Tra cứu 902/QĐ-

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 902/QĐ- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 51 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 902/QĐ-BHXH năm 2024 về Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

902/QD-BHXH,Quyết định 902 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định 902 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định 902 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,QĐ 902 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,QĐ 902 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,QĐ 902 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,QĐ số 902 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quyết định

Ban hành: 24/06/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2024

2

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

902/QD-UBND,Quyết định 902 2024 Tỉnh Hòa Bình,Quyết định 902 năm 2024 Tỉnh Hòa Bình,Quyết định 902 Tỉnh Hòa Bình ban hành 2024,QĐ 902 Tỉnh Hòa Bình còn hiệu lực,QĐ 902 Tỉnh Hòa Bình áp dụng 2024,QĐ 902 Tỉnh Hòa Bình mới nhất,QĐ số 902 năm 2024 Tỉnh Hòa Bình,Quyết định 902/QD-UBND ngày 27/05/2024,Quyết định 902 Tỉnh Hòa Bình về Công bố thủ tục hành

Ban hành: 27/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2024

3

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

902/QD-UBND,Quyết định 902 2024 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 902 năm 2024 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 902 Tỉnh Quảng Nam ban hành 2024,QĐ 902 Tỉnh Quảng Nam còn hiệu lực,QĐ 902 Tỉnh Quảng Nam áp dụng 2024,QĐ 902 Tỉnh Quảng Nam mới nhất,QĐ số 902 năm 2024 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 902/QD-UBND ngày 12/04/2024,Quyết định 902 Tỉnh Quảng Nam về công bố thủ

Ban hành: 12/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2024

4

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh

902/QD-UBND,Quyết định 902 2024 Tỉnh Quảng Ninh,Quyết định 902 năm 2024 Tỉnh Quảng Ninh,Quyết định 902 Tỉnh Quảng Ninh ban hành 2024,QĐ 902 Tỉnh Quảng Ninh còn hiệu lực,QĐ 902 Tỉnh Quảng Ninh áp dụng 2024,QĐ 902 Tỉnh Quảng Ninh mới nhất,QĐ số 902 năm 2024 Tỉnh Quảng Ninh,Quyết định 902/QD-UBND ngày 29/03/2024,Quyết định 902 Tỉnh Quảng Ninh về Quy

Ban hành: 29/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2024

5

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2023 công bố quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

902/QD-UBND,Quyết định 902 2023 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 902 năm 2023 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 902 Tỉnh Tuyên Quang ban hành 2023,QĐ 902 Tỉnh Tuyên Quang còn hiệu lực,QĐ 902 Tỉnh Tuyên Quang áp dụng 2023,QĐ 902 Tỉnh Tuyên Quang mới nhất,QĐ số 902 năm 2023 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 902/QD-UBND ngày 17/08/2023,Quyết định 902 Tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 17/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2023

6

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

902/QD-UBND,Quyết định 902 2023 Tỉnh Hòa Bình,Quyết định 902 năm 2023 Tỉnh Hòa Bình,Quyết định 902 Tỉnh Hòa Bình ban hành 2023,QĐ 902 Tỉnh Hòa Bình còn hiệu lực,QĐ 902 Tỉnh Hòa Bình áp dụng 2023,QĐ 902 Tỉnh Hòa Bình mới nhất,QĐ số 902 năm 2023 Tỉnh Hòa Bình,Quyết định 902/QD-UBND ngày 05/05/2023,Quyết định 902 Tỉnh Hòa Bình về Thủ tục hành chính

Ban hành: 05/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2023

7

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

902/QD-UBND,Quyết định 902 2023 Tỉnh Lâm Đồng,Quyết định 902 năm 2023 Tỉnh Lâm Đồng,Quyết định 902 Tỉnh Lâm Đồng ban hành 2023,QĐ 902 Tỉnh Lâm Đồng còn hiệu lực,QĐ 902 Tỉnh Lâm Đồng áp dụng 2023,QĐ 902 Tỉnh Lâm Đồng mới nhất,QĐ số 902 năm 2023 Tỉnh Lâm Đồng,Quyết định 902/QD-UBND ngày 04/05/2023,Quyết định 902 Tỉnh Lâm Đồng về Công bố thủ tục lĩnh

