Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam B��� lu���t t��� t���ng d��n s���

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" B��� lu���t t��� t���ng d��n s��� "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3564 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2020/BTTTT về Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

không lớn hơn 2 s kể từ thời điểm có sự thay đổi trong tham số của dữ liệu L1 sau báo hiệu. 2.4.8. Yêu cầu C/N đối với kênh Gauss C/N tối thiểu để thiết bị thu đáp ứng QEF không lớn hơn giá trị tương ứng xác định bằng biểu thức (Eq. 1). 2.4.9. Yêu cầu C/N đối với kênh vọng 0 dB C/N tối thiểu để thiết bị thu đáp ứng QEF khi có

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 131:2022/BTTTT về Thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến

thu đo đến ăng ten đo cố định n. Các tham số này được tính toán từ phép đo hiệu chuẩn và được quy định tại B.2 của ETSI TS 137 544. Pn là giá trị công suất trung bình được đo bởi ăng ten cố định n và được tính toán bằng công thức sau: Trong đó S21,n,m là số mẫu thứ m của hàm chuyển đổi số phức được đo bởi ăng ten đo cố định n và M là

Ban hành: 29/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2022

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7571-21:2019 về Thép hình cán nóng - Phần 21: Thép chữ T

có hình dạng, kích thước và đặc tính mặt cắt như mô tả trong Hình 1 và Bảng 4. 3.2  Ký hiệu loại thép Ký hiệu thép hình chữ T bao gồm các thông tin sau: - TSGS hoặc TSWS hoặc TSBS. - Giới hạn bền kéo nhỏ nhất tính bằng megapascal (MPa). - Đối với những loại thép hình có cùng giới hạn bền kéo, sử dụng các chữ A, B, C...

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 121:2020/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2

điểm kết nối thuê bao truyền hình cáp số DVB-T2 phải đáp ứng yêu cầu như Bảng 2. Bảng 2 - Chỉ tiêu tỷ số tín hiệu cao tần trên tạp âm Hệ thống Điều chế Mức S/N tối thiểu (dB) Loại Tốc độ mã Độ dài LDPC: 16 200 bit Độ dài LDPC: 64

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-1:2007 (ISO 6508-1 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

Metallic materials - Rockwell hardness test Mục lục TCVN 257-1: 2007 ISO 6508-1: 2005 Xuất bản lần 4 Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell Phần 1: Phương pháp thử (Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) TCVN 257-2: 2007 ISO 6508-2: 2005 Xuất bản lần 4

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-3:2007 (ISO 6508-3 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

TCVN257-3:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN257-3:2007,***,Hiệu chuẩn tấm chuẩn ,Vật liệu kim loại,Thử độ cứng rockwell ,TCVN 257-3:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 257-3 : 2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL – PHẦN 3 : HIỆU CHUẨN TẤM CHUẨN ( THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Metallic materials –

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-2:2007 (ISO 6508-2 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

TCVN257-2:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN257-2:2007,***,Thử độ cứng rockwell ,Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử,Vật liệu kim loại,TCVN 257-2:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 257-2 : 2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL – PHẦN 2: KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN MÁY THỬ (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-B02:2007 (ISO 105-B02:1994, With Amendment 1: 1998 and Amendment 2: 2000) về Vật liệu dệt- Phương pháp xác định độ bền màu - Phần B02: Độ bền màu với ánh sáng nhân tạo: Phép thử bằng đèn xenon

ảnh càng đầy đủ càng tốt về tính chất của mẫu khi phơi mà không làm cho quá phức tạp. PHỤ LỤC D (tham khảo) ÁNH SÁNG PHƠI TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CHUẨN LEN XANH BỀN ÁNH SÁNG L2 ĐẾN L9 1) Chuẩn len xanh XeNon 420 nm kJ/m2 300 nm đến 400 nM kJ/m2

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12961:2020 (ISO 18191:2015) về Chất lượng nước xác định pH t nước biển - Phương pháp sử dụng chỉ thị màu M-Crezol tím

thận. Trong đó các thông số a, b, c và d nằm trong khoảng 278,15 ≤ T ≤ 308,15 K và 20 ≤ S ≤ 40 a = -246,64209 + 0,315971 S + 2,8855 x 10-4 S2 b = 7229,23864 - 7,098137 S - 0,057034 S2 c = 44,493382-0,052711 S d = 0,0781344 Các số hạng hệ số chặn khác nhau Ɛ tương ứng với các giá trị đo được đối với các loại cụ

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2022

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-2B:2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Phần 2B: Kết cấu thân tàu và trang thiết bị tàu dài từ 20 mét đến dưới 90 mét

chính và các mã liên kết với sống hông (m). Nếu đáy có sống phụ thì I là khoảng cách lớn nhất trong các khoảng cách từ nẹp đứng gia cường sống phụ đến mã (xem Hình 2-B/4.1). Hình 2-B/4.1 Đà ngang hở S : Khoảng cách các dầm ngang đáy dưới (m). h = d + 0,026 L C: Hệ số được cho như sau : 6,0 : Đối với đà ngang hở

