Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" B��� lu���t lao �����ng "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 54 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 1006/NGCBQLGD-NG năm 2016 thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công, viên chức, người lao động do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

bố trí nghỉ bù). - Đối với các vị trí hỗ trợ, phục vụ làm hợp đồng khác thì chế độ làm việc và chế độ làm thêm giờ được thể hiện trong hợp đồng lao động theo quy định. Trân trọng./. Nơi nhận: - Như trên; - Cục trưởng (để b/c); - Lưu VT. K/T CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

2

Công văn 389/NGCBQLCSGD-NG năm 2017 hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

389/NGCBQLCSGD-NG,Công văn 389,Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,Công tác giáo viên,Cán bộ quản lý giáo dục,Bồi dưỡng thường xuyên,Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên,Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên ,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC -------

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

3

Công văn 3098/UBND-KT năm 2021 về điều chỉnh chế độ cho công chức, viên chức, người lao động ngành y tế theo công văn 1332/UBND-KT do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

chức, vi�n chức, người lao động ng�nh y tế theo C�ng văn số 1332/UBND-KT ng�y 14 th�ng 4 năm 2020 của Ủy ban nh�n d�n Th�nh phố, đề xuất của Sở Nội vụ tại Tờ tr�nh số 3681/TTr-SNV ng�y 26 th�ng 8 năm 2021 v� � kiến của Sở T�i ch�nh tại C�ng văn số 5159/STC-HCSN ng�y 10 th�ng 9 năm 2021; Ủy ban nh�n d�n Th�nh phố chỉ đạo như sau: 1.

Ban hành: 17/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2022

4

Công văn 3341/BCA-V03 năm 2019 về thẻ tạm trú của người lao động nước ngoài trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp do Bộ Công an ban hành

kiến nghị C�ng ty TNHH ACS Legal Việt Nam (địa chỉ tại số 138 - 142 đường Hai B� Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, Th�nh phố Hồ Ch� Minh) về thẻ tạm tr� của người lao động nước ngo�i trong trường hợp s�p nhập doanh nghiệp. Về vấn đề n�y, Bộ C�ng an trả lời như sau: Việc s�p nhập c�ng ty dẫn đến lao động người nước ngo�i ở c�ng ty bị s�p nhập,

Ban hành: 05/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2022

5

Công văn 145/TLĐ năm 2015 giải quyết vướng mắc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước năm 1995 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

bản hướng dẫn, chỉ đạo để giải quyết dứt điểm những vướng mắc nêu trên. Nơi nhận: - Như trên; - Các đ/c TT ĐCT (để b/c); - Lưu VT, Ban QHLĐ. TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Mai Đức Chính PHỤ LỤC 12 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

6

Công văn 2379/LĐTBXH-TCCB báo cáo công tác quản lý công, viên chức và người lao động, thu nhập 6 tháng đầu năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

15/3/2010 của Chính phủ (theo biểu mẫu số 01-CC); b) Báo cáo các nội dung về quản lý viên chức theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (biểu mẫu số 02-VC). 2. Công tác thống kê chất lượng công chức, viên chức và lao động thu nhập 6 tháng đầu năm 2016 (tính đến thời Điểm 30/6/2016): a) Đối với

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

Ban hành: 08/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2015

8

Công văn 2163/TLĐ về thực hiện chế độ báo cáo lao động và thu nhập theo hệ thống ngành kinh tế mới do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

BÁO CÁO LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP 6 tháng, năm …………………… Năm ……………………………. ĐƠN VỊ BÁO CÁO: …………………… ……………………………………… Đơn vị nhận b/c: tổng liên đoàn (Ban Tổ chức) TT Ngành kinh tế Mã Lao động Thu nhập

Ban hành: 11/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2009

9

Công văn 3268/BHXH-PTHU về việc sửa đổi, bổ sung phương thức thu bảo hiểm y tế đối với người lao động là người nước ngoài do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

St.Kitts Nevis Anguilla KP: Korea (North) KR: Korea (South) KW: Kuwait KY: Cayman Islands KZ: Kazachstan L LA: Laos LB: Lebanon LC: Saint Lucia LI: Liechtenstein LK: Sri Lanka LR: Liberia LS: Lesotho LT: Lithuania LU: Luxembourg LV: Latvia LY: Libya M

