Tra cứu Công Văn B��� lu���t t��� t���ng h��nh s���

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" B��� lu���t t��� t���ng h��nh s��� "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 270 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 1830b/TLĐ năm 2019 về hoàn thiện dữ liệu vào phần mềm thu kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

1830b/TLD,Công văn 1830b 2019,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Thu kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn,Hoàn thiện dữ liệu phần mềm thu kinh phí công đoàn,Hoàn thiện thu kinh phí công đoàn qua tài khoản,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

2

Công văn 13697/QLD-CL năm 2018 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 58) do Cục Quản lý Dược ban hành

tiêm Grafalon Anti- human T-lymphocyte Immunoglobulin from rabbits 20mg/ml). - Công ty Vianex S.A- Plant D (công bố Đợt 46 STT 36): Bổ sung vào phạm vi chứng nhận dạng bào chế "bột pha hỗn dịch uống". - Công ty Lek Pharmaceuticals d.d (Cơ sở sản xuất) (công bố Đợt 56 STT 15): Điều chỉnh "Viên nén Periloz Plus (Perindopril

Ban hành: 17/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

3

Công văn 7235/QLD-CL năm 2018 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 55) do Cục Quản lý Dược ban hành

45): Bổ sung hạn hiệu lực. -Công ty Chemical Works of Gedeon Richter (công bố Đợt 49 STT 51): Điều chỉnh phạm vi chứng nhận bổ sung các sản phẩm Hỗn dịch tiêm Hydrocortison và dung dịch tiêm Oxytocin. - Công ty EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG (công bố Đợt 52 STT 32): Bổ sung vào phạm vi “* Thuốc vô trùng chứa Calcium Folinate”. -

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

4

Công văn 3314/QLD-CL năm 2017 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 48) do Cục Quản lý Dược ban hành

chỉ theo tiếng Đức "Döbereinerstraβe" và cách viết khác "Doebereinerstrasse" theo tiếng Anh. - Công ty Novartis Farma S.P.A. (công bố Đợt 31 STT 69): Điều chỉnh tên cơ sở sản xuất thành "Farma" và bổ sung phạm vi "viên nén bao phim". - Công ty EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG (công bố Đợt 33 STT 74): Bổ sung sản phẩm Calciumfolinat.

Ban hành: 22/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

5

Công văn 1607/BTP-VĐCXDPL năm 2022 về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

tr�, phối hợp với c�c Bộ, ng�nh, địa phương cải thiện Chỉ số cải thiện chất lượng c�c quy định của ph�p luật thuộc bộ chỉ số Đổi mới s�ng tại (GII)�. Để x�y dựng B�o c�o về t�nh h�nh triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng c�c quy định của ph�p luật trong 6 th�ng đầu năm 2022, Bộ Tư ph�p tr�n trọng đề nghị Qu� cơ quan b�o c�o t�nh

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2022

6

Công văn 19528/QLD-CL năm 2019 về hồ sơ giải trình cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu do Cục Quản lý Dược ban hành

nhận: - Như trên; - Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c); - Website Cục Quản lý Dược; - Lưu: VT, CL. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Đỗ Văn Đông PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH HỒ SƠ GIẢI TRÌNH CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐẠT TIÊU CHUẨN PIC/S-GMP VÀ EU-GMP KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU (Danh sách đính

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

7

Công văn 3098/UBND-KT năm 2021 về điều chỉnh chế độ cho công chức, viên chức, người lao động ngành y tế theo công văn 1332/UBND-KT do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Điều chỉnh nội dung điểm 1 C�ng văn số 1332/UBND-KT ng�y 14 th�ng 4 năm 2020 của Ủy ban nh�n d�n Th�nh phố như sau: �1. Chấp thuận cho c�ng chức, vi�n chức, người lao động ng�nh y tế được ph�n c�ng thực hiện c�c nhiệm vụ: trực tiếp kh�m, chữa bệnh, chăm s�c người c�ch ly, người bệnh vi�m đường h� hấp cấp do vi r�t corona g�y ra tại khu vực

Ban hành: 17/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2022

8

Công văn 4936/QLD-CL năm 2016 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 38) do Cục Quản lý Dược ban hành

trực thuộc Bộ Y tế; - Website Cục Quản lý Dược; - Lưu: VT, CL (2b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Tất Đạt DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC ĐẠT TIÊU CHUẨN PIC/S - GMP VÀ EU - GMP Đợt 38 (Theo công văn số 4936/QLD-CL ngày 01/04/2016 của Cục Quản lý Dược)