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-7B:2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 7B: Trang thiết bị

7-B/ 2.1 Tải trọng thử kéo của neo Khối lượng của neo (kg) Tải trọng thử kéo (kN) Khối lượng của neo (kg) Tải trọng thử kéo (kN) Khối lượng của neo (kg) Tải trọng thử kéo (kN) Khối lượng của neo (kg) Tải

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-8B:2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Các tàu chuyên dùng - Phần 8B: Tàu công trình và sà lan chuyên dùng

hướng dòng chảy (m). CD: Hệ số lực cản đối với dòng điều hòa, trị số này phải được Đăng kiểm xem xét. Uc: Tốc độ dòng chảy (m/s). (2) Lực nâng Lực nâng (FL) trên một đơn vị chiều dài dọc theo cơ cấu phương tiện do dòng chảy và thủy triều được xác định theo công thức sau : FL = 52,3D CLUc|Uc|  (N/m) CL: Hệ số lực nâng

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-1B: 2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Phần 1B: Quy định chung về phân cấp tàu

hiện từ trước. (d) Kiểm tra định kỳ (i) Kiểm tra định kỳ bao gồm việc kiểm tra chi tiết thân tàu, hệ thống máy tàu, trang thiết bị, thiết bị chữa cháy như quy định ở 3.4, 3.7, 3.10.1-3, 3.10.2-3, 3.10.3-3 của Phần này. (ii) Nếu đợt kiểm tra định kỳ được bắt đầu phù hợp với các yêu cầu ở 1.1.3-1(4)(b) hoặc (c), phải đo chiều dày

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2012/BTTTT về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

2 2.4.8.Kết nối tắt RF 2.4.9. Yêu cầu C/N đối với kênh Gauss 2.4.9.1. DVB-T 2.4.9.2. DVB-T2 2.4.10. Yêu cầu C/N đối với kênh vọng 0 dB 2.4.10.1. DVB-T 2.4.10.2. DVB-T2 2.4.11. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh Gauss 2.4.11.1. DVB-T 2.4.11.2. DVB-T2 2.4.12. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào

Ban hành: 04/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 64:2012/BTTTT về tín hiệu phát truyền hình kỹ thuật số DVB-T2 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

vector tín hiệu được điều chế, được tính bằng tỉ lệ công suất (dB) của tổng bình phương độ lớn của các vector ký tự với tổng bình phương độ lớn của các vector lỗi ký tự. 2.9.3.2 Phương pháp xác định Máy thu đo sẽ được nối với điểm đo và một nhóm tần số sẽ được cung cấp để tiến hành phép đo. Tần số cao trước bộ lọc đầu ra cũng sẽ được tiến

Ban hành: 04/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 538:2002 về tiêu chuẩn kĩ thuật của Cloramin T (Chloramine T) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN538:2002,Tiêu chuẩn ngành 10TCN538:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tiêu chuẩn kĩ thuật của Cloramin T,Chloramine T,10 TCN 538:2002,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 538:2002 TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT CỦA CLORAMIN T (CHLORAMINE T) HÀ NỘI-2002 Nhóm B TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT CỦA CLORAMIN T TECHNICAL

Ban hành: 12/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 257-1:2001 (ISO 6508-1 : 1999) về vật liệu kim loại – Thử độ cứng rockwell - Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN257-1:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN257-1:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Vật liệu kim loại,Phần 1,Thử độ cứng rockwell ,Phương pháp thử,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 257-1 : 2001 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Metallic

Ban hành: 10/05/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12236:2018 (CIE S 017:2011) về Từ vựng chiếu sáng quốc tế

6664-2: 2007 (E) / CIE S 014-2 / E: 2006 Phép đo màu - Phần 2: Nguồn sáng chuẩn CIE dùng cho Phép đo màu CHÚ THÍCH 2: Nguồn sáng B, C và các nguồn sáng D khác, trước đây được biểu thị là “nguồn sáng chuẩn”, giờ đây cần được gọi là “nguồn sáng CIE”. 17-169 Bầu trời đầy mây tiêu chuẩn của CIE Bầu trời hoàn toàn đầy mây có tỷ lệ độ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

19

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163B:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần đối tượng sử dụng ISDN (ISUP) do Tổng cục Bưu điện ban hành

thống báo hiệu số 7 bao gồm 3 phần không thể tách rời khi áp dụng bao gồm: TCN 68-163: 1997, TCN 68-163A: 1997 và TCN 68-163B: 1997. TCN 68-163B: 1997 được xây dựng trên cơ sở các khuyến nghị của ITU-T. TCN 68-163B: 1997 do Viện KHKT Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế đề nghị, Tổng cục Bưu điện ban hành theo

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.241.39