Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 93/2012/N������-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10747 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-93:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống dưa chuột do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

and Stability of Cucumber Varieties Lời nói đầu QCVN 01-93:2012/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 683:2006 theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 93:2016/BGTVT về Vận hành, bảo trì đường sắt đô thị

QCVN93:2016/BGTVT,Quy chuẩn QCVN93:2016,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 93 : 2016/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VẬN HÀNH, BẢO TRÌ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ National technical regulations on urban railway operation and maintenance Lời nói đầu QCVN 93:2016/BGTVT do Cục Đường sắt Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học -

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 93:2015/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN93:2015/BTTTT,Quy chuẩn QCVN93:2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 93:2015/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH ẢNH SỐ KHÔNG DÂY National technical regulation on ElectroMagnetic Compatibility for wireless digital video link equipment MỤC LỤC

Ban hành: 20/10/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-2:2012 (ISO 7393-2:1985) về chất lượng nước - Xác định clo tự do và tổng clo - Phần 2: Phương pháp đo màu sử dụng N,N-dietyl-1,4-phenylenediamine, cho mục đích kiểm soát thường xuyên

TCVN6225-2:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6225-2:2012,***, Xác định clo tự do và clo tổng số,Xác định tổng clo nước ,Phương pháp đo màu ,sử dụng N,N-dietyl-1,4-phenylenediamine,TCVN 6225-2:2012 ,Tài nguyên- Môi trường,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6225-2:2012 ISO 7393-2:1985 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CLO TỰ DO VÀ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-1:2012 (ISO 7393-1:1985) về chất lượng nước - Xác định clo tự do và tổng clo - Phần 1: Phương pháp chuẩn độ sử dụng N,N-dietyl-1,4-Phenylenediamine

N,N-DIETYL-1,4-PHENYLENDIAMIN Water quality - Determination of free chlorine and total chlorine - Part 1: Titrimetric method using N,N-dietyl-1,4-Phenylenediamine Lời nói đầu TCVN 6225-1:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 7393-1:1985/cor 1:2001. TCVN 6225-1:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9375:2012 về Mạng viễn thông - Giao diện nút mạng STM-N theo phân cấp số đồng bộ SDH - Đặc tính kỹ thuật

TCVN9375:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9375:2012,***,Mạng viễn thông,Giao diện nút mạng STM-N, phân cấp số đồng bộ SDH ,Đặc tính kỹ thuật,TCVN 9375:2012 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9375 : 2012 MẠNG VIỄN THÔNG - GIAO DIỆN NÚT MẠNG STM-N THEO PHÂN CẤP SỐ ĐỒNG BỘ SDH - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Telecommunications

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11478:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm N-metylcarbamolyoxim và N-metylcarbamat - Phương pháp sắc ký lỏng

TCVN11478:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11478:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11478:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM N-METYLCARBAMOLYOXIM VÀ N-METYLCARBAMAT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Drinking water - Determination of pesticides residues of n

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

8

Tiêu chuẩn ngành 14TCN93:1996 về Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định khối lượng đơn vị diện tích

14TCN93:1996,Tiêu chuẩn ngành 14TCN93:1996,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 93-1996 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH Geotextile - Test method for determination of weight per unit area Tiêu chuẩn này xác định khối lượng của một đơn

Ban hành: 14/02/1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

9

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 93:1995 về sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường do Bộ Giao thông vận tải ban hành

64TCN93:1995,Tiêu chuẩn ngành 64TCN93:1995,Bộ Giao thông vận tải,64TCN 93:1995 ,Tiêu chuẩn ngành,Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng ,Nền bê tông xi măng ,Bê tông nhựa đường,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 93:1995 SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG DẠNG LỎNG TRÊN NỀN BÊ TÔNG XI MĂNG VÀ BÊ TÔNG NHỰA ĐƯỜNG 1. QUY ĐỊNH CHUNG Tiêu

Ban hành: Năm 1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN II:2012 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

