Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Lu���t thu��� thu nh���p doanh nghi���p "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 843 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 2899/BHXH-THU năm 2013 hướng dẫn kê khai, điều chỉnh chức danh công việc trong Hồ sơ thu BHXH, BHYT do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

huyện, Các phòng BHXH TP; - Trang web BHXH/TP; - Lưu VT, P. Thu (T). KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đỗ Quang Khánh Mẫu D01b-TS Đơn vị……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

Ban hành: 11/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2014

3

Công văn 5376/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo mức lương tối thiểu vùng mới do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

hướng dẫn bổ sung kịp thời./. Nơi nhận: - Như trên; - BGĐ BHXH/TP; - Các phòng chức năng; - BHXH quận, huyện (FTP); - Đăng tải trên Website BHXH/TP; - Lưu VT, P.Thu (T, 06b) KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đỗ Quang Khánh

Ban hành: 17/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

4

Công văn 1462/BHXH-THU về tiền lương, tiền công đóng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

được nghiên cứu giải quyết. Nơi nhận: - Như trên; - Sở LĐTB&XH Thành phố; (để phối hợp) - LĐLĐ Thành phố; (để phối hợp) - Ban Giám đốc; - Các phòng chức năng; - Trang tin điện tử BHXH/TP (kèm CV 1374 của BHXH Việt Nam); - Lưu VT, P.Thu (T, 01 bản). KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM

Ban hành: 25/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2012

5

Công văn 555/BHXH-THU hướng dẫn quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế và cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

nhận: - Như trên; - Ban Thu BHXH Việt Nam (để báo cáo); - Ban Giám đốc; - Các phòng chức năng; - BHXH quận, huyện; - Ban biên tập Trang TTĐT BHXH/TP; - Lưu VT, P. Thu (T, 06). KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đỗ Quang Khánh Mẫu số: A01-TS BẢO

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

6

Công văn 3039/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng và quy định về đóng bảo hiểm xã hội, y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lưu VT, P.Thu (T, 06b). KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đỗ Quang Khánh Bảng kê hồ sơ này áp dụng từ ngày 01/10/2011 Số HS: 103/……………/THU-ĐCL Số HS: 103/……………/THU-THE Số HS: 103/……………/THU-SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2011

7

Công văn 4219/BHXH-THU hướng dẫn mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh để hướng dẫn bổ sung kịp thời. Nơi nhận: - Như trên; - BGĐ BHXH TP; - Các phòng chức năng; - BHXH quận, huyện (FTP); - Đăng tải trên Website BHXH TP; - Lưu: VT, P.Thu (T). KT. GIÁM

Ban hành: 24/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

8

Công văn 604/TTrB-P1 năm 2021 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19 do Thanh tra Bộ Y tế ban hành

b/c); - Các Vụ/Cục, Tổng Cục, VP Bộ (để phối hợp); - Các đ/c PCTT Bộ, các Phòng thuộc TTrB (để t/hiện); - Cổng thông tin điện tử BYT (để đăng tin); - Báo sức khỏe đời sống (để đăng tin); - Lưu: TTrB, P1. CHÁNH THANH TRA BỘ Nguyễn Mạnh Cường

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

9

Công văn 1057/TTrB-P1 năm 2020 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về y tế trong các dịp Lễ, Tết đầu xuân năm 2021 do Thanh tra Bộ Y tế ban hành

nhân dân, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Thanh tra Sở, các đơn vị chức năng thuộc Sở phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau: 1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về y tế, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm với số

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

10

Công văn 3615/C07-P4 năm 2020 về hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban hành

đ/c Phó cục trưởng (để phối hợp chỉ đạo); - T06; - Lưu: VT, P4. CỤC TRƯỞNG Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh PHỤ LỤC I HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QCVN 02:2020/BCA VÀ BẢNG ĐỐI CHIẾU TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY (Kèm theo Công văn số 3615/C07-P4 ngày 30/9/2020 của C07) I.

