Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 942/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13724 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 942/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

942/QD-TTg,Quyết định 942 2022,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan,Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến 2030,Phê duyệt Kế hoạch giảm phát thải khí mê tan đến 2030,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2022

2

Quyết định 942/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

942/QD-TTg,Quyết định 942 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử,Phê duyệt Chiến lược phát triển hướng tới Chính phủ số,Phê duyệt Chiến lược tử hướng tới Chính phủ số 2021 2025,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

3

Quyết định 942/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

942/QD-TTg,Quyết định 942 2017,Thủ tướng Chính phủ,Xuất khẩu gạo,Giải pháp về xuất khẩu gạo ,Chiến lược phát triển,Phát triển thị trường,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

4

Quyết định 942/QĐ-TTg năm 2007 về việc ông Lê Mạnh Hùng, thôi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

942/QD-TTg,Quyết định 942 2007,Thủ tướng Chính phủ,Thôi giữ chức vụ,Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,Tổng cục trưởng,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 942/QĐ-TTg

Ban hành: 25/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

5

Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

942/QD-UBND,Quyết định 942 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy trình thủ tục hành chính bảo trợ xã hội,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban xã Hồ Chí Minh,Thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2022

6

Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông giái quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

942/QD-UBND,Quyết định 942 2022,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm,Thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực việc làm,Thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Cà Mau,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2022

7

Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án Đẩy mạnh hợp tác quốc tế cấp địa phương của tỉnh Bắc Giang với các địa phương nước ngoài, giai đoạn 2021-2025

942/QD-UBND,Quyết định 942 2021,Tỉnh Bắc Giang,Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với địa phương nước ngoài,Hợp tác quốc tế với địa phương nước ngoài Bắc Giang,Hợp tác quốc tế với địa phương nước ngoài 2021 2025,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2022

8

Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh

942/QD-UBND,Quyết định 942 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh,Danh mục thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Quảng Ninh,Công bố danh mục thủ tục Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

9

Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ gồm 02 thủ tục hành chính mới và 01 được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai

942/QD-UBND,Quyết định 942 2020,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính về An toàn vệ sinh lao động,Thủ tục hành chính Sở Lao động Gia Lai,Thủ tục hành chính về An toàn lao động Gia Lai,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

10

Quyết định 942/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

942/QD-UBND,Quyết định 942 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Thực hành tiết kiệm tỉnh Thanh Hóa,Thực hành chống lãng phí tỉnh Thanh Hóa,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

11

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

12

Quyết định 942/QĐ-LĐTBXH năm 2019 phê duyệt Phương án điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

942/QD-LDTBXH,Quyết định 942 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Phương án điều tra nhu cầu sử dụng lao động,Nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

13

Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La

942/QD-UBND,Quyết định 942 2019,Tỉnh Sơn La,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 942/QĐ-UBND Sơn La, ngày 25 tháng 4 năm

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

15

Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2018 về định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức để xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

942/QD-UBND,Quyết định 942 2018,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 942/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 22 tháng 5 năm

Ban hành: 22/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

16

Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa về lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

942/QD-UBND,Quyết định 942 2018,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 942/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

17

Quyết định 942/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

942/QD-UBND,Quyết định 942 2018,Tỉnh Bình Định,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 942/QĐ-UBND Bình Định, ngày 23

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2018

18

Nghị quyết 942/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

942/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 942 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội ,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh,Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu khóa XIV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

19

Quyết định 942/QĐ-HQQN năm 2017 về Quy chế hoạt động Trang thông tin Fanpage của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

942/QD-HQQN,Quyết định 942 2017,Tỉnh Quảng Ninh,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 942

Ban hành: 27/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2017

20

Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2017 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

942/QD-UBND,Quyết định 942 2017,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 942/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 08 tháng 6 năm

Ban hành: 08/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198