Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" Lu���t K��� To��n "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3556 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2022/BCT về An toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

mine LỜI NÓI ĐẦU QCVN 17:2022/BCT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số

Ban hành: 31/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2022

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1 : 2009) về Cáp điện lực cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30 kV (Um=36kV) - Phần 1: Cáp dùng cho điện áp danh định bằng 1kV (Um=1,2kV) đến 3kV (Um=3,6kV)

3,6kV) Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um = 1,2kV) up to 30kV (Um = 36kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1kV (Um = 1,2kV) and 3kV (Um = 3,6kV) Lời nói đầu TCVN 5935-1 : 2013 và TCVN 5935-2:2013 thay thế TCVN 5935:1995. TCVN 5935-1 : 2013 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2005) về Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) - Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV (Um=7,2kV) đến 30kV (Um=36kV)

V (Um=30kV) Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6kV (Um = 7,2 kV) and 30 kV (UM = 36 kV) Lời nói đầu TCVN 5935-1:2013 và TCVN 5935-2:2013 thay thế TCVN 5935:1995; TCVN 5935-2:2013 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9617:2013 (IEC 61442:2005) về phương pháp thử nghiệm phụ kiện cáp điện có điện áp danh định từ 6 kV(Um=7,2 kV) đến 30kV (Um=36kV)

V) up to 30 kV (Um = 36 kV) Lời nói đầu TCVN 9617:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 61142:2005; TCVN 9617:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM PHỤ KIỆN CÁP ĐIỆN CÓ ĐIỆN ÁP

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11111-5:2015 (ISO 389-5:2006) về Âm học - Mức chuẩn zero để hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực - Phần 5: Mức áp suất âm ngưỡng tương đương chuẩn đối với âm đơn trong dải tần số từ 8 kHz đến 16 kHz

Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 5: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones in the frequency range 8 kHz to 16 kHz Lời nói đầu TCVN 11111-5:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 389-5:2006 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2014 với bố cục và nội dung không thay đổi. TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12669-11:2020 (IEC 60204-11:2018) về An toàn máy - Thiết bị điện của máy - Phần 11: Yêu cầu đối với thiết bị điện dùng cho điện áp trên 1000 V xoay chiều hoặc 1500 V một chiều và không quá 36 kV

rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV (Cụm đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 103: Thiết bị đóng cắt dùng cho các điện áp danh định lớn hơn 1 kV đến và bằng 52 kV) IEC 62271-105, High-voltage switchgear and controlgear - Part 105: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to and including 52

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12296:2018 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp lấy mẫu để đo hoạt độ phóng xạ (226 Ra, 232 Th, 40 K) trên máy phổ gamma phân giải cao

(λ) Đối với một hạt nhân phóng xạ ở một trạng thái năng lượng cụ thể, là tỷ số của dP trên dt, trong đó dP là xác suất của hạt nhân phóng xạ đã qua chuyển hoá từ trạng thái năng lượng đó trong khoảng thời gian dt. λ =. Trong đó N là số hạt nhân tồn tại ở thời điểm t. 3.1.6 Đo Phổ gamma (gamma-ray spectrometry)

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-2:2007 (ISO 6508-2 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

TCVN257-2:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN257-2:2007,***,Thử độ cứng rockwell ,Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử,Vật liệu kim loại,TCVN 257-2:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 257-2 : 2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL – PHẦN 2: KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN MÁY THỬ (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-3:2007 (ISO 6508-3 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

TCVN257-3:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN257-3:2007,***,Hiệu chuẩn tấm chuẩn ,Vật liệu kim loại,Thử độ cứng rockwell ,TCVN 257-3:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 257-3 : 2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL – PHẦN 3 : HIỆU CHUẨN TẤM CHUẨN ( THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Metallic materials –

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-1:2007 (ISO 6508-1 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

Metallic materials - Rockwell hardness test Mục lục TCVN 257-1: 2007 ISO 6508-1: 2005 Xuất bản lần 4 Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell Phần 1: Phương pháp thử (Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) TCVN 257-2: 2007 ISO 6508-2: 2005 Xuất bản lần 4

