicles -

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2023

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12132:2017 (ISO 9085:2002) về Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng – Ứng dụng cho các bánh răng dùng trong công nghiệp

TCVN12132:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12132:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12132:2017 ISO 9085:2002 TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG TẢI CỦA BÁNH RĂNG THẲNG VÀ BÁNH RĂNG NGHIÊNG - ỨNG DỤNG CHO CÁC BÁNH RĂNG DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP Calculation of load capacity of spur and helical gears - Application for

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2002:2008 (ISO 6480 : 1983) về Điều kiện nghiệm thu máy chuốt trong nằm ngang – Kiểm độ chính xác

TCVN2002:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2002:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2002 : 2008 ISO 6480 : 1983 ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU MÁY CHUỐT TRONG NẰM NGANG – KIỂM ĐỘ CHÍNH XÁC Conditions of acceptance for horizontal internal broaching machines – Testing of the accuracy Lời nói đầu TCVN 2002 :

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11420:2016 (ISO 770:2002) về Tinh dầu khuynh diệp (Eucalyptus globulus Labill) thô hoặc tinh chế

TCVN11420:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11420:2016,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11420:2016 ISO 770:2002 TINH DẦU KHUYNH DIỆP (EUCALYPTUS GLOBULUS LABILL) THÔ HOẶC TINH CHẾ Crude or rectified oils of Eucalyptus globulus (Eucalyptus globulus Labill). Lời nói đầu TCVN 11420:2016 hoàn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12273-2:2018 (EN 1186-2:2002) về Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm chất dẻo - Phần 2: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào dầu ôliu bằng ngâm hoàn toàn

foodstuffs - Plastics - Part 2: Test methods for overall migration into olive oil by total immersion Lời nói đầu TCVN 12273-2:2018 hoàn toàn tương đương với EN 1186-2:2002. TCVN 12273-2:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 166 Dụng cụ bằng đồ gốm sứ và gốm sứ thủy tinh tiếp xúc với thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12273-1:2018 (EN 1186-1:2002) về Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm chất dẻo - Phần 1: Hướng dẫn lựa chọn điều kiện và phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm

TCVN12273-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12273-1:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12273-1:2018 EN 1186-1:2002 VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM CHẤT DẺO - PHẦN 1: HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG THÔI NHIỄM Materials and articles in contact

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12273-4:2018 (EN 1186-4:2002) về Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm chất dẻo - Phần 4: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào dầu ôliu bằng sử dụng khoang

TCVN12273-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12273-4:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12273-4:2018 EN 1186-4:2002 VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM CHẤT DẺO - PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG THÔI NHIỄM VÀO DẦU ÔLIU BẰNG SỬ DỤNG KHOANG Materials and articles in contact with

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10460:2014 (ISO 17236:2002) về Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ giãn

TCVN10460:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10460:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10460:2014 ISO 17236:2002 DA – PHÉP THỬ CƠ LÝ – XÁC ĐỊNH ĐỘ GIÃN Leather – Physical and mechanical tests – Determination of extension set Lời nói đầu TCVN 10460:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 17236:2002

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10875:2015 (ISO 7914:2002 with amendment 1:2012) về Máy lâm nghiệp - Cưa xích cầm tay - Khe hở và các kích thước tối thiểu của tay cầm

TCVN10875:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10875:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10875:2015 ISO 7914:2002 WITH AMENDMENT 1:2012 MÁY LÂM NGHIỆP - CƯA XÍCH CẦM TAY - KHE HỞ VÀ CÁC KÍCH THƯỚC TỐI THIỂU CỦA TAY CẦM Forestry machinery - Portable chain-saws - Minimum handle clearance and sizes Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10959:2015 (ISO 16622:2002) về Khí tượng học - Phong kế/nhiệt kế dạng sóng âm - Phương pháp thử chấp nhận đo tốc độ gió trung bình

TCVN10959:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10959:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10959:2015 ISO 16622:2002 KHÍ TƯỢNG HỌC - PHONG KẾ/NHIỆT KẾ DẠNG SÓNG ÂM - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHẤP NHẬN ĐO TỐC ĐỘ GIÓ TRUNG BÌNH Meteorology - Sonic anemometers/thermometers - Acceptance test methods for mean wind

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-8:2017 (IEC 60749-8:2002) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 8: Gắn kín

TCVN11344-8:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11344-8:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11344-8:2017 IEC 60749-8:2002 LINH KIỆN BÁN DẪN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ KHÍ HẬU - PHẦN 8: GẮN KÍN Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 8: Sealing Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!