Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 97/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 206211 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

141

Thông tư 86/2010/TT-BTC quy định phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Tài chính ban hành

86/2010/TT-BTC,Thông tư 86 2010,Bộ Tài chính,Phí duy tu tái tạo,Cơ sở hạ tầng,Khu kinh tế Vũng Áng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 86/2010/TT-BTC

Ban hành: 10/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2010

142

Thông tư 84/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cần Thơ do Bộ Tài chính ban hành

84/2010/TT-BTC,Thông tư 84 2010,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Biểu mức thu phí,Phí sử dụng đường bộ,Trạm thu phí cầu Cần Thơ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 09/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2010

143

Thông tư 83/2010/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009- 2010 do Bộ Tài chính ban hành

83/2010/TT-BTC,Thông tư 83 2010,Bộ Tài chính,Hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng,5 tiêu chuẩn địa phương,Mua tạm trữ cà phê niên vụ,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2010/TT-BTC

Ban hành: 08/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

144

Thông tư 82/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc cụm phà Vàm Cống) do Bộ Tài chính ban hành

82/2010/TT-BTC,Thông tư 82 2010,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí qua phà Đại Ngãi,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 82/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

145

Thông tư 81/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế đặt hàng trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải do Bộ Tài chính ban hành

81/2010/TT-BTC,Thông tư 81 2010,Bộ Tài chính,Cơ chế đặt hàng,Cung ứng dịch vụ công ích,Thông tin duyên hải,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/2010/TT-BTC

Ban hành: 31/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2010

146

Thông tư 80/2010/TT-BTC về chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 1104 quy định tại Thông tư 216/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

80/2010/TT-BTC,Thông tư 80 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Mức thuế suất,Thuế nhập khẩu,Mặt hàng nhóm 1104,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 80/2010/TT-BTC

Ban hành: 28/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2010

147

Thông tư 79/2010/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài chính ban hành

79/2010/TT-BTC,Thông tư 79 2010,Bộ Tài chính,Xử lý tài chính,Khi chuyển đổi Công ty nhà nước,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 79/2010/TT-BTC

Ban hành: 24/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2010

148

Thông tư 78/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

78/2010/TT-BTC,Thông tư 78 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Mức thuế suất,Mặt hàng nhóm 2614,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 78/2010/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 20/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2010

149

Thông tư 77/2010/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2010-2011 do Bộ Tài chính ban hành

77/2010/TT-BTC,Thông tư 77 2010,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 77/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2010

150

Thông tư 75/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm, bảo vệ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

75/2010/TT-BTC,Thông tư 75 2010,Bộ Tài chính,Thanh toán,Lập dự toán,Quyết toán,Ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 75/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2010

151

Thông tư 76/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ Tài chính ban hành

76/2010/TT-BTC,Thông tư 76 2010,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí lệ phí,Năng lượng nguyên tử,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 76/2010/TT-BTC

Ban hành: 17/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2010

152

Thông tư 74/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 116/2008/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

74/2010/TT-BTC,Thông tư 74 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Thủ tục hải quan,Hướng dẫn,Thương nhân nước ngoài,Hàng hoá gia công,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 74/2010/TT-BTC

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2010

153

Thông tư 72/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do Bộ Tài chính ban hành

72/2010/TT-BTC,Thông tư 72 2010,Bộ Tài chính,Cơ chế đặc thù trong quản lý,Mô hình nông thôn mới,Chương trình xây dựng thí điểm,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 11/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2010

154

Thông tư 71/2010/TT-BTC hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành

71/2010/TT-BTC,Thông tư 71 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Ấn định thuế,Cơ sở kinh doanh xe ôtô,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 71/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2010

155

Thông tư 70/2010/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu tổ chức các hoạt động của năm Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31 do Bộ Tài chính ban hành

70/2010/TT-BTC,Thông tư 70 2010,Bộ Tài chính,Chế độ chi tiêu,Quốc hội Việt Nam,Chủ tịch AIPA 31,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 70/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2010

156

Thông tư 69/2010/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 1942/QĐ-TTg về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn do Bộ Tài chính ban hành

69/2010/TT-BTC,Thông tư 69 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Thu điều tiết,Sản phẩm lọc dầu tiêu thụ trong nước,Công ty Trách nhiệm hữu hạn,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2010

157

Thông tư 68/2010/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

68/2010/TT-BTC,Thông tư 68 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 68/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2010

158

Thông tư 66/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết do Bộ Tài chính ban hành

66/2010/TT-BTC,Thông tư 66 2010,Bộ Tài chính,Xác định giá thị trường,Giá thị trường giao dịch kinh doanh,Quan hệ liên kết,Doanh nghiệp,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 22/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2010

159

Thông tư 67/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 28/2007/TT-BTC và Thông tư 133/2007/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

67/2010/TT-BTC,Thông tư 67 2010,Bộ Tài chính,Quyết toán,Thanh toán,Vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 67/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 22/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2010

160

Thông tư 65/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ôtô thuộc nhóm 8704 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại xe tự đổ do Bộ Tài chính ban hành

65/2010/TT-BTC,Thông tư 65 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Mức thuế suất,Thuế nhập khẩu,Xe ô tô,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 65/2010/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 22/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74