Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" Lu���t �����t ��ai 2003 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 209 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10638:2014 (EN 14123:2003) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng AFLATOXIN B1 và tổng AFLATOXIN B1, B2, G1, G2 trong lạc, quả hồ trăn, quả vả và bột ớt - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao có tạo dẫn xuất sau cột và làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm

TCVN10638:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10638:2014,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10638:2014 EN 14123:2003 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AFLATOXIN B1 VÀ TỔNG AFLATOXIN B1, B2, G1, G2 TRONG LẠC, QUẢ HỒ TRĂN, QUẢ VẢ VÀ BỘT ỚT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO CÓ TẠO DẪN XUẤT SAU CỘT VÀ LÀM SẠCH

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7332:2003 về Xăng - Xác định hàm lượng rượu từ C1 đến C4 và hợp chất MTBE, ETBE, TAME, DIPE, rượu tert-amyl bằng phương pháp sắc ký khí do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7332:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7332:2003,***,Xác định hàm lượng rượu trong xăng,Xác định hàm lượng hợp chất MTBE,Xác định hàm lượng hợp chất ETBE,Xác định hàm lượng hợp chất TAME,Xác định hàm lượng hợp chất DIPE,Xác định hàm lượng rượu tert-amyl ,Phương pháp sắc ký khí,TCVN 7332:2003, Xăng ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Ban hành: 26/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

3

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 297:2003 về phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN297:2003,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN297:2003,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 297 : 2003 PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG – TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN Construction Laboratory - Criteria for Recognition Lời nói đầu Tiêu chuẩn Phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng - Tiêu chuẩn công

Ban hành: 12/05/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2014

4

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 293 :2003 về chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN293:2003,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN293:2003,Bộ Xây dựng,Chống nóng cho nhà ở,Chỉ dẫn thiết kế ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 293 :2003 CHỐNG NÓNG CHO NHÀ Ở- CHỈ DẪN THIẾT KẾ ANTI - HEATING OF DWELLING - DESIGN GUIDE

Ban hành: 20/05/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6276:2003 về Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6276:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6276:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển,Ngăn ngừa ô nhiễm biển,Ô nhiễm biển,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6276 : 2003 QUI PHẠM CÁC HỆ THỐNG NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BIỂN CỦA TÀU Rules for Marine Pollution Prevention Systems of Ships Lời nói

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6282:2003 về Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu chất dẻo cốt sợi thuỷ tinh

TCVN6282:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6282:2003,***,Công nghiệp TCVN 6282: 2003 QUY PHẠM KIỂM TRA VÀ CHẾ TẠO CÁC TÀU LÀM BẰNG CHẤT DẺO CỐT SỢI THỦY TINH Rules for the Survey and Construction of Ships of Fibreglass Reinforced Plastics Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Quy định chung 1.1.1 Phạm vi áp dụng 1

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2014

7

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 298:2003 về Cấu kiện và các bộ phận của công trình - nhiệt trở và độ truyền nhiệt - Phương pháp tính toán

TCXDVN298:2003,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN298:2003,***,Cấu kiện,Bộ phận của công trình ,Nhiệt trở ,Độ truyền nhiệt ,Phương pháp tính toán,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 298: 2003 (ISO 6946:.1996) CẤU KIỆN VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÔNG TRÌNH- NHIỆT TRỞ VÀ ĐỘ TRUYỀN NHIỆT- PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN Building

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 19011:2003 về hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và/hoặc hệ thống quản lý môi trường

TCVNISO19011:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO19011:2003,***,Hệ thống quản lý môi trường ,Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ,TCVN ISO 19011:2003 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 19011 : 2003 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ/HOẶC HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Guidelines for quality

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6278:2003 về qui phạm trang bị an toàn tàu biển

TCVN6278:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6278:2003,***,Quy phạm trang bị an toàn tàu biển,Tàu biển,TCVN 6278:2003,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6278: 2003 QUI PHẠM TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN Rules for the Safety Equipment Chương 1. QUI ĐỊNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT 1.1. Qui định chung 1.1.1.

