Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 96/KCB-ĐD&KSNK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 832 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 4245/BYT-KCB năm 2022 về tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

4245/BYT-KCB,Công văn 4245 2022,Bộ Y tế,Tăng cường bảo đảm an ninh bệnh viện,Tăng cường bảo đảm trật tự bệnh viện,Bảo đảm an ninh trật tự bệnh viện,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2022

2

Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

96/NQ-CP,Nghị quyết 96 2022,Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ,Phát triển kinh tế xã hội vùng trung du,Bảo đảm quốc phòng miền núi Bắc Bộ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

3

Công văn 951/KCB-NV năm 2022 về tăng cường giám sát kê đơn, sử dụng thuốc kháng vi rút trong điều trị cúm do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

951/KCB-NV,Công văn 951 2022,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Giám sát kê đơn sử dụng thuốc điều trị cúm,Giám sát sử dụng thuốc kháng vi rút trị cúm,Tăng cường giám sát kê đơn thuốc điều trị cúm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2022

4

Công văn 927/KCB-NV năm 2022 về xử lý thuốc điều trị COVID-19 do Bộ Y tế tiếp nhận và phân bổ chưa sử dụng do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

927/KCB-NV,Công văn 927 2022,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Xử lý thuốc điều trị COVID19 chưa sử dụng,Quản lý thuốc điều trị COVID19 chưa sử dụng,Xử lý thuốc COVID19 phân bổ chưa sử dụng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2022

5

Công văn 880/KCB-QLHN năm 2022 về cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cấp lần đầu do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

880/KCB-QLHN,Công văn 880 2022,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh lần đầu,Cấp chứng chỉ hành nghề chữa bệnh lần đầu,Cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2022

6

Nghị quyết 96/NQ-HĐND năm 2022 về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 do tỉnh Sơn La ban hành

96/NQ-HDND,Nghị quyết 96 2022,Tỉnh Sơn La,Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công Sơn La,Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công 2023,Dự kiến kế hoạch đầu tư công Sơn La 2023,Đầu tư HỘI ĐỒNG NH�N D�N TỈNH SƠN LA ------- CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c

Ban hành: 13/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2022

7

Công văn 3693/BYT-KCB năm 2022 về phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue do Bộ Y tế ban hành

3693/BYT-KCB,Công văn 3693 2022,Bộ Y tế,Điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue,Phân tuyến điều trị sốt xuất huyết Dengue,Điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2022

8

Nghị quyết 96/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2023

96/NQ-HDND,Nghị quyết 96 2022,Tỉnh Điện Biên,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Điện Biên,Chương trình giám sát Hội đồng tỉnh Điện Biên 2023,Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên 2023,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2022

9

Nghị quyết 96/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Lâm Đồng

96/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 96 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Mức chi chế độ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ,Mức chi chính sách bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ,Chế độ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2022

10

Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

96/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động,Kế hoạch hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Vũng Tàu,Thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2022

11

Công văn 2826/BYT-KCB năm 2022 tăng cường quản lý nhà nước về công tác khám sức khỏe do Bộ Y tế ban hành

2826/BYT-KCB,Công văn 2826 2022,Bộ Y tế,Quản lý công tác khám sức khỏe,Báo cáo công tác khám sức khỏe,Tăng cường quản lý khám sức khỏe,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2826/BYT-KCB V/v

Ban hành: 31/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2022

12

Kế hoạch 96/KH-UBND về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

96/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Công tác phòng chống thiên tai ,Kế hoạch phòng chống thiên tai Tuyên Quang,Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2022

13

Công văn 2758/BYT-KCB năm 2022 về tăng cường khám, chữa bệnh thường quy và cho người sau khi mắc COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

2758/BYT-KCB,Công văn 2758 2022,Bộ Y tế,Khám chữa bệnh cho người sau khi mắc COVID19,Khám chữa bệnh thường quy sau khi mắc COVID19,Tăng cường khám chữa bệnh thường quy,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2022

14

Kế hoạch 96/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022

96/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hậu Giang,Kế hoạch thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2022

15

Công văn 586/KCB-NV năm 2022 về tăng cường công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

586/KCB-NV,Công văn 586 2022,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19,An toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 cho trẻ em,Thực hiện đảm bảo an toàn khi tiêm chủng vắc xin,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

16

Công văn 2421/BYT-KCB năm 2022 thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022 do Bộ Y tế ban hành

2421/BYT-KCB,Công văn 2421 2022,Bộ Y tế,Hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5,Thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá,Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2022

17

Công văn 512/KCB-ĐD&KSNK năm 2022 về nâng cao chất lượng chăm sóc và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

512/KCB-DD&KSNK,Công văn 512 2022,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh,Nâng cao tinh thần phục vụ người bệnh,Nâng cao thái độ phục vụ người bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

18

Công văn 2295/BYT-KCB năm 2022 về kê đơn thuốc kháng vi rút điều trị COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

2295/BYT-KCB,Công văn 2295 2022,Bộ Y tế,Kê đơn thuốc kháng vi rút COVID19,Kê đơn thuốc kháng vi rút điều trị COVID19,Thuốc kháng vi rút điều trị COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

19

Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2022 triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Cần Thơ

96/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số,Địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số Cần Thơ,Cơ sở dữ liệu địa chỉ số của thành phố Cần Thơ,Công nghệ thông tin,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2022

20

Kế hoạch 96/KH-UBND thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

96/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Chương trình trợ giúp người khuyết tật,Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật Lạng Sơn,Cải thiện chất lượng cuộc sống người khuyết tật,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198