Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 97/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 206211 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

181

Thông tư 42/2010/TT-BTC ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng do Bộ Tài chính ban hành

42/2010/TT-BTC,Thông tư 42 2010,Bộ Tài chính,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Dự trữ nhà nước,Thóc bảo quản thoáng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 42/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2010

182

Thông tư 40/2010/TT-BTC hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản do Bộ Tài chính ban hành

40/2010/TT-BTC,Thông tư 40 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Xác định thu nhập chịu thuế,Đánh giá lại tài sản,Khoản chênh lệch,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 40/2010/TT-BTC

Ban hành: 23/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2010

183

Thông tư 39/2010/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 12/2010/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

39/2010/TT-BTC,Thông tư 39 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Gia hạn nộp thuế,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 39/2010/TT-BTC

Ban hành: 22/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2010

184

Thông tư 38/2010/TT-BTC hướng dẫn Quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

38/2010/TT-BTC,Thông tư 38 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn thực hiện,Thuế chuyển nhượng quyền,Thăm dò khai thác chế biến khoáng sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 19/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

185

Thông tư 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Bộ Tài chính ban hành

37/2010/TT-BTC,Thông tư 37 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Phát hành,Quản lý sử dụng,Chứng từ khấu trừ thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Tự in trên máy tính,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 18/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2010

186

Thông tư 35/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

35/2010/TT-BTC,Thông tư 35 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Thuế xuất khẩu gỗ than cốc,Sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 12/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2010

187

Thông tư 34/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007 do Bộ Tài chính ban hành

34/2010/TT-BTC,Thông tư 34 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Xoá nợ thuế,Khoản phải nộp ngân sách nhà nước,Doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 12/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2010

188

Thông tư 33/2010/TT-BTC ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

33/2010/TT-BTC,Thông tư 33 2010,Bộ Tài chính,Điều lệ tổ chức và hoạt động,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 33/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

Ban hành: 11/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2010

189

Thông tư 32/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện “Chương trình đào tạo nguồn nhân lực dệt may Việt Nam” do Bộ Tài chính ban hành

32/2010/TT-BTC,Thông tư 32 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Cơ chế tài chính,Chương trình đào tạo,Nguồn nhân lực dệt may Việt Nam,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 09/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2010

190

Thông tư 31/2010/TT-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Thông tư 216/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

31/2010/TT-BTC,Thông tư 31 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Bổ sung,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 31/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2010

191

Thông tư 30/2010/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa do Bộ Tài chính ban hành

30/2010/TT-BTC,Thông tư 30 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Quản lý tài chính,Cung ứng sản phẩm,Dịch vụ công ích,Lĩnh vực đường bộ,Đường thuỷ nội địa,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 05/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

192

Thông tư 29/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

29/2010/TT-BTC,Thông tư 29 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Cơ chế quản lý tài chính,Sở Giao dịch chứng khoán,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán,Doanh nghiệp,Chứng khoán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 04/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2010

193

Thông tư 27/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

27/2010/TT-BTC,Thông tư 27 2010,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí hoạt động chứng khoán,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 27/2010/TT-BTC

Ban hành: 26/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2010

194

Thông tư 25/2010/TT-BTC quy định nội dung chi ngân sách nhà nước cho một số nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ do Bộ Tài chính ban hành

25/2010/TT-BTC,Thông tư 25 2010,Bộ Tài chính,Chi ngân sách nhà nước,Khu vực phòng thủ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 25/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm

Ban hành: 25/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2010

195

Thông tư 26/2010/TT-BTC quy định sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

26/2010/TT-BTC,Thông tư 26 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Mục lục ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 26/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 25/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2010

196

Thông tư 24/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối do Bộ Tài chính ban hành

24/2010/TT-BTC,Thông tư 24 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Kế toán hợp tác xã nông nghiệp,Kế toán lâm nghiệp,Kế toán ngư nghiệp,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 24/2010/TT-BTC

Ban hành: 23/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2010

197

Thông tư 23/2010/TT-BTC sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

23/2010/TT-BTC,Thông tư 23 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Thuế suất thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 23/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2010

198

Thông tư 22/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2009/NĐ-CP quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng do Bộ Tài chính ban hành

22/2010/TT-BTC,Thông tư 22 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Phần dầu lãi nhà thầu,Thu phụ thu dẫu lãi,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 22/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 02

Ban hành: 12/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2010

199

Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

20/2010/TT-BTC,Thông tư 20 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Sửa đổi,Bổ sung,Thủ tục hành chính,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 20/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2010

200

Thông tư 19/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành

19/2010/TT-BTC,Thông tư 19 2010,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế,Phí đổi thẻ bảo hiểm y tế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 03/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74