Tra cứu 97/2010/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 97/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 232542 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

41

Thông tư 207/2010/TT-BTC về định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý của Bộ Tài chính ban hành

207/2010/TT-BTC,Thông tư 207 2010,Bộ Tài chính,Định mức hao hụt thóc bảo quản,Điều kiện áp suất thấp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 207/2010/TT-BTC

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2010

42

Thông tư 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định về xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

205/2010/TT-BTC,Thông tư 205 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 205 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 205 Bộ Tài chính ban hành 2010,TT 205 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 205 Bộ Tài chính áp dụng 2010,TT 205 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 205 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010,Thông tư 205 Bộ Tài chính về Xác định trị giá hải quan

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

43

Thông tư 202/2010/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

202/2010/TT-BTC,Thông tư 202 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 202 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 202 Bộ Tài chính ban hành 2010,TT 202 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 202 Bộ Tài chính áp dụng 2010,TT 202 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 202 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010,Thông tư 202 Bộ Tài chính về Dự toán ngân sách nhà nước

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2010

44

Thông tư 203/2010/TT-BTC về quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

203/2010/TT-BTC,Thông tư 203 2010,Bộ Tài chính,Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư,Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu,Mức chênh lệch lãi suất,Hỗ trợ sau đầu tư,Đầu tư,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

45

Thông tư 201/2010/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên do Bộ Tài chính ban hành

201/2010/TT-BTC,Thông tư 201 2010,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ,Sản xuất gạch xi măng cốt liệu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 13/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2010

46

Thông tư 200/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

200/2010/TT-BTC,Thông tư 200 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn ,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí tham quan,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 200/2010/TT-BTC

Ban hành: 13/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

47

Thông tư 199/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản do Bộ Tài chính ban hành

199/2010/TT-BTC,Thông tư 199 2010,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Quản lý chất lượng,An toàn vệ sinh,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 199/2010/TT-BTC

Ban hành: 13/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2010

48

Thông tư 198/2010/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

198/2010/TT-BTC,Thông tư 198 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Bổ sung,Mục lục ngân sách nhà nước,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 198/2010/TT-BTC

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

49

Thông tư 196/2010/TT-BTC tạm hoãn thời gian thực hiện Thông tư 136/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ Tài chính ban hành

196/2010/TT-BTC,Thông tư 196 2010,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Tạm hoãn thời gian thực hiện ,Phí lệ phí,Công tác thú y,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 07/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2010

50

Thông tư 195/2010/TT-BTC hướng dẫn việc xử lý hàng hoá tồn đọng trong kho ngoại quan do Bộ Tài chính ban hành

195/2010/TT-BTC,Thông tư 195 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Xử lý hàng hoá tồn đọng,Kho ngoại quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 195/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2010

51

Thông tư 194/2010/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

194/2010/TT-BTC,Thông tư 194 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 194 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 194 Bộ Tài chính ban hành 2010,TT 194 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 194 Bộ Tài chính áp dụng 2010,TT 194 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 194 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010,Thông tư 194 Bộ Tài chính về Thuế xuất nhập khẩu 2010,TT

Ban hành: 06/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2010

52

Thông tư 193/2010/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Bộ Tài chính ban hành

193/2010/TT-BTC,Thông tư 193 2010,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí thẩm định,An ninh trật tự,Lệ phí cấp giấy chứng nhận,Đăng ký mẫu dấu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 02/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

53

Thông tư 190/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

190/2010/TT-BTC,Thông tư 190 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 190/2010/TT-BTC

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2010

54

Thông tư 191/2010/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô do Bộ Tài chính ban hành

191/2010/TT-BTC,Thông tư 191 2010,Bộ Tài chính,Quản lý sử dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 191/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

55

Thông tư 189/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ internet của Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

189/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TÊN MIỀN QUỐC GIA VÀ ĐỊA CHỈ INTERNET CỦA VIỆT NAM Căn cứ Luật Viễn thông; Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2010

56

Thông tư 188/2010/TT-BTC quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành

188/2010/TT-BTC,Thông tư 188 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 188 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 188 Bộ Tài chính ban hành 2010,TT 188 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 188 Bộ Tài chính áp dụng 2010,TT 188 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 188 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010,Thông tư 188 Bộ Tài chính về Chính quyền địa phương 2010,TT

Ban hành: 22/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2010

57

Thông tư 187/2010/TT-BTC Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh do Bộ Tài chính ban hành

187/2010/TT-BTC,Thông tư 187 2010,Bộ Tài chính,Hỗ trợ giống cây trồng,Cơ chế chính sách,Khôi phục sản xuất,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 187/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2010

58

Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

186/2010/TT-BTC,Thông tư 186 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 186 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 186 Bộ Tài chính ban hành 2010,TT 186 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 186 Bộ Tài chính áp dụng 2010,TT 186 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 186 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010,Thông tư 186 Bộ Tài chính về Hướng dẫn 2010,TT 186 Bộ Tài

Ban hành: 18/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2010

59

Thông tư 184/2010/TT-BTC quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế do Bộ Tài chính ban hành

184/2010/TT-BTC,Thông tư 184 2010,Bộ Tài chính,Biểu thuế xuất khẩu,Mức thuế suất,Biểu thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 184/2010/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2010

60

Thông tư 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán hành chính sự nghiệp kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

185/2010/TT-BTC,Thông tư 185 2010,Bộ Tài chính,Hành chính sự nghiệp,Chế độ kế toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 185/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!