Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" B��������� lu���������t d������n s��������� "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3717 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-B02:2007 (ISO 105-B02:1994, With Amendment 1: 1998 and Amendment 2: 2000) về Vật liệu dệt- Phương pháp xác định độ bền màu - Phần B02: Độ bền màu với ánh sáng nhân tạo: Phép thử bằng đèn xenon

ảnh càng đầy đủ càng tốt về tính chất của mẫu khi phơi mà không làm cho quá phức tạp. PHỤ LỤC D (tham khảo) ÁNH SÁNG PHƠI TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CHUẨN LEN XANH BỀN ÁNH SÁNG L2 ĐẾN L9 1) Chuẩn len xanh XeNon 420 nm kJ/m2 300 nm đến 400 nM kJ/m2

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-2B:2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Phần 2B: Kết cấu thân tàu và trang thiết bị tàu dài từ 20 mét đến dưới 90 mét

chính và các mã liên kết với sống hông (m). Nếu đáy có sống phụ thì I là khoảng cách lớn nhất trong các khoảng cách từ nẹp đứng gia cường sống phụ đến mã (xem Hình 2-B/4.1). Hình 2-B/4.1 Đà ngang hở S : Khoảng cách các dầm ngang đáy dưới (m). h = d + 0,026 L C: Hệ số được cho như sau : 6,0 : Đối với đà ngang hở

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-7B:2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 7B: Trang thiết bị

7-B/ 2.1 Tải trọng thử kéo của neo Khối lượng của neo (kg) Tải trọng thử kéo (kN) Khối lượng của neo (kg) Tải trọng thử kéo (kN) Khối lượng của neo (kg) Tải trọng thử kéo (kN) Khối lượng của neo (kg) Tải

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-8B:2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Các tàu chuyên dùng - Phần 8B: Tàu công trình và sà lan chuyên dùng

hướng dòng chảy (m). CD: Hệ số lực cản đối với dòng điều hòa, trị số này phải được Đăng kiểm xem xét. Uc: Tốc độ dòng chảy (m/s). (2) Lực nâng Lực nâng (FL) trên một đơn vị chiều dài dọc theo cơ cấu phương tiện do dòng chảy và thủy triều được xác định theo công thức sau : FL = 52,3D CLUc|Uc|  (N/m) CL: Hệ số lực nâng

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-1B: 2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Phần 1B: Quy định chung về phân cấp tàu

trước. (d) Kiểm tra định kỳ (i) Kiểm tra định kỳ bao gồm việc kiểm tra chi tiết thân tàu, hệ thống máy tàu, trang thiết bị, thiết bị chữa cháy như quy định ở 3.4, 3.7, 3.10.1-3, 3.10.2-3, 3.10.3-3 của Phần này. (ii) Nếu đợt kiểm tra định kỳ được bắt đầu phù hợp với các yêu cầu ở 1.1.3-1(4)(b) hoặc (c), phải đo chiều dày như quy định

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11567-3:2017 về Rừng trồng - Rừng gỗ lớn chuyển hóa từ rừng trồng gỗ nhỏ - Phần 3: Bạch đàn urophylla (Eucalyptus urophylla S.T.Blake)

đó n là số cây bình quân trong các ô tiêu chuẩn; s là diện tích ô tiêu chuẩn (m2). B4.3  Tính đường kính bình quân Trong đó  là đường kính bình quân (cm); di là đường kính cây i (cm); n là số cây đo đường kính. B4.4  Tính chiều cao bình quân Trong đó  là chiều cao bình quân (m); hi là chiều cao cây i (m); n là số

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12236:2018 (CIE S 017:2011) về Từ vựng chiếu sáng quốc tế

6664-2: 2007 (E) / CIE S 014-2 / E: 2006 Phép đo màu - Phần 2: Nguồn sáng chuẩn CIE dùng cho Phép đo màu CHÚ THÍCH 2: Nguồn sáng B, C và các nguồn sáng D khác, trước đây được biểu thị là “nguồn sáng chuẩn”, giờ đây cần được gọi là “nguồn sáng CIE”. 17-169 Bầu trời đầy mây tiêu chuẩn của CIE Bầu trời hoàn toàn đầy mây có tỷ lệ độ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

8

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163B:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần đối tượng sử dụng ISDN (ISUP) do Tổng cục Bưu điện ban hành

thống báo hiệu số 7 bao gồm 3 phần không thể tách rời khi áp dụng bao gồm: TCN 68-163: 1997, TCN 68-163A: 1997 và TCN 68-163B: 1997. TCN 68-163B: 1997 được xây dựng trên cơ sở các khuyến nghị của ITU-T. TCN 68-163B: 1997 do Viện KHKT Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế đề nghị, Tổng cục Bưu điện ban hành theo

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2016

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-1:2007 (ISO 6508-1 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

Metallic materials - Rockwell hardness test Mục lục TCVN 257-1: 2007 ISO 6508-1: 2005 Xuất bản lần 4 Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell Phần 1: Phương pháp thử (Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) TCVN 257-2: 2007 ISO 6508-2: 2005 Xuất bản lần 4

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-3:2007 (ISO 6508-3 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

TCVN257-3:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN257-3:2007,***,Hiệu chuẩn tấm chuẩn ,Vật liệu kim loại,Thử độ cứng rockwell ,TCVN 257-3:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 257-3 : 2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL – PHẦN 3 : HIỆU CHUẨN TẤM CHUẨN ( THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Metallic materials –

