Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 97/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 78215 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 1354/TXNK-PL năm 2013 vướng mắc phân loại hàng hóa theo Điều 97 Thông tư 194/2010/TT-BTC do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

mắc phân loại hàng hóa theo Điều 97 Thông tư 194/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trả lời công văn số 1960/HQBRVT-KTSTQ ngày 12/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc báo cáo vướng mắc khi thực hiện hướng dẫn tại Điều 97

Ban hành: 12/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2013

2

Công văn 3848/TCT-TNCN năm 2016 giới thiệu nội dung mới Thông tư 97/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 3848/TCT-TNCN V/v: giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 97/2016/TT-BTC. Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 28/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2016/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

3

Công văn 97/TWPCTT năm 2020 thực hiện quy định về Quỹ Phòng chống thiên tai do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành

97/TWPCTT,Công văn 97 2020,Thực hiện quy định Quỹ Phòng chống thiên tai,Quy định về Quỹ Phòng chống thiên tai,Hoạt động Quỹ phòng chống thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

4

Công văn 97/TCHQ-VP năm 2022 về thời hạn bảo quản đối với hồ sơ hủy phế liệu, phế phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

97/TCHQ-VP,Công văn 97 2022,Tổng cục Hải quan,Thời hạn bảo quản hồ sơ,Thời hạn bảo quản hồ sơ hủy phế liệu phế phẩm,Thời hạn bảo quản hồ sơ về hủy phế liệu phế phẩm BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2022

5

Công văn 97/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương về Bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

97/VPCP-QHDP,Công văn 97 2021,Văn phòng Chính phủ,Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động,Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế,Xử lý kiến nghị địa phương về Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

6

Công văn 97/DP-DT năm 2020 về hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Cục Y tế dự phòng ban hành

Nơi nhận: - Như trên; - TT. Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo); - Viện VSDT/Pasteur (để phối hợp); - Trung tâm KDYTQT/KSBT/YTDP; - Lưu: VT, DT. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Đặng Quang Tấn DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN (Kèm theo công văn số: 97/DP-DT ngày 05

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

7

Công văn 97/KCB-NV năm 2020 về nghiêm túc thực hiện chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viêm phổi cấp do vi rút nCoV tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

97/KCB-NV,Công văn 97 2020,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Điều trị bệnh,Phòng chống bệnh viêm phổi do vi rút,Vi rút Corona ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

8

Công văn 15642/TC-PC của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 97/2004/TT-BTC

15642/TC-PC,Công văn 15642 2004,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15642/TC-PC V/v đính chính thông tư của bộ tài chính số 97/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

9

Công văn 97/TANDTC-HVTA hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

97/TANDTC-HVTA,Công văn 97 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Hồ sơ dự sơ tuyển,Học viện Tòa án,Ngành Tòa án,Giáo dục TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 97/TANDTC-HVTA V/v: Hướng dẫn công

Ban hành: 07/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

10

Công văn 9594/TCHQ-TXNK năm 2014 thực hiện Điều 97 Thông tư 128/2013/TT-BTC về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

9594/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Điều 97 Thông tư 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2491/HQHCM-TXNK ngày 9/7/2014 vướng mắc khi thực hiện Điều 97, Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về

Ban hành: 31/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

11

Công văn 3171/BTC-TCDN về phân phối lợi nhuận theo Thông tư 138/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

3171/BTC-TCDN V/v phân phối lợi nhuận theo Thông tư số 138/2010/TT-BTC ngày 17/09/2010 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các tập đoàn

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

12

Công văn 97/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

97/BXD-HDXD,Công văn 97 2017,Bộ Xây dựng,Giấy phép xây dựng,Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng ,Cấp giấy phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 97/BXD-HĐXD V/v hướng dẫn

Ban hành: 21/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2017

13

Công văn 16617/BTC-TCT về việc áp dụng Thông tư số 92/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

16617/BTC-TCT,Công văn 16617 2011,Bộ Tài chính,Gia hạn nộp thuế,Thủ tục gia hạn nộp thuế,Thông tư 92/2010/TT-BTC,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế GTGT,Gia hạn nộp thuế gtgt,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

14

Công văn 9942/BTC-TCHQ vướng mắc Thông tư 194/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

9942/BTC-TCHQ,Công văn 9942 2011,Bộ Tài chính,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9942/BTC-TCHQ V/v vướng mắc Thông tư 194/2010/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 27/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2011

15

Công văn 97/TCDS-QMDS về hướng dẫn thực hiện Chiến dịch năm 2016 do Tổng cục Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình ban hành

97/TCDS-QMDS,Công văn 97 2016,Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa,Kế hoạch hóa gia đình,Cung cấp dịch vụ,Dụng cụ y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2017

16

Công văn 5176/BTC-TCT về chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

5176/BTC-TCT,Công văn 5176,Bộ Tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5176/BTC-TCT V/v chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm

Ban hành: 21/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2011

17

Công văn 97/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể có bán bất động sản là tài sản cố định thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.”. - Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

18

Công văn 17716/BTC-TCT hướng dẫn vướng mắc Thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

trong quá trình thực hiện Thông tư 153. Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Cục thuế và doanh nghiệp nêu một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC, Bộ Tài chính có ý

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2010

19

Công văn 13263/BTC-CST thực hiện Thông tư 116/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư số 116/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Tài chính nhận được phản ánh từ một số đơn vị về tình hình triển khai Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 4/8/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư số

Ban hành: 04/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2010

20

Công văn 12551/BTC-TCHQ về phân loại hàng hóa theo Thông tư 49/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

hàng hóa theo TT số 49/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2010 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Ngày 12/4/2010 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 49/2010/TT-BTC về phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này đã bãi bỏ quy định về phân loại đặc thù

Ban hành: 21/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74