Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 97/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 206265 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

161

Thông tư 64/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 134/2008/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

64/2010/TT-BTC,Thông tư 64 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Nghĩa vụ thuế,Cá nhân nước ngoài kinh doanh tại VN,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 64/2010/TT-BTC

Ban hành: 22/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2010

162

Thông tư 63/2010/TT-BTC hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

63/2010/TT-BTC,Thông tư 63 2010,Bộ Tài chính,Điều chỉnh,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 63/2010/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 22/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

163

Thông tư 61/2010/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân do Bộ Tài chính ban hành

61/2010/TT-BTC,Thông tư 61 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Miễn thuế nhập khẩu,Máy thu trực canh cấp cho ngư dân,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 61/2010/TT-BTC

Ban hành: 21/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

164

Thông tư 62/2010/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

62/2010/TT-BTC,Thông tư 62 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Chi thực hiện,Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 62/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2010

165

Thông tư 60/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 53/2007/TT-BTC hướng dẫn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

60/2010/TT-BTC,Thông tư 60 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Hướng dẫn,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 60/2010/TT-BTC

Ban hành: 20/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2010

166

Thông tư 59/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

59/2010/TT-BTC,Thông tư 59 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Mức thuế suất,Thuế nhập khẩu ưu đãi,Mặt hàng nhóm 2710,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 19/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2010

167

Thông tư 57/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài chính ban hành

57/2010/TT-BTC,Thông tư 57 2010,Bộ Tài chính,Quyết toán kinh phí,Lập dự toán,Sử dụng kinh phí,Bồi thường hỗ trợ và tái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 16/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2010

168

Thông tư 58/2010/TT-BTC ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2010-2012 do Bộ Tài chính ban hành

58/2010/TT-BTC,Thông tư 58 2010,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN,ASEAN Ấn Độ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 16/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2010

169

Thông tư 55/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đài truyền hình Việt Nam và các đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình tỉnh, thành phố do Bộ Tài chính ban hành

55/2010/TT-BTC,Thông tư 55 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Thuế giá trị gia tăng,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Đài truyền hình Việt Nam,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 16/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2010

170

Thông tư 56/2010/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và giám sát, sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ phát hành năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

56/2010/TT-BTC,Thông tư 56 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Quản lý và giám sát,Sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc tế,Phát hành năm 2010,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 16/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

171

Thông tư 54/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 90/2009/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Tài chính ban hành

54/2010/TT-BTC,Thông tư 54 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Hướng dẫn,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Cơ quan chuyên môn,Lĩnh vực tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2010

172

Thông tư 53/2010/TT-BTC quy định về chế độ tài chính để thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa do Bộ Tài chính ban hành

53/2010/TT-BTC,Thông tư 53 2010,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Phòng trừ bệnh vàng lùn,Phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa,Bệnh vàng lùn xoắn lá,Bệnh lùn xoắn lá hại lúa,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 14/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2010

173

Thông tư 51/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 59/2008/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả do Bộ Tài chính ban hành

51/2010/TT-BTC,Thông tư 51 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Quản lý sử dụng,Chống buôn lậu,Chống buôn lậu gian lận thương mại,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 51/2010/TT-BTC

Ban hành: 14/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2010

174

Thông tư 52/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 106/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Hải Vân và Quyết định 43/2005/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua hầm đường bộ Hải Vân, quốc lộ 1A do Bộ Tài chính ban hành

52/2010/TT-BTC,Thông tư 52 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí sử dụng đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 52/2010/TT-BTC

Ban hành: 14/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2010

175

Thông tư 48/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên do Bộ Tài chính ban hành

48/2010/TT-BTC,Thông tư 48 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Dịch vụ lữ hành quốc tế,Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh,Cấp giấy phép thành lập chi nhánh,Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch,Văn phòng đại diện,Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 12/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2010

176

Thông tư 47/2010/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch do Bộ Tài chính ban hành

47/2010/TT-BTC,Thông tư 47 2010,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch,Phí thẩm định,Cơ sở kinh doanh dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 12/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2010

177

Thông tư 49/2010/TT-BTC hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

49/2010/TT-BTC,Thông tư 49 2010,Bộ Tài chính,Áp dụng mức thuế,Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 49/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2010

178

Thông tư 46/2010/TT-BTC quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Bộ Tài chính ban hành

46/2010/TT-BTC,Thông tư 46 2010,Bộ Tài chính,Quản lý vốn đầu tư,Thanh toán vốn đầu tư,Xây dựng công trình hạ tầng,Quyết toán vốn đầu tư,Kinh tế - xã hội,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 08/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2010

179

Thông tư 41/2010/TT-BTC ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy do Bộ Tài chính ban hành

41/2010/TT-BTC,Thông tư 41 2010,Bộ Tài chính,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Dự trữ nhà nước,Máy bơm nước chữa cháy,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 41/2010/TT-BTC

Ban hành: 25/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2010

180

Thông tư 43/2010/TT-BTC sửa đổi Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán kèm theo Quyết định 87/2007/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

43/2010/TT-BTC,Thông tư 43 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Quy chế,Đăng ký lưu ký bù trừ,Thanh toán chứng khoán,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 43/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74