Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 97/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 206211 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

101

Thông tư 134/2010/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ lúa, gạo hè thu năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

134/2010/TT-BTC,Thông tư 134 2010,Bộ Tài chính,Hỗ trợ lãi suất,Mua tạm trữ lúa gạo hè thu,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 134/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 9

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2010

102

Thông tư 133/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

133/2010/TT-BTC,Thông tư 133 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 133/2010/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 09/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2010

103

Thông tư 132/2010/TT-BTC hướng dẫn Sửa đổi Quyết định 46/2006/QĐ-BTC về quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn do Bộ Tài chính ban hành

132/2010/TT-BTC,Thông tư 132 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Sửa đổi,Trái phiếu chính phủ,Quy chế phát hành,Chứng khoán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 132/2010/TT-BTC

Ban hành: 07/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2010

104

Thông tư 131/2010/TT-BTC hướng dẫn Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

131/2010/TT-BTC,Thông tư 131 2010,Bộ Tài chính,Quy chế góp vốn,Mua cổ phần,Nhà đầu tư nước ngoài,Doanh nghiệp,Đầu tư,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 131/2010/TT-BTC

Ban hành: 06/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2010

105

Thông tư 130/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Định Quán và trạm thu phí Bảo Lộc, quốc lộ 20 do Bộ Tài chính ban hành

130/2010/TT-BTC,Thông tư 130 2010,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí sử dụng đường bộ,Trạm thu phí Bảo Lộc,Trạm thu phí Định Quán,Quốc lộ 20,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 01/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2010

106

Thông tư 128/2010/TT-BTC tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu do Bộ Tài chính ban hành

128/2010/TT-BTC,Thông tư 128 2010,Bộ Tài chính,Thuế giá trị gia tăng,Thời hạn nộp thuế,Điều chỉnh thời hạn nộp thuế ,Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi,Nguyên liệu sản xuất phân bón ,Nguyên liệu sản xuất thuốc trừ sâu ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2010

107

Thông tư 126/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010 do Bộ Tài chính ban hành

quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi bổ sung Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí và thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày

Ban hành: 24/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2010

108

Thông tư 124/2010/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 2. Tiền ở: - Đại biểu ở xa, đăng ký nghỉ tập trung được bố trí nghỉ tại khách sạn do Ban Tổ chức sắp xếp (trong thời gian tổ chức Đại hội và trước, sau Đại

Ban hành: 24/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2010

109

Thông tư 125/2010/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu và quyết toán đối với chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

sau: 1. Chi hội nghị, công tác phí cho cán bộ đi công tác trong nước theo quy định của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ

Ban hành: 24/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2010

110

Thông tư 123/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 do Bộ Tài chính ban hành

123/2010/TT-BTC,Thông tư 123 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Cơ chế quản lý tài chính,Dự án giảm nghèo,Các tỉnh miền núi phía Bắc,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 19/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2010

111

Thông tư 122/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 104/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 170/2003/NĐ-CP và 75/2008/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh giá do Bộ Tài chính ban hành

122/2010/TT-BTC,Thông tư 122 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Hướng dẫn,Pháp lệnh Giá,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 122/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 12/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2010

112

Thông tư 120/2010/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng phân bón tại danh mục mức thuế suất của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

120/2010/TT-BTC,Thông tư 120 2010,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 120/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2010

113

Thông tư 118/2010/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chai do Bộ Tài chính ban hành

118/2010/TT-BTC,Thông tư 118 2010,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Khí dầu mỏ hoá lỏng chai ,Cơ sở kinh doanh,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 118/2010/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 10/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2010

114

Thông tư 119/2010/TT-BTC hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

119/2010/TT-BTC,Thông tư 119 2010,Bộ Tài chính,Thu quản lý sử dụng,Nguồn thu phí bảo đảm hàng hải ,Cơ chế tài chính,Bảo đảm an toàn Hàng hải,Cung ứng dịch vụ công ích,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 10/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2010

115

Thông tư 117/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu của Bộ Tài chính ban hành

117/2010/TT-BTC,Thông tư 117 2010,Bộ Tài chính,Cơ chế tài chính,Nhà nước làm chủ sở hữu,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 117/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm

Ban hành: 05/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2010

116

Thông tư 116/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 137/2009/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 33/2009/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu do Bộ Tài chính ban hành

116/2010/TT-BTC,Thông tư 116 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Khu kinh tế cửa khẩu,Chính sách tài chính,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 116/2010/TT-BTC

Ban hành: 04/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2010

117

Thông tư 115/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng thuộc nhóm 7606 tại danh mục mức thuế suất của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Thông tư 216/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

115/2010/TT-BTC,Thông tư 115 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 115/2010/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 04/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2010

118

Thông tư 97/2014/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Quốc phòng

97/2014/TT-BQP,Thông tư 97 2014,Bộ Quốc phòng,Xử phạt vi phạm hành chính,Biểu mẫu,Sử dụng biểu mẫu ,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 97/2014/TT-BQP Hà

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

119

Thông tư 114/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Quán Hầu và đường tránh thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Bộ Tài chính ban hành

114/2010/TT-BTC,Thông tư 114 2010,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí sử dụng đường bộ,Trạm thu phí cầu Quán Hầu ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 03/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2010

120

Thông tư 110/2010/TT-BTC hướng dẫn việc xác nhận và thông quan xe thiết kế chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

110/2010/TT-BTC,Thông tư 110 2010,Bộ Tài chính,Thông quan,Thuế xe ôtô thiết kế chở tiền,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 110/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74