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2016

9

Công văn 19527/QLD-CL năm 2019 về công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Hồ sơ giải trình đạt yêu cầu) do Cục Quản lý Dược ban hành

Area, Jeedimetla, Hyderabad, Telangana, India”, điều chỉnh phạm vi công bố “viên nang” thành “viên nang cứng”. - Công ty Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH (công bố Đợt 60 STT 110): Điều chỉnh địa chỉ nhà sản xuất thành “Industriestrasse”. - Công ty Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA (Pharmaceutical Works Jelfa S.A.) (công

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

Ban hành: 10/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

11

Công văn 4031/QLD-CL năm 2016 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 37) do Cục Quản lý Dược ban hành

Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; - Website Cục Quản lý Dược; - Lưu: VT, CL (2b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Tất Đạt PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐẠT TIÊU CHUẨN PIC/S-GMP VÀ EU-GMP KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU Đợt 37 (Theo công văn

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2016

12

Công văn 2578/QLD-CL năm 2019 về hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 63) do Cục Quản lý Dược ban hành

Sharp & Dohme B.V (Đóng gói) Waarderweg, 39, 2031 BN, Haarlem, The Netherland NL/H 17/2002429 16/02/2018 National Agency for Drug and Food Control Indonesia (NADFC) 3 Merck Sharp & Dohme Limited (Sản xuất) Shotton Lane,

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

13

Công văn 16256/QLD-CL năm 2017 về công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 52) do Cục Quản lý Dược ban hành

S.A. (công bố Đợt 44 STT 20): Bổ sung phạm vi thành "thuốc cấy ghép và dạng rắn (bao gồm cả hormon và chất có hoạt tính hormon)". - Công ty Nipro Pharma Corporation Ise Plant (công bố Đợt 49 STT 87): Điều chỉnh ngày hết hạn thành "19/02/2021". - Công ty MSD International GmbH T/A MSD Ireland (Ballydine) (công bố Đợt 46 STT 38): Điều

Ban hành: 12/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

14

Công văn 3341/BCA-V03 năm 2019 về thẻ tạm trú của người lao động nước ngoài trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp do Bộ Công an ban hành

--------------- Số: 3341/BCA-V03 V/v xử l� phản �nh, kiến nghị của C�ng ty TNHH ACS Legal Việt Nam H� Nội, ng�y 05 th�ng 11 năm 2019 K�nh gửi: Văn ph�ng Ch�nh phủ Ng�y 5/9/2019, Văn ph�ng Ch�nh phủ c� C�ng văn số 8654/VPCP-ĐMDN đề nghị Bộ C�ng an nghi�n cứu, xem x�t, trả lời phản �nh

Ban hành: 05/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2022

15

Công văn 433-CV/NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý nợ quá hạn tại các ngân hàng thương mại quốc doanh

hoặc toà án. - Sao kê khế ước. II/ NỢ QUÁ HẠN DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN: 1/ Đối với nợ đề nghị cho xoá: a/ Nợ quá hạn do thiên tai lụt: Đây là nợ quá hạn không có khả năng thu hồi do thiên tai lụt năm 1995, 1996 gây ra đã có chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 611/CV-NH14 ngày 30/10/1995 và Công văn số 755/CV-NH14 ngày

Ban hành: 06/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

Ban hành: 23/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2022

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

18

Công văn 2033/BGTVT-KCHT về chấp thuận danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2022 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

30.450 1 Duy tu, sửa chữa đường HCC và sân quay đầu 09 từ lý trình H18+60 - H22+45; T0+7.5 -T0-7.5 và H0+00- H1+50; T0+7.5-T0-42.5 (Giai đoạn 5) m2 13.272m2 14.150 2022 Theo quy định

Ban hành: 03/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2022

19

Công văn 16917/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành

Nơi nhận: - Như trên; - TT. Trương Quốc Cường (để b/c); - Các Phó Cục trưởng (để b/c); - TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c); - Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp); - Phòng Quản lý Kinh koanh dược (để p/h); - Website Cục QLD; - Lưu: VT, ĐK (Ng) TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Ban hành: 18/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2017

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158