Tra cứu Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Nghị định số 15/2018/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4881 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

15/2018/ND-CP,Nghị định 15 2018 Chính phủ,Nghị định 15 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 15 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 15 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 15 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 15 Chính phủ mới nhất,NĐ số 15 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 15/2018/ND-CP ngày 02/02/2018,Nghị định 15 Chính phủ về An toàn thực phẩm 2018,NĐ 15 Chính phủ về An toàn thực phẩm

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

2

Nghị định 15/2023/NĐ-CP quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

15/2023/ND-CP,Nghị định 15 2023 Chính phủ,Nghị định 15 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 15 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 15 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 15 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 15 Chính phủ mới nhất,NĐ số 15 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 15/2023/ND-CP ngày 25/04/2023,Nghị định 15 Chính phủ về Thí điểm thưởng hợp đồng xây lắp các dự án giao thông 2023,

Ban hành: 25/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2023

3

Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

15/2022/ND-CP,Nghị định 15 2022 Chính phủ,Nghị định 15 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 15 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 15 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 15 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 15 Chính phủ mới nhất,NĐ số 15 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 15/2022/ND-CP ngày 28/01/2022,Nghị định 15 Chính phủ về Chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2022

4

Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

15/2021/ND-CP,Nghị định 15 2021 Chính phủ,Nghị định 15 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 15 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 15 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 15 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 15 Chính phủ mới nhất,NĐ số 15 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 15/2021/ND-CP ngày 03/03/2021,Nghị định 15 Chính phủ về Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng 2021,NĐ 15 Chính phủ

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

5

Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

15/2020/ND-CP,Nghị định 15 2020 Chính phủ,Nghị định 15 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 15 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 15 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 15 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 15 Chính phủ mới nhất,NĐ số 15 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 15/2020/ND-CP ngày 03/02/2020,Nghị định 15 Chính phủ về Công nghệ thông tin 2020,NĐ 15 Chính phủ về Công nghệ thông

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

6

Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp

15/2019/ND-CP,Nghị định 15 2019 Chính phủ,Nghị định 15 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 15 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 15 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 15 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 15 Chính phủ mới nhất,NĐ số 15 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 15/2019/ND-CP ngày 01/02/2019,Nghị định 15 Chính phủ về Giáo dục nghề nghiệp 2019,NĐ 15 Chính phủ về Giáo dục nghề

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

7

Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về vận tải đa phương thức

144/2018/ND-CP,Nghị định 144 2018 Chính phủ,Nghị định 144 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 144 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 144 Chính phủ còn hiệu lực, 144 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 144 Chính phủ mới nhất,NĐ số 144 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 144/2018/ND-CP ngày 16/10/2018,Nghị định 144 Chính phủ về Giao thông Vận tải 2018,NĐ 144 Chính phủ về Giao

Ban hành: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

8

Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

130/2018/ND-CP,Nghị định 130 2018,Chính phủ,Chữ ký số,Chứng thực chữ ký số,Ứng dụng chữ ký số,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/2018/NĐ-CP

Ban hành: 27/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

9

Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

ngày 31 tháng 12 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Ban hành: 31/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

10

Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

147/2018/ND-CP,Nghị định 147 2018 Chính phủ,Nghị định 147 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 147 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 147 Chính phủ còn hiệu lực, 147 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 147 Chính phủ mới nhất,NĐ số 147 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 147/2018/ND-CP ngày 24/10/2018,Nghị định 147 Chính phủ về Điều kiện kinh doanh 2018,NĐ 147 Chính phủ về Điều

Ban hành: 24/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

11

Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

123/2018/ND-CP,Nghị định 123 2018 Chính phủ,Nghị định 123 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 123 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 123 Chính phủ còn hiệu lực, 123 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 123 Chính phủ mới nhất,NĐ số 123 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 123/2018/ND-CP ngày 17/09/2018,Nghị định 123 Chính phủ về Hoạt động đầu tư kinh doanh 2018,NĐ 123 Chính phủ

Ban hành: 17/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

12

Nghị định 129/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng

129/2018/ND-CP,Nghị định 129 2018 Chính phủ,Nghị định 129 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 129 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 129 Chính phủ còn hiệu lực, 129 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 129 Chính phủ mới nhất,NĐ số 129 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 129/2018/ND-CP ngày 24/09/2018,Nghị định 129 Chính phủ về Văn bản quy phạm pháp luật 2018,NĐ 129 Chính phủ về

Ban hành: 24/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

13

Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động

148/2018/ND-CP,Nghị định 148 2018,Chính phủ,Chính sách lao động,Chế độ lao động,Định mức lao động,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/2018/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 24/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2018

14

Nghị định 126/2018/NĐ-CP về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

126/2018/ND-CP,Nghị định 126 2018,Chính phủ,Cơ sở văn hóa giáo dục nước ngoài,Cơ sở văn hóa thể thao du lịch ,Chương trình trao đổi văn hóa giáo dục,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số

Ban hành: 20/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

15

Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật luật sư

137/2018/ND-CP,Nghị định 137 2018 Chính phủ,Nghị định 137 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 137 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 137 Chính phủ còn hiệu lực, 137 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 137 Chính phủ mới nhất,NĐ số 137 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 137/2018/ND-CP ngày 08/10/2018,Nghị định 137 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 2018,NĐ 137 Chính phủ về Sửa đổi

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

16

Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật trọng tài thương mại

124/2018/ND-CP,Nghị định 124 2018 Chính phủ,Nghị định 124 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 124 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 124 Chính phủ còn hiệu lực, 124 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 124 Chính phủ mới nhất,NĐ số 124 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 124/2018/ND-CP ngày 19/09/2018,Nghị định 124 Chính phủ về Trọng tài Thương mại 2018,NĐ 124 Chính phủ về Trọng

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

17

Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp

156/2018/ND-CP,Nghị định 156 2018 Chính phủ,Nghị định 156 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 156 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 156 Chính phủ còn hiệu lực, 156 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 156 Chính phủ mới nhất,NĐ số 156 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018,Nghị định 156 Chính phủ về Lâm nghiệp 2018,NĐ 156 Chính phủ về Lâm nghiệp

Ban hành: 16/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

18

Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

167/2018/ND-CP,Nghị định 167 2018 Chính phủ,Nghị định 167 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 167 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 167 Chính phủ còn hiệu lực, 167 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 167 Chính phủ mới nhất,NĐ số 167 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 167/2018/ND-CP ngày 26/12/2018,Nghị định 167 Chính phủ về Khai thác nước dưới đất 2018,NĐ 167 Chính phủ về

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

19

Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế

146/2018/ND-CP,Nghị định 146 2018 Chính phủ,Nghị định 146 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 146 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 146 Chính phủ còn hiệu lực, 146 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 146 Chính phủ mới nhất,NĐ số 146 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 146/2018/ND-CP ngày 17/10/2018,Nghị định 146 Chính phủ về Luật bảo hiểm y tế 2018,NĐ 146 Chính phủ về Luật

Ban hành: 17/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

20

Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

163/2018/ND-CP,Nghị định 163 2018 Chính phủ,Nghị định 163 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 163 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 163 Chính phủ còn hiệu lực, 163 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 163 Chính phủ mới nhất,NĐ số 163 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 163/2018/ND-CP ngày 04/12/2018,Nghị định 163 Chính phủ về Phát hành trái phiếu 2018,NĐ 163 Chính phủ về Phát

Ban hành: 04/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47