Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Lu���t �����t ��ai 2003 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 855 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông báo 06/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Điều ước quốc tế 06 2020,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệu lực Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Anh Bắc Ai len,Hiệu lực Hiệp định thương mại Vương quốc Anh Bắc Ai len,Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Anh Bắc Ai len,06/2021/TB-LPQT,Thương mại BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

2

Thông tư 02/2021/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Bộ Công thương ban hành

02/2021/TT-BCT,Thông tư 02 2021,Bộ Công thương,Quy tắc xuất xứ Hiệp định Thương mại tự do Anh và Bắc Ai len,Xuất xứ hàng hóa Hiệp định Thương mại tự do Anh và Bắc Ai len,Xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do UKVFTA,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

3

Quyết định 43/2012/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 27-CTrHĐ/TU thực hiện Nghị quyết 13-NQ/T.Ư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Căn cứ

Ban hành: 03/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2012

4

Nghị định 78/2003/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006)(phần 01)

ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN CHO CÁC NĂM 2003 – 2006 (Ban hành kèm theo Nghị định số 78/2003/NĐ-CPngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ) Nhóm Phân nhóm Mô tả nhóm, mặt hàng Ký hiệu T/s CEFT (%)

Ban hành: 01/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

5

Thông tư 84/2003/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 84/2003/T-BTC NGÀY 28 THÁNG 08 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997; Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 và Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 13/9/2002 của Chính phủ; Thông tư số

Ban hành: 28/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

6

Quyết định 110/2003/QĐ-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Phần 1) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

110/2003/QD-BTC,Quyết định 110 2003,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Phần 1,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2003

Ban hành: 25/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

7

Quyết định 895/2003/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

895/2003/QD-CTN,Quyết định 895 2003,Chủ tịch nước,Quốc tịch việt Nam,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 895/2003/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 27/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

8

Quyết định 11/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 297 : 2003 "Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

11/2003/QD-BXD,Quyết định 11 2003,Bộ Xây dựng,Ngành Xây dựng,Phòng thí nghiệm,Tiêu chuẩn,Xây dựng,Việt Nam,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 11/2003/QĐ-BXD Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Quyết định 26/2003/QĐ-UBBT về Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

nước và các nguồn vốn đầu tư nước ngoài để bất cứ ai có nhu cầu đều có thể tiếp cận được với các thông tin đó. - Từ nay đến cuối năm 2003, Sở Thương mại và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá nghiên cứu, đề xuất và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân Tỉnh thành lập Quỹ Hỗ trợ xúc tiến thương mại trên cơ sở ngân sách địa phương và

Ban hành: 06/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

10

Quyết định 345/2003/QĐ-UB ban hành quy trình kỹ thuật trồng rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

345/2003/QD-UB,Quyết định 345 2003,Tỉnh Lào Cai,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 345/2003/QĐ-UB Lào Cai, ngày 06 tháng 8 năm 2003

Ban hành: 06/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

11

Chỉ thị 01/2003/CT-UB về việc tổ chức phục vụ Tết Quí Mùi 2003 tại Thủ đô Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

3/2/2003 (mống 3 Tết) và gửi báo cáo chính thức trước ngày 7/2/2001 (mống 7 Tết) để UBND Thành phố tổng hợp báo cáo Thường trực Thành uỷ và Thủ tướng Chính phủ. T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu

Ban hành: 10/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

12

Quyết định 6455/2003/QĐ-BYT ban hành "Quy chế thử nghiệm lâm sàng thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền, văcxin và sinh phẩm y tế" do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành

6455/2003/QD-BYT,Quyết định 6455 2003,Bộ Y tế,Tân dược,Y học cổ truyền,Thử nghiệm lâm sàng,Sinh phẩm y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6455/2003/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2009

13

Quyết định 134/2003/QĐ-CTN về việc cho thôi Quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

134/2003/QD-CTN,Quyết định 134 2003,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch,Thôi quốc tịch,Quốc tịch,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 134/2003

Ban hành: 19/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

14

Quyết định 4021/2003/QĐ-BYT ban hành "Quy định đánh giá vệ sinh an toàn 20 chất phụ gia thực phẩm" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4021/2003/QD-BYT,Quyết định 4021 2003,Bộ Y tế,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Phụ gia thực phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4021/2003/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2003

Ban hành: 30/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2008

15

Quyết định 30/2003/QĐ-UB về Quy chế quản lý đô thị thành phố Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/3/2003. Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Yên Bái, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. T.M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI K.T CHỦ TỊCH

Ban hành: 13/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2011

16

Quyết định 70/2003/QĐ-BCN ban hành Bảng giá thiết bị, vật liệu chuyên ngành điện hiệu chỉnh do Bộ Công nghiệp ban hành

70/2003/QD-BCN,Quyết định 70 2003,Bộ Công nghiệp,Bảng giá,Thiết bị,Ngành điện,Vật tư BỘ CÔNG NGHIỆP ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 70/2003/QĐ-BCN Hà Nội,  ngày 29  tháng 4 năm 2003

Ban hành: 29/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2012

17

Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2003/QD-BTC,Quyết định 82 2003,Bộ Tài chính,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu,Danh mục hàng hóa,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:82/2003

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

18

Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (phần 3) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2003/QD-BTC,Quyết định 82 2003,Bộ Tài chính,Danh mục hàng hóa XNK phần 3,Danh mục hàng hóa,Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHƯƠNG 29 HOÁ CHẤT HỮU CƠ Chú giải 1. Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm: (a). Các hợp chất hữu cơ riêng

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

19

Quyết định 181/2003/QĐ-BYT ban hành quy trình và danh mục thanh tra hành nghề y tư nhân do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

181/2003/QD-BYT,Quyết định 181 2003,Bộ Y tế,Thanh tra,Danh mục,Hành nghề Y tư nhân,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ------------- Số: 181/2003/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2009

20

Thông tư liên tịch 114/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý nguồn kinh phí đối với công tác tổ chức đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

hoá - Thể thao Quốc tế, kết hợp với truyền thống văn hoá Việt Nam, bảo đảm hiệu quả chuyên môn, thể hiện tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các nước trong châu lục. 2. Đối t­ượng thực hiện Thông tư­ này là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện AI Games III. 3. Kinh phí tổ chức AI Games III

Ban hành: 01/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.186.94