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-2:2007 (ISO 6508-2 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

TCVN257-2:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN257-2:2007,***,Thử độ cứng rockwell ,Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử,Vật liệu kim loại,TCVN 257-2:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 257-2 : 2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL – PHẦN 2: KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN MÁY THỬ (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12029:2018 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định lưu lượng thể tích và vận tốc khí ống khói (trong ống pitot kiểu S)

York. McGraw-Hill Book Co., Inc. 1960. [3]  Shigehara, R.T., W.F. Todd, and W.S. Smith. Significance of Errors in stack Sampling Measurements, U.S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, N.C. (Presented at the Annual Meeting of the Air Pollution Control Association, St. Louis, MO., June 14-19, 1970). [4]  Standard Method

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11843:2017 (CIE S 025:2015) về Bóng đèn LED, đèn điện LED và mô đun LED - Phương pháp thử

Phụ lục B (tham khảo) - Ánh sáng tạp tán - Che chắn ánh sáng tạp tán trong quang kế góc Phụ lục C (tham khảo) - Điều kiện thực tế phòng thí nghiệm Phụ lục D (tham khảo) - Hướng dẫn tính độ không đảm bảo đo Phụ lục E (tham khảo) - Hướng dẫn xác định các giá trị danh định của đại lượng đo quang của đèn điện LED Thư mục tài liệu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 79:2014/BTTTT về chất lượng tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S và DVB-S2 tại điểm thu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

tạp âm thấp theo hướng vị trí vệ tinh cần thu tín hiệu đo. - Thiết lập cài đặt thiết bị phân tích phổ hoặc thiết bị thu đo DVB-S hoặc DVB-S2 chuyên dùng với giá trị tần số, tốc độ dữ liệu, tỷ lệ mã sửa sai để đo giá trị C/N theo đơn vị đo dB (decibel). - Thời gian 1 lần đo tối thiểu 20 giây (theo ETSI TR 101 290). - Khoảng thời gian

Ban hành: 10/03/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12892-3:2020 (ISO/IEC 11172-3:1993/Cor.1:1996) về Công nghệ thông tin - Mã hóa ảnh hình ảnh động và âm thanh kết hợp cho phương tiện lưu trữ số lên tới 1,5 MBIT/s - Phần 3: Âm thanh

số tỷ lệ. 8.4.9  Sắp xếp lại thứ tự 8.4.10  Quá trình xử lý âm thanh nổi Phụ lục A (Quy định) Sơ đồ mã hóa, giải mã Phụ lục B (Quy định) Các bảng biểu Phụ lục C (Tham khảo) Quá trình mã hóa C.1  Mã hóa Phụ lục D (Tham khảo) Mô hình tâm thính học D.1. Mô hình tâm thính học 1 D.2. Mô hình tâm

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-2:2020 về Phân bón - Phần 2: Xác định hàm lượng vitamin nhóm B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

3-((4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride - Công thức phân tử: C12H17N4OS - Khối lượng phân tử: 265,35 - Độ hòa tan: Tan trong nước; metanol; glycerol, không tan trong dung môi hữu cơ không phân cực. A.2  Giới thiệu hoạt chất vitamin B2 - Công thức cấu tạo: - Tên hóa học: 7,8-Dimethyl-10-[(2S,3S

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 314:2008 về Vật liệu kim loại ống - s Thử kéo

TCVN314:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN314:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 314 : 2008 VẬT LIỆU KIM LOẠI ỐNG – s THỬ KÉO Metallic materials – Tube – Tensile test Lời nói đầu TCVN 314 : 2008 thay thế TCVN 314 : 1989. TCVN 314 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 164 Thử cơ lý kim

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12600:2018 (EN 16006:2011) về Thức ăn chăn nuôi - Xác định tổng fumonisin B1 và B2 trong thức ăn hỗn hợp bằng phương pháp làm sạch ái lực miễn dịch và HPLC pha đảo với detector huỳnh quang có tạo dẫn xuất trước cột hoặc sau cột

 Axit boric (H3BO3). 4.10  Kali sulfat (K2SO4). 4.11  NAC, N-Acetyl-L-Cystein (C5H9NO3S). 4.12  OPA, o-Phthalaldehyd [C6H4 (CHO)2]. 4.13  BME, β-Mercaptoethanol (HOCH2CH2SH). 4.14  Axit formic (HCO2H), 98 % đến 100 %. CẢNH BÁO - Axit formic đậm đặc là chất độc và phải thực hiện công việc trong tủ hút. Phải mang mặc trang

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7924-3:2017 (ISO 16649-3:2015) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính B-glucuronidaza - Phần 3: Phát hiện và kỹ thuật tính số có xác suất lớn nhất sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl B-D-glucuronid

1985, pp. 1736-1737,1746 [4]  Delisle G.L. and LEY A. Rapid detection of Escherichia coli in urine samples by a new chromogenic β-glucuronidase assay. J.CIin.MIcrobiol., 27, 1989, pp. 778-779 [5]  DONOVAN T.J., Gallacher S., Andrews N.J., Greenwood M.H., Graham j., Russell J.E., Roberts D. and LEE R. Modification of the standard method

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74