Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 93/2012/N������-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 65403 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 93/DP-KLN năm 2022 về tăng cường triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia do Cục Y tế dự phòng ban hành

93/DP-KLN,Công văn 93 2022,Cục Y tế dự phòng,Hoạt động phòng chống tác hại của rượu bia,Công văn tăng cường phòng chống tác hại của rượu bia,Xây dựng kế hoạch phòng chống tác hại của rượu bia,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2022

2

Công văn 93/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

93/TTg-NN,Công văn 93 2022,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Long An,Chuyển sử dụng đất trồng lúa Long An,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2022

3

Công văn 93/AIDS-DP năm 2021 thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở điều trị Methadone do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành

93/AIDS-DP,Công văn 93 2021,Cục Phòng chống HIV/AIDS,Công tác chống COVID-19 tại cơ sở điều trị Methadone,Thực hiện chống COVID-19 tại cơ sở điều trị Methadone,Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

4

Công văn 93/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

93/VPCP-QHDP,Công văn 93 2021,Văn phòng Chính phủ,Xử lý kiến nghị của các địa phương,Phát triển kinh tế đồng bào dân tộc thiểu số,Phát triển xã hội đồng bào dân tộc thiểu số,Đầu tư,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

5

Công văn 93/BXD-KTXD năm 2019 về thanh toán hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành

93/BXD-KTXD,Công văn 93 2019,Bộ Xây dựng,Thanh toán hợp đồng trọn gói,Hướng dẫn thanh toán hợp đồng trọn gói,Hướng dẫn quyết toán hợp đồng trọn gói,Đầu tư BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2022

6

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

7

Công văn 93/UBDT-KHTC năm 2019 vướng mắc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các nhà thầu nước ngoài của các dự án ODA không hoàn lại do Ủy ban Dân tộc ban hành

93/UBDT-KHTC,Công văn 93 2019,Uỷ ban Dân tộc,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Vướng mắc thuế Thu nhập doanh nghiệp ,Nhà thầu nước ngoài ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

8

Công văn 93/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 823/SKHĐT-DNĐT do Bộ Xây dựng ban hành

93/BXD-QLN,Công văn 93 2018,Bộ Xây dựng,Đất ở,Thủ tục đầu tư,Quy trình thủ tục đầu tư,Đầu tư,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/BXD-QLN V/v trả lời văn bản số 823/SKHĐT-DNĐT ngày

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

9

Công văn 93/BXD-KHCN năm 2018 về hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

93/BXD-KHCN,Công văn 93 2018,Bộ Xây dựng,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Ban hành quy chuẩn kỹ thuật,Quy chuẩn kỹ thuật,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

10

Công văn 93/TCHQ-TXNK năm 2018 về đề nghị khai bổ sung thông tin mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

93/TCHQ-TXNK,Công văn 93 2018,Tổng cục Hải quan,Khai bổ sung tờ khai nhập khẩu ,Khai bổ sung ,Khai bổ sung để điều chỉnh mã HS,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

11

Công văn 93/BNN-VPĐP năm 2018 về hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

93/BNN-VPDP,Công văn 93 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ tiêu chí quốc gia,Bộ tiêu chí về nông thôn mới,Bộ tiêu chí xã nông thôn mới,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

12

Công văn 93/TCT-KK năm 2016 vướng mắc chính sách thuế trong việc xác định doanh thu tính thuế do Tổng cục Thuế ban hành

93/TCT-KK,Công văn 93 2016,Tổng cục Thuế,Vướng mắc chính sách thuế ,Vướng mắc xác định doanh thu tính thuế,Tạm ứng vốn đầu tư,Thanh toán vốn dự án đầu tư ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

13

Công văn 93/BVTV-QLT năm 2015 đăng ký thuốc bảo vệ thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

93/BVTV-QLT,Công văn 93 2015,Cục Bảo vệ thực vật,Thuốc bảo vệ thực vật,Danh mục thuốc bảo vệ thực vật,Chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật,Đăng ký thuốc bảo vệ thực vật,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

14

Công văn 93/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về chi trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

93/LDTBXH-LDTL,Công văn 93 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chi trả trợ cấp thôi việc ,Chi trợ cấp thôi việc ,Trợ cấp thôi việc cho người lao động,Trợ cấp thôi việc năm 2015 ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

15

Công văn 93/TCHQ-TXNK năm 2015 về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

93/TCHQ-TXNK,Công văn 93 2015,Tổng cục Hải quan,Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu,Hàng hóa nhập khẩu,Hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

16

Công văn 93/GSQL-GQ1 năm 2017 về kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng sữa bột do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

93/GSQL-GQ1,Công văn 93 2017,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Kiểm tra chuyên ngành ,Thanh tra kiểm tra chuyên ngành ,Sữa bột nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu hàng hoá ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2017

17

Công văn 93/CCTTHC về giải đáp một số câu hỏi trong quá trình triển khai công việc của các Tổ công tác bộ, ngành, địa phương do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

93/CCTTHC, Công văn 93, Tổ công tác bộ ngành địa phương, Triển khai công việc, Bộ máy hành chính TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 93

Ban hành: 12/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

18

Công văn 93/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa Xuất nhập khẩu ban hành

93/TXNK-QLN,Công văn 93,Cục thuế xuất nhập khẩu,Xác nhận nợ thuế,Hàng hóa XNK,Công ty VIBI,Thủ tục xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

19

Công văn 93/BNN-TCTL năm 2013 tham gia ý kiến về đề nghị của Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí thực hiện Dự án đầu tư xây dựng củng cố đê kè cửa sông Nhật Lệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

93/BNN-TCTL,Công văn 93 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hỗ trợ kinh phí,Tham gia ý kiến,Dự án đầu tư xây dựng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2013

20

Công văn 12834/VPCP-KGVX năm 2017 về điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 64/2013/NĐ-CP, 93/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 12834/VPCP-KGVX V/v điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP, Nghị định số 93/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 3843/BKHCN-PC ngày 15 tháng 11 năm

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232