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10927:2015 (EN 15829:2010) về Thực phẩm - Xác định ochratoxina trong các loại nho khô, hỗn hợp quả khô và quả vả khô - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector huỳnh quang và làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm

TCVN10927:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10927:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10927:2015 EN 15829:2010 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH OCHRATOXINA TRONG CÁC LOẠI NHO KHÔ, HỖN HỢP QUẢ KHÔ VÀ QUÀ VẢ KHÔ - PHƯƠNG PHÁP SÁC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO SỬ DỤNG DETECTOR HUỲNH QUANG VÀ LÀM SẠCH BẰNG CỘT ÁI LỰC MIỄN NHIỄM

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2022

11

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 551:2003 về quy định tạm thời về tiêu chuẩn hạt giống lúa lai 2 dòng - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN551:2003,Tiêu chuẩn ngành 10TCN551:2003,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Yêu cầu kỹ thuật,Hạt giống lúa lai hai dòng ,Quy định tạm thời,10 TCN 551:2003 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 551:2003  (Ban hành kèm theo Quyết định số 5799 QĐ/BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2003) QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TIÊU CHUẨN HẠT

Ban hành: 29/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-7A:2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Phần 7A: Vật liệu

TCVN6259-7A:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6259-7A:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6259-7A:2003 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP - PHẦN 7A: VẬT LIỆU Rules for the classification and construction of sea-going steel ships - Part 7A: Materials Lời nói đầu TCVN 6259-7:

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-2A:2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Phần 2A: Kết cấu thân tàu và trang thiết bị tàu dài từ 90 mét trở lên

TCVN6259-2A:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6259-2A:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6259-2A:2003 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP - PHẦN 2A: KẾT CẤU THÂN TÀU VÀ TRANG THIẾT BỊ TÀU DÀI TỪ 90 MÉT TRỞ LÊN Rules for the classification and construction of sea-going steel ships - Part

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7326-1:2003 (IEC 60950-1 : 2001) về Thiết bị công nghệ thông tin - An toàn - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN7326-1:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7326-1:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7326-1 : 2003 IEC 60950-1 : 2001 THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - AN TOÀN - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Information technology equypment - Safety - Part 1: General requyrements Lời nói đầu TCVN

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

15

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 322:2003 về phương pháp kiểm nghiệm hạt giống cây trồng - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN322:2003,Tiêu chuẩn ngành 10TCN322:2003,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Hạt giống cây trồng ,Phương pháp kiểm nghiệm,Yêu cầu kỹ thuật,10 TCN 322:2003,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 322:2003 PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG YÊU CẦU KỸ THUẬT Seed Testing Methods Chương 1 LẤY

Ban hành: 29/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-2B:2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Phần 2B: Kết cấu thân tàu và trang thiết bị tàu dài từ 20 mét đến dưới 90 mét

TCVN6259-2B:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6259-2B:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6259-2B:2003 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP - PHẦN 2B: KẾT CẤU THÂN TÀU VÀ TRANG THIẾT BỊ - TÀU DÀI TỪ 20 MÉT ĐẾN DƯỚI 90 MÉT Rules for the classification and construction of sea-going steel

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-8F:2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Các tàu chuyên dùng - Phần 8F: Tàu khách

TCVN6259-8F:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6259-8F:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6259-8F:2003 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP - PHẦN 8F: TÀU KHÁCH Rules for the classification and construction of sea-going steel ships - Part 8F: Passenger ships CHƯƠNG 1 QUI

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-8B:2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Các tàu chuyên dùng - Phần 8B: Tàu công trình và sà lan chuyên dùng

TCVN6259-8B:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6259-8B:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6259-8B:2003 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP - PHẦN 8B: TÀU CÔNG TRÌNH VÀ SÀ LAN CHUYÊN DỤNG Rules for theo classification and construction of sea-going steel ships - Part 8B: Work-ships and

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-8F:2003/SĐ 2:2005 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Các tàu chuyên dùng - Phần 8F: Tàu Khách

TCVN6259-8F:2003/SD2:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6259-8F:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6259-8F:2003/SĐ 2:2005 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP - PHẦN 8F: TÀU KHÁCH Rules for the classification and construction of sea-going steel ships - Part 8F: Passenger ships

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11865-1:2017 (ISO 11648-1:2003) về Khía cạnh thống kê của lấy mẫu vật liệu dạng đống - Phần 1: Nguyên tắc chung

TCVN11865-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11865-1:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11865-1:2017 ISO 11648-1:2003 KHÍA CẠNH THỐNG KÊ CỦA LẤY MẪU VẬT LIỆU DẠNG ĐỐNG - PHẦN 1; NGUYÊN TẮC CHUNG Statistical aspects of sampling from bulk materials - Part 1: General principles Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.238.28