Tra cứu 93/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 93/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34925 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 93/NQ-CP về cho phép phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế do Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 93/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHO PHÉP PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2021 CHƯA PHÂN BỔ CỦA BỘ Y TẾ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa

Ban hành: 19/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

2

Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2020 thông qua Tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế do Chính phủ ban hành

Số: 93/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA TỜ TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ TRÌNH QUỐC HỘI VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU KHẮC PHỤC TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỂ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

3

Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thương binh và X,Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 26/09/2017,Nghị quyết 93 Bộ Lao động - Thương binh và X về Đơn giản hóa 2017,NQ 93 Bộ Lao động - Thương binh và X về Đơn giản hóa 2017,Nghị quyết Đơn giản hóa Bộ Lao động - Thương binh và X 2017,Nghị quyết 93 Bộ Lao động - Thương binh và X về Đơn giản hoá thủ tục hành chính 2017,NQ 93 Bộ Lao động - Thương binh

Ban hành: 26/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2017

4

Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu do Chính phủ ban hành

93/NQ-CP,Nghị quyết 93 2016,Chính phủ,Biến đổi khí hậu,Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu ,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/NQ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

5

Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2014 về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế do Chính phủ ban hành

93/NQ-CP,Nghị quyết 93 2014,Chính phủ,Phát triển Y tế,Cơ chế chính sách,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

6

Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2022 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

93/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2022,Tỉnh Kiên Giang,Phân bổ vốn đầu tư Chương trình giảm nghèo,Phân bổ vốn Chương trình giảm nghèo Kiên Giang,Phân bổ kế hoạch vốn thực hiện giảm nghèo,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2022

7

Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2022 về kết quả giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Sơn La ban hành

93/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2022,Tỉnh Sơn La,Giám sát thực hiện Nghị quyết dự án nhà nước thu hồi đất,Giám sát thực hiện Nghị quyết dự án thu hồi đất Sơn La,Giám sát thực hiện Nghị quyết danh mục dự án thu hồi đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2022

8

Nghị định 93/2022/NĐ-CP về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không

93/2022/ND-CP,Nghị định 93 2022,Chính phủ,Bảo đảm an ninh tại cửa khẩu đường hàng không,Bảo đảm an ninh trật tự cửa khẩu đường hàng không,Quản lý an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2022

9

Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2021 về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do tỉnh Bình Định ban hành

93/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết vấn đề phát sinh kỳ họp Hội đồng nhân dân,Giải quyết vấn đề kỳ họp Hội đồng nhân dân,Giải quyết vấn đề tại kỳ họp Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2022

10

Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2021 phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đồng Tháp năm 2022

93/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP,Tổng số người làm việc hưởng lương ngân sách,Người làm việc hưởng lương ngân sách đơn vị công lập,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2022

11

Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

93/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính,Đẩy mạnh cải cách hành chính Quảng Ngãi 2021 2025,Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công,Thương mại,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2022

12

Nghị quyết 93/NQ-HĐND về thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

93/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Danh mục bổ sung các công trình thu hồi đất Thừa Thiên Huế,Công trình dự án cần thu hồi đất tỉnh Thừa Thiên Huế,Dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Huế,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

13

Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2022

93/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân 2022,Chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa 2022,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Khánh Hòa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

14

Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

93/2021/ND-CP,Nghị định 93 2021 Chính phủ,Nghị định 93 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 93 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 93 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 93 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 93 Chính phủ mới nhất,NĐ số 93 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 93/2021/ND-CP ngày 27/10/2021,Nghị định 93 Chính phủ về Hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai dịch bệnh 2021,NĐ 93

Ban hành: 27/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2021

15

Nghị quyết 93/2022/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 34/2021/NQ-HĐND về thông qua mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

93/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2022,Thành phố Đà Nẵng,Sửa đổi bổ sung Nghị quyết 34/2021/NQ-HĐND Đà Nẵng,Mức trợ giúp mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội,Mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội Đà Nẵng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2022

16

Nghị quyết 93/2022/NQ-HĐND quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

93/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2022,Tỉnh Kon Tum,Phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm,Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm Kon Tum,Kinh phí hoàn thiện hệ thống pháp luật Kon Tum,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2022

17

Nghị quyết 93/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2025

93/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2022,Tỉnh Cao Bằng,Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế Cao Bằng,Chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế Cao Bằng,Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế Cao Bằng 2023 2025,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2022

18

Nghị quyết 93/2022/NQ-HĐND sửa đổi nội dung về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy định tại Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND

93/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2022,Tỉnh Quảng Ninh,Sửa đổi Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND Quảng Ninh,Sửa đổi mức phí môi trường nước thải Quảng Ninh,Mức phí môi trường nước thải sinh hoạt Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2022

19

Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh Bình Thuận năm 2020

93/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2019,Tỉnh Bình Thuận,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 02 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

20

Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện

93/2020/ND-CP,Nghị định 93 2020 Chính phủ,Nghị định 93 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 93 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 93 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 93 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 93 Chính phủ mới nhất,NĐ số 93 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 93/2020/ND-CP ngày 18/08/2020,Nghị định 93 Chính phủ về Hướng dẫn Luật Thư viện 2019 2020,NĐ 93 Chính phủ về Hướng

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255