Ban hành: 06/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2009

10

Công văn 3172/BHXH-PTHU về việc hướng dẫn quy trình cấp mã số quản lý thu bảo hiểm y tế đối với người lao động là người nước ngoài do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

KR: Korea (South) KW: Kuwait KY: Cayman Islands KZ: Kazachstan L: LA: Laos LB: Lebanon LC: Saint Lucia LI: Liechtenstein LK: Sri Lanka LR: Liberia LS: Lesotho LT: Lithuania LU: Luxembourg LV: Latvia LY: Libya M: MA: Morocco

Ban hành: 28/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2009

11

Công văn số 0858/TM-CATBD ngày 07/3/2003 của Bộ Thương mại về việc xem xét, quyết định về phương án cấp tín dụng hàng hoá cho Lào

(Điều 4.1) ký ngày 9/1/2003 và công văn số 655/VPCP-KTTH đề ngày 17/2/2003 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc cung cấp tín dụng hàng hoá cho Lào năm 2003, Bộ Thương mại xin báo cáo Phó Thủ tướng tình hình sau: 1. Đồng ý Soulivong Dalavong Bộ trưởng Bộ Thương mại Lào đã công hàm chính thức (số 0164/NgT đề ngày 10/2/2003)

Ban hành: 07/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

12

Công văn 446/BYT-MT năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu biên giới do Bộ Y tế ban hành

Số: 446/BYT-MT V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu biên giới Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu

Ban hành: 26/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2022

13

Công văn 44/BVHTTDL-TCDL năm 2022 về cho ý kiến về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

khách quốc tế, không ở chung khu vực cùng với khách nội địa (trong giai đoạn khách tự theo dõi sức khỏe 3 hoặc 7 ngày đầu). Công bố công khai danh sách các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch để các công ty lữ hành quốc tế lựa chọn ký hợp đồng xây dựng chương trình du lịch bán cho khách. b) Tổ chức tiêm chủng cho người dân và người lao động trong

Ban hành: 06/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

15

Công văn 2674/TCHQ-TXNK năm 2018 về quy trình phối hợp xử lý giấy nộp tiền khi Hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố do Tổng cục Hải quan ban hành

Hải quan (để t/hiện); - Lưu: VT, TXNK (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Dương Thái PHỤ LỤC II HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHỮ KÝ SỐ TRÊN EMAIL CUSTOMS (Ban hành kèm theo công văn số 2674/TCHQ-TXNK ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Tổng cục Hải quan)

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2018

16

Công văn 3197/UBND-VX năm 2021 về hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

- Thành viên HĐ.TĐKT Thành phố; - Ban TĐ-KT (SNV) (05 bản); - VPUB: CPVP; - Phòng VX; TH; - Lưu: VT, (VX/Ng.T). KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Văn Hoan

Ban hành: 28/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2021

17

Công văn 1231/BVHTTDL-TCDL năm 2020 về báo cáo danh sách cơ sở lưu trú du lịch được chọn vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

26 NN Đinh Đức Long- 36B KP2, TT Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai 15 15 Theo yêu cầu hỗ trợ 0945.353 479 27 NN Lê T.Xuân – Phú Quang KP3, TT Trảng Bom, Trảng Bom,

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

18

Công văn 7020/BYT-MT năm 2021 về cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em do Bộ Y tế ban hành

văn số 6288/BYT-MT ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế. b) Đối với trẻ em chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 - Trường hợp cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế thì trẻ em cùng cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em thực hiện cách ly

Ban hành: 25/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2021

19

Công văn 7829/BYT-TB-CT năm 2021 về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8) do Bộ Y tế ban hành

- danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật khi có thêm thông tin). Đề nghị các Sở Y tế nghiên cứu, thực hiện Công văn số 604/TTrB-P1 của Thanh tra Bộ Y tế ngày 13/7/2021 của về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19 và chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiểm soát các sản phẩm xét

Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.195.196