TCVNII:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNII:2012,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN II: 2012 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC Set of national standards for medicines Lời nói đầu Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN II: 2012 được xây dựng trên nguyên tắc nối tiếp Bộ TCVN I: 2009 Bộ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 93:1986 về Bulông đầu chỏm cầu lớn có ngạnh - Kết cấu và kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN93:1986,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN93:1986,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Kết cấu và kích thước bulông đầu chỏm ,Bulông đầu chỏm cầu lớn có ngạnh ,Bulông đầu chỏm ,TCVN 93:1986,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 93 - 86 BU LÔNG ĐẦU CHỎM CẦU LỚN CÓ NGẠNH - KẾT CẤU VÀ KÍCH THƯỚC Increased cup nibbed head bolts -

Ban hành: 28/03/1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12453:2018 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng N-Nitrosopyrrolidin - Phương pháp sắc ký khí kết hợp phân tích năng lượng nhiệt

TCVN12453:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12453:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12453:2018 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG N-NITROSOPYRROLIDIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KẾT HỢP PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG NHIỆT Meat and meat products - Determination of N-nitrosopyrrolidlne content Gas

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12213:2018 (ISO/IEC 10116:2017) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chế độ hoạt động của mã khối n-bit

định bằng một tham số j là kích thước biến bản rõ với 1 ≤ j ≤ n. Mã hóa và giải mã trong chế độ OFB được xác định trong 9.2 và 9.3 sử dụng phương pháp đệm đã được thỏa thuận nếu độ dài bit của bản rõ có thể không phải là bội của tham số j. Nếu không có phương pháp đệm nào được thỏa thuận khi đó bản rõ là toàn bộ số lượng của các khối j bit

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

14

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 93:1983 về phụ tùng cửa sổ và cửa đi – ke cánh cửa

TCXD93:1983,Tiêu chuẩn XDVN TCXD93:1983,***,TCXD 93:1983 ,Phụ tùng cửa sổ và cửa đi,Ke cánh cửa,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 93 : 1983 PHỤ TÙNG CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – KE CÁNH CỬA Windows and doors accessories – Windows and doors squares Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho các loại ke cửa sổ ra vào bằng gỗ dùng trong các

Ban hành: Năm 1983

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9435:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Liên kết - Hiệu chỉnh tài liệu từ

TCVN9435:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9435:2012,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9435:2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - LIÊN KẾT, HIỆU CHỈNH TÀI LIỆU TỪ Investigation, evaluation and exploration of minerals - Correction, connection of magnetic prospecting data Lời nói đầu TCVN

Ban hành: 12/10/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12195-2-13:2020 về Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Polyscytalum pustulans (M.N Owen & Makef) M.B Ellis

TCVN12195-2-13:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12195-2-13:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12195:2-13:2020 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH NẤM GÂY BỆNH THỰC VẬT PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI NẤM POLYSCYTALUM PUSTULANS (M.N. OWEN & MAKEF) M.B ELLIS Procedure for identification of plant disease caused by fungi

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2022

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12971:2020 (ISO 15819:2014) về Mỹ phẩm - Phương pháp phân tích - Các nitrosamin: Phát hiện và xác định N-nitrosodietanolamin (NDELA) bằng HPLC-MS-MS

TCVN12971:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12971:2020,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12971:2020 ISO 15819:2014 MỸ PHẨM - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH – CÁC NITROSAMIN: PHÁT HIỆN VÀ XÁC ĐỊNH N-NITROSODIETANOLAMIN (NDELA) BẰNG HPLC-MS-MS Cosmetics - Analyticai methods - Nitrosamines: Detection and determination

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9257:2012 về Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

đổi từ TCXDVN 362:2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9257:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn - Bộ Xây dựng biên

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4451:2012 về Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4451:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Đo lường Chất lượng thẩm

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9359:2012 về Nền nhà chống nồm - Thiết kế và thi công

thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9359:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.251