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

11

Công văn 265-CV/A18-P2 về việc cải tiến thủ tục giải quyết khách Trung Quốc vào du lịch bằng giấy phép xuất nhập cảnh do Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành

1598/A11(A18) ngày 31/5/2006 gửi các cơ quan, đơn vị liên quan (trong đó có Tổng cục Du lịch) về việc cải tiến thủ tục giải quyết cho khách Trung Quốc vào Việt Nam du lịch bằng giấy phép NXC, thực hiện từ 01/7/2006. Trên cơ sở nội dung công văn nói trên, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xin thông báo: 1. Kể từ ngày 01/7/2006, các doanh nghiệp lữ hành

Ban hành: 12/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2009

12

Công văn 3341/BCA-V03 năm 2019 về thẻ tạm trú của người lao động nước ngoài trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp do Bộ Công an ban hành

thay đổi cơ quan sử dụng lao động v� cơ quan bảo l�nh cấp thẻ tạm tr�. Do vậy, sau khi s�p nhập, doanh nghiệp phải l�m thủ tục cấp Giấy ph�p lao động v� thẻ tạm tr� cho người nước ngo�i, kh�ng phải xuất cảnh (do mục đ�ch nhập cảnh, cư tr� của người nước ngo�i kh�ng thay đổi). Qua thực tiễn giải quyết phản �nh, kiến nghị của người d�n,

Ban hành: 05/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2022

13

Công văn 3786/TCT-KK năm 2022 công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021 do Tổng cục Thuế ban hành

3786/TCT-KK,Công văn 3786 2022,Tổng cục Thuế,V1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất 2021,Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất 2021,Danh sách V1000 đóng thuế lớn nhất 2021,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2022

14

Công văn số 778/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xem xét khoản tiền phạt chậm nộp thuế nhập khẩu của Công ty TNHH GN-VT P&T Âu Châu

Trả lời công văn số 3262/HQTP-GTT ngày 26/09/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị xem xét khoản tiền phạt chậm nộp thuế nhập khẩu của Công ty TNHH GN-VT P&T Âu Châu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì: Việc cơ quan hải quan ra Quyết định điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu đối với 02

Ban hành: 28/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Công văn 6562/CTTPHCM-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6562/CTTPHCM-TTHT V/v chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2022 Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông FPT Địa chỉ: Lô T2-5 đường D1, Khu công nghệ cao, P. Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức; TP. HCM

Ban hành: 09/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2022

16

Công văn 4629/TCT-KK về công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021 do Tổng cục Thuế ban hành

4629/TCT-KK,Công văn 4629 2021,Tổng cục Thuế,Danh sách doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất,Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất 2021,Danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2021

17

Công văn 4221/TCT-KK năm 2020 về công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2019 do Tổng cục Thuế ban hành

4221/TCT-KK,Công văn 4221 2020,Tổng cục Thuế,Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất 2019,Mức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2019,1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất 2019,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2021

18

Công văn 40668/CT-TTHT năm 2017 về thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

40668/CT-TTHT,Công văn 40668,Cục thuế thành phố Hà Nội,Xác định thu nhập tính thuế,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thu nhập chịu thuế doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

19

Công văn 1283/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 1283/CT-TTHT V/v: thuế thu nhập doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2019 Kính gửi: Chi nhánh TP.HCM - Công ty TNHH Kukdong Logistics Địa chỉ: Lô T2-4, Phòng 503, Lầu 5, đường D1, Khu CNC, P.Tân Phú, Q.9, TP.HCM Mã

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

20

Công văn 1607/BTP-VĐCXDPL năm 2022 về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

cương gửi k�m C�ng văn n�y). B�o c�o của Qu� cơ quan/đơn vị đề nghị gửi về Bộ Tư ph�p (qua Vụ C�c vấn đề chung về x�y dựng ph�p luật) trước ng�y 01/6/2022 (bản điện tử gửi v�o địa chỉ email: mynt@moj.gov.vn, sđt: 024.62739394) để tổng hợp, b�o c�o Ch�nh phủ, Thủ tướng Ch�nh phủ. Bộ Tư ph�p xin tr�n trọng cảm ơn sự hợp t�c của Qu� cơ

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14