Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 97/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 206200 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

121

Thông tư 111/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 9503 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

111/2010/TT-BTC,Thông tư 111 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 111/2010/TT-BTC

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2010

122

Thông tư 109/2010/TT-BTC sửa đổi Quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

109/2010/TT-BTC,Thông tư 109 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Sử dụng thẻ Thanh tra,Mẫu Thẻ Thanh tra,Quản lý thẻ Thanh tra,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 27/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2010

123

Thông tư 108/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc thuộc dự án cải cách quản lý tài chính công do Bộ Tài chính ban hành

108/2010/TT-BTC,Thông tư 108 2010,Bộ Tài chính,Lập dự toán,Quản lý sử dụng,Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 108/2010/TT-BTC

Ban hành: 26/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2010

124

Thông tư 106/2010/TT-BTC hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài chính ban hành

106/2010/TT-BTC,Thông tư 106 2010,Bộ Tài chính,Lệ phí cấp giấy chứng nhận,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Quyền sở hữu nhà ở,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 26/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2010

125

Thông tư 105/2010/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên và Nghị định 50/2010/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

105/2010/TT-BTC,Thông tư 105 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Luật thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 105/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2010

Ban hành: 23/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2010

126

Thông tư 104/2010/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất thiết bị nâng hạ thuộc danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm kèm theo Quyết định 10/2009/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

104/2010/TT-BTC,Thông tư 104 2010,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Vật tư linh kiện nhập khẩu ,Thiết bị nâng hạ ,Sản phẩm cơ khí trọng điểm,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 22/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2010

127

Thông tư 103/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 141/2009/TT-BTC Quy định chế độ tài chính thực hiện đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” do Bộ Tài chính ban hành

103/2010/TT-BTC,Thông tư 103 2010,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Sửa đổi Thông tư,Đào tạo bồi dưỡng,Cán bộ lãnh đạo,Cán bộ quản lý,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 103/2010/TT-BTC

Ban hành: 19/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2010

128

Thông tư 101/2010/TT-BTC hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành

101/2010/TT-BTC,Thông tư 101 2010,Bộ Tài chính,Miễn thuế nhập khẩu,Hoạt động bảo vệ môi trường,Ưu đãi hoạt động bảo vệ môi trường,Hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 14/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2010

129

Thông tư 99/2010/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính do Bộ Tài chính ban hành

99/2010/TT-BTC,Thông tư 99 2010,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Bưu phẩm bưu kiện,Hàng hóa xuất khẩu,Hàng hóa nhập khẩu,Gửi qua dịch vụ bưu chính,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 09/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2010

130

Thông tư 100/2010/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

100/2010/TT-BTC,Thông tư 100 2010,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Hàng hóa xuất khẩu,Hàng hóa nhập khẩu,Gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh ,Đường hàng không quốc tế,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 09/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2010

131

Thông tư 96/2010/TT-BTC hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan do Bộ Tài chính ban hành

96/2010/TT-BTC,Thông tư 96 2010,Bộ Tài chính,Phục hồi tài liệu kế toán bị mất,Xử lý tài liệu kế toán bị mất ,Do các nguyên nhân khách quan,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 05/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2010

132

Thông tư 95/2010/TT-BTC sửa đổi Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội kèm theo Quyết định 108/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

95/2010/TT-BTC,Thông tư 95 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Quy chế,Tổ chức quản lý,Giao dịch chứng khoán,Công ty đại chúng chưa niêm yết,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95 /2010/TT-BTC

Ban hành: 30/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

133

Thông tư 94/2010/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

94/2010/TT-BTC,Thông tư 94 2010,Bộ Tài chính,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hàng hoá xuất khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 94/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2010

134

Thông tư 93/2010/TT-BTC hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Bộ Tài chính ban hành

93/2010/TT-BTC,Thông tư 93 2010,Bộ Tài chính,Xác định hành vi vi phạm hành chính,Chống buôn lậu gian lận thương mại,Lĩnh vực tài chính,Thương mại,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 28/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2010

135

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2010

136

Thông tư 91/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự do Bộ Tài chính ban hành

91/2010/TT-BTC,Thông tư 91 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Kế toán nghiệp vụ thi hành án,Kế toán - Kiểm toán,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 91/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2010

137

Thông tư 90/2010/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

90/2010/TT-BTC,Thông tư 90 2010,Bộ Tài chính,Dự toán ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 90/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2010

Ban hành: 16/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2010

138

Thông tư 89/2010/TT- BTC hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

89/2010/TT-BTC,Thông tư 89 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Chế độ báo cáo,Công khai quản lý tài sản nhà nước,Đơn vị sự nghiệp công lập,Cơ quan nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2010

139

Thông tư 88/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 96/2009/NĐ-CP về xử lý tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

88/2010/TT-BTC,Thông tư 88 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Xử lý tài sản Chôn giấu,Xử lý tài sản Chìm đắm,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 88/2010/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 15/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

140

Thông tư 87/2010/TT-BTC quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc do Bộ Tài chính ban hành

87/2010/TT-BTC,Thông tư 87 2010,Bộ Tài chính,Xử lý tài sản,Quản lý tài sản,Dự án sử dụng vốn nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 87/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74