Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 6852

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 6852 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-11 trong 11 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6852-2:2010 (ISO 8178-2:2008) về Động cơ đốt trong kiểu pit tông - Đo chất thải - Phần 2: Đo các chất thải khí và hạt ở điều kiện hiện trường

TCVN6852-2:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6852-2:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6852-2:2010 ISO 8178-2:2008 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG - ĐO CHẤT THẢI - PHẦN 2: ĐO CÁC CHẤT THẢI KHÍ VÀ HẠT Ở ĐIỀU KIỆN HIỆN TRƯỜNG Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission measurement- Part 2:

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6852-4:2010 (ISO 8178-4:2008) về Động cơ đốt trong kiểu pittông - Đo chất thải - Phần 4: Chu trình thử ở trạng thái ổn định cho các ứng dụng khác nhau của động cơ

TCVN6852-4:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6852-4:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6852-4:2010 ISO 8178-4:2008 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG - ĐO CHẤT THẢI - PHẦN 4: CHU TRÌNH THỬ Ở TRẠNG THÁI ỔN ĐỊNH CHO CÁC ỨNG DỤNG KHÁC NHAU CỦA ĐỘNG CƠ Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6852-5:2010 (ISO 8178-5:2008) về Động cơ đốt trong kiểu pittông - Đo chất thải - Phần 5: Nhiên liệu thử

TCVN6852-5:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6852-5:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6852-5:2010 ISO 8178-5:2008 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PITTÔNG - ĐO CHẤT THẢI - PHẦN 5: NHIÊN LIỆU THỬ Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission measurement - Part 5: Test fuels Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6852-10:2009 (ISO 8178-10 : 2002) về Động cơ đốt trong kiểu pittông - Đo chất thải - Phần 10: Chu trình thử và qui trình thử để đo ở hiện trường khói, khí thải từ động cơ cháy do nén làm việc ở chế độ chuyển tiếp

TCVN6852-10:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6852-10:2009,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6852-10 : 2009 ISO 8178-10 : 2002 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG - ĐO CHẤT THẢI PHẦN 10: CHU TRÌNH THỬ VÀ QUY TRÌNH THỬ ĐỂ ĐO Ở HIỆN TRƯỜNG KHÓI KHÍ THẢI TỪ ĐỘNG CƠ CHÁY DO NÉN HOẠT ĐỘNG Ở CHẾ ĐỘ CHUYỂN TIẾP

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6852-11:2009 (ISO 8178-11: 2006) về Động cơ đốt trong kiểu pittông - Đo chất thải - Phần 11: Đo trên băng thử các chất thải khí và hạt từ động cơ lắp trên máy di động không chạy trên đường bộ ở chế độ thử chuyển tiếp

TCVN6852-11:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6852-11:2009,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6852-11: 2009 ISO 8178-11: 2006 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG - ĐO CHẤT THẢI - PHẦN 11: ĐO TRÊN BĂNG THỬ CÁC CHẤT THẢI KHÍ VÀ HẠT TỪ ĐỘNG CƠ LẮP TRÊN MÁY DI ĐỘNG KHÔNG CHẠY TRÊN ĐƯỜNG BỘ Ở CHẾ ĐỘ THỬ CHUYỂN TIẾP

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6852-1:2008 (ISO 8178-1:2006) về Động cơ đốt trong kiểu pít tông - Đo chất thải - Phần 1: Đo trên băng thử các chất thải khí và hạt

TCVN6852-1:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6852-1:2008,***, Đo chất thải , Đo trên băng thử ,Động cơ đốt trong kiểu pít tông ,Các chất thải khí và hạt,TCVN 6852-1:2008 ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6852-1:2008 ISO 8178-1:2006 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PÍT TÔNG - ĐO CHẤT THẢI - PHẦN 1: ĐO TRÊN BĂNG THỬ CÁC CHẤT THẢI KHÍ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6852-9:2008 (ISO 8178-9 : 2000, With Amendment 1: 2004) về Động cơ đốt trong kiểu pít tông - Đo chất phát thải - Phần 9: Chu trình thử và quy trình thử để đo trên băng thử khói khí thải từ động cơ cháy do nén hoạt động ở chế độ chuyển tiếp

TCVN6852-9:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6852-9:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6852-9 : 2008 ISO 8178-9 : 2000 WITH AMENDMENT 1: 2004 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PÍT TÔNG - ĐO CHẤT PHÁT THẢI - PHẦN 9: CHU TRÌNH THỬ VÀ QUY TRÌNH THỬ ĐỂ ĐO TRÊN BĂNG THỬ KHÓI KHÍ THẢI TỪ ĐỘNG CƠ CHÁY DO NÉN HOẠT ĐỘNG Ở CHẾ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6852-3:2002 (ISO 8178-3:1994) về Động cơ đốt trong kiểu pittông - Đo sự phát thải - Phần 3: Định nghĩa và phương pháp đo khói của khí thải ở chế độ ổn định

TCVN6852-3:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6852-3:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TCVN 6852-3:2002 ISO 8178-3:1994 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PITTÔNG - ĐO SỰ PHÁT THẢI - PHẦN 3: ĐỊNH NGHĨA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO KHÓI KHÍ THẢI Ở CHẾ ĐỘ ỔN ĐỊNH Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission measurement - Part

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6852-6:2002 (ISO 8178 - 6 : 2000) về Động cơ đốt trong kiểu pit tông - Đo sự phát thải - Phần 6: Báo cáo kết quả đo và thử

TCVN6852-6:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6852-6:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6852 - 6 : 2002 ISO 8178 - 6 : 2000 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PITTÔNG ĐO SỰ PHÁT THẢI - PHẦN 6: BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐO VÀ THỬ Reciprocating internal combustion engines Exhaust emission measurement Part 6:

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6852-7:2001 (ISO 8178-7:1996) về Động cơ đốt trong kiểu pit tông - Đo chất phát thải - Phần 7: Xác định họ động cơ

TCVN6852-7:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6852-7:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Công nghiệp,Giao thông TCVN 6852-7:2001 ISO 8178-7:1996 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PITTÔNG - ĐO CHẤT PHÁT THẢI - PHẦN 7: XÁC ĐỊNH HỌ ĐỘNG CƠ Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission measurement - Part 7: Engine

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6852-8:2001 (ISO 8178-8:1996) về Động cơ đốt trong kiểu pitông - Đo chất phát thải - Phần 8: Xác định nhóm động cơ

TCVN6852-8:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6852-8:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Công nghiệp TCVN 6852-8:2001 ISO 8178-8:1996 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PITTÔNG - ĐO CHẤT PHÁT THẢI - PHẦN 8: XÁC ĐỊNH NHÓM ĐỘNG CƠ Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission measurement - Part 8: Engine group

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158