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8096-107:2010 (IEC 62271-107:2005) về Tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 107: Cầu dao kèm cầu chảy xoay chiều dùng cho điện áp danh định lớn hơn 1kV đến và bằng 52kV

Part 107: Alternating current fused circuit – switchers for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV Lời nói đầu TCVN 8096-107:2010 thay thế TCVN 5768:1993; TCVN 8096-107:2010 hoàn toàn tương đương với IEC 62271-107:2005; TCVN 8096-107:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/EC Máy điện và khí cụ điện biên

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2014

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12671-3:2019 (IEC 62893-3:2017) về Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV - Phần 3: Cáp sạc điện xoay chiều theo các chế độ 1, 2 và 3 của IEC 61851-1 có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V

450/750 V Charging cables for electric vehicles of rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 3: Cables for AC charging according to modes 1, 2 and 3 of IEC 61851-1 of rated voltages up to and including 450/750 V Lời nói đầu TCVN 12671-3:2019 hoàn toàn tương đương với IEC 62893-3:2017; TCVN 12671-3:2019 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8096-200:2010 (IEC 62271-200 : 2003) về Tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 200: Tủ điện đóng cắt và điều khiển xoay chiều có vỏ bọc bằng kim loại dùng cho điện áp danh định lớn hơn 1kV đến và bằng 52kV

High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV Lời nói đầu TCVN 8096-200: 2010 thay thế TCVN 3662-81; TCVN 8096-200: 2010 hoàn toàn tương đương với IEC 62271-200: 2003; TCVN 8096-200: 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2015

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2020/BTTTT về Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

2 National technical regulation on digital receiver used in DVB-T2 digital terrestrial television broadcasting 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị thu tín hiệu truyền hình số mặt đất không khóa mã (Free To Air - FTA) theo chuẩn DVB-T2, hỗ trợ SDTV

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 131:2022/BTTTT về Thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến

QCVN131:2022/BTTTT,Quy chuẩn QCVN131:2022,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 131:2022/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI IOT BĂNG HẸP E-UTRA- PHẦN TRUY NHẬP VÔ TUYẾN National technical regulation on E-UTRA NB IoT User Equipment - Radio Access Mục lục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 29/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2022

16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 55:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 kHz - 25 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

National technical regulation on short range devices - radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz Lời nói đầu QCVN 55 : 2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi TCN 68-243: 2006 “Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 27/2006/QĐ-BBCVT

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 257-1:2001 (ISO 6508-1 : 1999) về vật liệu kim loại – Thử độ cứng rockwell - Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN257-1:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN257-1:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Vật liệu kim loại,Phần 1,Thử độ cứng rockwell ,Phương pháp thử,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 257-1 : 2001 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Metallic

Ban hành: 10/05/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10568:2017 về Bộ neo cáp cường độ cao – Neo tròn T13, T15 và neo dẹt D13, D15

đường kính 0,6 inch (tương ứng với đường kính 15,2 mm) theo các Tiêu chuẩn nêu ở Điều 1. Ký hiệu quy ước của bộ neo được tổ hợp từ ký hiệu bộ neo và K tao cáp trên đầu neo: T13 - K, D13 - K, T15 - K, D15 - K. Trong đó K là số tao cáp, ví dụ loại bộ neo có thể tham khảo trong Phụ lục A. 4.1.2  Chi tiết cấu thành Các chi tiết cấu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2017

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5851:1994 về thủy tinh cách điện kiểu đỡ điện áp từ 1 đến 35kV

TCVN5851:1994,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5851:1994,***,Thủy tinh cách điện,Thủy tinh cách điện kiểu đỡ,Điện áp từ 1 đến 35kV,TCVN 5851:1994,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5851 – 1994 THỦY TINH CÁCH ĐIỆN KIỂU ĐỠ ĐIỆN ÁP TỪ 1 ĐẾN 35 KV Glass insulator for overhead lines of voltages from 1 to 35 KV Tiêu

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 121:2020/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2

QCVN121:2020/BTTTT,Quy chuẩn QCVN121:2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 121:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH CÁP SỐ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DVB-T2 National technical regulation on quality of digital cable television service applied to DVB-T2 technology Lời nói

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233