Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 93/1999/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 166507 văn bản

181

Nghị định 58/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, tái lập các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An và thành lập các xã thuộc các huyện Dầu Tiếng và Dĩ An tỉnh Bình Dương

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 58/1999/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC

Ban hành: 23/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

182

Nghị định 57/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Long Đất và Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 57/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 57/1999/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC

Ban hành: 23/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

183

Nghị định 56/1999/NĐ-CP về việc giải thể các thị trấn nông trường Tân Trào, Sông Lô, tháng 10 và thành lập các xã thuộc các huyện Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 56/1999/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC

Ban hành: 15/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

184

Nghị định 36/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thể dục, Thể thao sửa đổi

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

Ban hành: 29/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

185

Nghị định 55/1999/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh người tàn tật

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH SỐ: 55/1999/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH

Ban hành: 10/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

186

Nghị định 48/1999/NĐ-CP quy định Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 48/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 48/1999/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 QUY ĐỊNH

Ban hành: 08/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2012

187

Nghị định 49/1999/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 49/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/1999/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ XỬ

Ban hành: 08/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

188

Nghị định 52/1999/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH

Ban hành: 08/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

189

Nghị định 50/1999/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 50/1999/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ TỔ

Ban hành: 08/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

190

Nghị định 51/1999/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 51/1999/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 QUY ĐỊNH

Ban hành: 08/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

191

Nghị định 54/1999/NĐ-CP về việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 54/1999/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ BẢO VỆ

Ban hành: 08/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

192

Nghị định 47/1999/NĐ-CP sửa đổi Quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu, ban hành kèm theo Nghị định 10/CP năm 1993

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 47/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 47/1999/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 1999 SỬA ĐỔI,

Ban hành: 05/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

193

Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

194

Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI

Ban hành: 24/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

195

Nghị định 44/1999/NĐ-CP về việc thành lập một số xã thuộc huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 44/1999/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC

Ban hành: 01/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

196

Nghị định 45/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Vị Thanh, đổi tên huyện Vị Thanh thành huyện Vị Thuỷ và thành lập các phường, xã, thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh và huyện Vị Thuỷ, tỉnh Cần Thơ

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 45/1999/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC

Ban hành: 01/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

197

Nghị định 46/1999/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/1998/NĐ-CP về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 46/1999/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ SỬA

Ban hành: 01/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

198

Nghị định 33/2019/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

199

Nghị định 43/1999/NĐ-CP về tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 43/1999/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 1999 VỀ TÍN

Ban hành: 29/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

200

Nghị định 42/1999/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Cái Nước và Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 42/1999/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 1999 VỀ VIỆC

Ban hành: 25/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142