Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 99/2004/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 99/2004/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7159 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 99:2017/BGTVT về Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển

QCVN99:2017/BGTVT,Quy chuẩn QCVN99:2017,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông,Tài nguyên- Môi trường QCVN 99:2017/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN VÀ CẶN NƯỚC DẰN TÀU BIỂN National Technical Regulation On the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments Lời nói đầu Quy

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

2

Quy chuẩn quốc gia QCVN 99:2015/BTTTT về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHỤ LỤC A (Quy định) Phép đo dẫn PHỤ LỤC B (Quy định) Phép đo bức xạ THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lời nói đầu QCVN 99:2015/BTTTT được xây dựng trên cơ sở ETSI EN 300 674-1 v1.2.1 (2004-08) của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu.

Ban hành: 24/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-99:2015 (IEC 60335-2-99:2003) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-99: Yêu cầu cụ thể đối với máy hút mùi dùng trong thương mại

TCVN5699-2-99:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-99:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-99:2015 IEC 60335-2-99:2003 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-99: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY HÚT MÙI DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI Household and similar electrical appliances -

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-99:2012/BNNPTNT về điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-99:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-99:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Điều kiện vệ sinh thú y,Khu cách ly kiểm dịch động vật ,Sản phẩm động vật,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-99:2012/BNNPTNT VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y KHU CÁCH LY KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT National

Ban hành: 03/07/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8939-99:2011 (ISO 6743-99:2002) về Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Phân loại – Phần 99: Tổng quan

TCVN8939-99:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8939-99:2011,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8939-99:2011 ISO 6743-99:2002 CHẤT BÔI TRƠN, DẦU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN (LOẠI L) - PHÂN LOẠI - PHẦN 99: TỔNG QUAN Lubricants, industrial oils and related products (Class L) - Classification - Part 99: General

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2014

6

Tiêu chuẩn ngành 14TCN99:1996 về Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định khả năng chịu tia cực tím và nhiệt độ

14TCN99:1996,Tiêu chuẩn ngành 14TCN99:1996,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 99 - 1996 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU TIA CỰC TÍM VÀ NHIỆT ĐỘ Geotextile test method for determination of resistance to degradation by light and heat MỤC

Ban hành: 14/02/1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7453:2004 (ISO 836 : 1991) về Vật liệu chịu lửa - Thuật ngữ và định nghĩa

quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. VẬT LIỆU CHỊU LỬA − THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Refractories − Terms and definitions 1. Phạm vi

Ban hành: 02/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7385:2004 (ISO 13851 : 2002) về An toàn máy - Cơ cấu điều khiển hai tay - Khía cạnh chức năng và nguyên tắc thiết kế

thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. AN TOÀN MÁY - CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN HAI TAY - KHÍA CẠNH CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN

Ban hành: 02/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7456:2004 về Kính xây dựng - Kính cốt lưới thép

dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

Ban hành: 02/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7428:2004 (ISO 5404: 2002) về Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền nước của da cứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7428:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7428:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định độ bền nước của da cứng ,Phép thử cơ lý da,TCVN 7428:2004,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7428: 2004 ISO 5404: 2002 DA - PHÉP THỬ CƠ LÝ – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NƯỚC CỦA DA CỨNG Leather - Physical and mechanical tests –

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7429:2004 về Da - Xác định hàm lượng oxit crom bằng chuẩn độ iot do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7429:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7429:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định hàm lượng oxit crom,Phương pháp chuẩn độ iot ,TCVN 7429:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7429: 2004 DA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG OXIT CROM BẰNG CHUẨN ĐỘ IOT Leather - Determination of chromic oxide content by iodmetric

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7430:2004 về Da - Xác định chất hoà tan trong ete etyl do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7430:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7430:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định chất hoà tan trong ete etyl ,TCVN 7430:2004,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7430:2004 DA - XÁC ĐỊNH CHẤT HÒA TAN TRONG ETE ETYL Leather - Determination of matter soluble in ethyl ether Lời nói đầu TCVN 7430: 2004 do Ban kỹ

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7427:2004 (ISO 5403 : 2002) về Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền nước của da mềm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7427:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7427:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phép thử cơ lý da,Độ bền nước của da mềm ,TCVN 7427:2004,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7427 : 2004 ISO 5403 : 2002 DA – PHÉP THỬ CƠ LÝ – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NƯỚC CỦA DA MỀM Leather – Physical and mechanical tests - Determination of water

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7425:2004 (ISO 2313:1972) về Vải dệt - Xác định sự hồi phục nếp gấp của mẫu bị gấp ngang bằng cách đo góc hồi nhàu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7425:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7425:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định sự hồi phục nếp gấp của mẫu ,Vải dệt ,Đo góc hồi nhàu ,TCVN 7425:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7425 : 2004 VẢI DỆT – XÁC ĐỊNH SỰ HỒI PHỤC NẾP GẤP  CỦA MẪU BỊ GẤP NGANG BẰNG CÁCH ĐO GÓC HỒI NHÀU Textiles – Determination

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7422:2004 (ISO 3071:2005) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định pH của dung dịch chiết do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7422:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7422:2004,***,Phương pháp xác định pH,Dung dịch chiết,Vật liệu dệt ,TCVN 7422:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7422 : 2004 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH pH CỦA DUNG DỊCH CHIẾT Textiles - Determination of pH of the aqueous extract 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7423:2004 (ISO 4920:1981) về Vải dệt - Xác định khả năng chống thấm nước bề mặt (Phép thử phun tia) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7423:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7423:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định khả năng chống thấm nước bề mặt ,Phép thử phun tia,TCVN 7423:2004 ,Vải dệt ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7423 : 2004 VẢI DỆT – XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM ƯỚT BỀ MẶT (PHÉP THỬ PHUN TIA) Textile fabrics - Determination of

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6089:2004 (ISO 249 : 1995) về Cao su thiên nhiên - Xác định hàm lượng chất bẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6089:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6089:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cao su thiên nhiên ,Xác định hàm lượng chất bẩn,TCVN 6089:2004,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6089 : 2004 ISO 249 : 1995 CAO SU THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BẨN Rubber, raw natural - Determination of dirt content Lời nói đầu

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6091:2004 (ISO 1656 : 1996) về Cao su thiên nhiên và latex cao su thiên nhiên - Xác định hàm lượng nitơ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6091:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6091:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định hàm lượng nitơ ,Latex cao su thiên nhiên ,Cao su thiên nhiên ,TCVN 6091:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6091: 2004 ISO 1656 : 1996 CAO SU THIÊN NHIÊN VÀ LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ Rubber, raw natural,

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6093:2004 (ISO 4660 : 1999) về Cao su thiên nhiên - Xác định chỉ số màu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6093:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6093:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cao su thiên nhiên ,Xác định chỉ số màu,TCVN 6093:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6093 : 2004 ISO 4660 : 1999 CAO SU THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ MÀU Rubber, raw natural - Colour index test Lời nói đầu TCVN 6093 : 2004 thay

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7389:2004 (ISO 13341 : 1997) về Chai chứa khí di động - Lắp van vào chai chứa khí do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7389:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7389:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Lắp van vào chai chứa khí,Chai chứa khí di động ,TCVN 7389:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7389 : 2004 ISO 13341 : 1997 CHAI CHỨA KHÍ DI ĐỘNG - LẮP VAN VÀO CHAI CHỨA KHÍ Transportable gas cylinders - Fitting of valves to gas cylinders

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!