Ban hành: 04/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2023

8

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

902/QD-UBND,Quyết định 902 2023 Tỉnh Bến Tre,Quyết định 902 năm 2023 Tỉnh Bến Tre,Quyết định 902 Tỉnh Bến Tre ban hành 2023,QĐ 902 Tỉnh Bến Tre còn hiệu lực,QĐ 902 Tỉnh Bến Tre áp dụng 2023,QĐ 902 Tỉnh Bến Tre mới nhất,QĐ số 902 năm 2023 Tỉnh Bến Tre,Quyết định 902/QD-UBND ngày 28/04/2023,Quyết định 902 Tỉnh Bến Tre về Công bố thủ tục lĩnh vực hộ

Ban hành: 28/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2023

9

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế

902/QD-UBND,Quyết định 902 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 902 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 902 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 2023,QĐ 902 Tỉnh Thừa Thiên Huế còn hiệu lực,QĐ 902 Tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 2023,QĐ 902 Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất,QĐ số 902 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 902/QD-UBND ngày 24/04/2023,Quyết định

Ban hành: 24/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2023

10

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

902/QD-UBND,Quyết định 902 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Quyết định 902 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Quyết định 902 Tỉnh Vĩnh Long ban hành 2023,QĐ 902 Tỉnh Vĩnh Long còn hiệu lực,QĐ 902 Tỉnh Vĩnh Long áp dụng 2023,QĐ 902 Tỉnh Vĩnh Long mới nhất,QĐ số 902 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Quyết định 902/QD-UBND ngày 24/04/2023,Quyết định 902 Tỉnh Vĩnh Long về Giải quyết

Ban hành: 24/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2023

11

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu giáo chức Nghệ An

902/QD-UBND,Quyết định 902 2023,Tỉnh Nghệ An,Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức Nghệ An,Điều lệ Hội Cựu giáo chức Nghệ An,Điều lệ sửa đổi Hội Cựu giáo chức Nghệ An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2023

12

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô, địa điểm số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và điều chỉnh nội dung tại Quyết định 388/QĐ-UBND do tỉnh Lai Châu ban hành

902/QD-UBND,Quyết định 902 2022,Tỉnh Lai Châu,Điều chỉnh dự án trong quy hoạch đất Than Uyên,Điều chỉnh quy hoạch đất huyện Than Uyên,Điều chỉnh công trình quy hoạch đất Than Uyên,Đầu tư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2022

13

Quyết định 902/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

902/QD-BGTVT,Quyết định 902 2022 Bộ Giao thông vận tải,Quyết định 902 năm 2022 Bộ Giao thông vận tải,Quyết định 902 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2022,QĐ 902 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,QĐ 902 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2022,QĐ 902 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,QĐ số 902 năm 2022 Bộ Giao thông vận tải,Quyết định 902/QD-BGTVT ngày

Ban hành: 13/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2022

14

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới và tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

902/QD-UBND,Quyết định 902 2022,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới,Bộ tiêu chí ấp văn hóa nông thôn mới,Tiêu chí tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2022

15

Quyết định 902/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021

902/QD-UBND,Quyết định 902 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới 2021,Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn,Ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

16

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Sơn La

902/QD-UBND,Quyết định 902 2020 Tỉnh Sơn La,Quyết định 902 năm 2020 Tỉnh Sơn La,Quyết định 902 Tỉnh Sơn La ban hành 2020,QĐ 902 Tỉnh Sơn La còn hiệu lực,QĐ 902 Tỉnh Sơn La áp dụng 2020,QĐ 902 Tỉnh Sơn La mới nhất,QĐ số 902 năm 2020 Tỉnh Sơn La,Quyết định 902/QD-UBND ngày 05/05/2020,Quyết định 902 Tỉnh Sơn La về Công bố thủ tục hành chính thẩm

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

17

Quyết định 902/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

902/QD-UBND,Quyết định 902 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Giao chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 Khánh Hòa,Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 tỉnh Khánh Hòa,Giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 Khánh Hòa,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2021

18

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

902/QD-UBND,Quyết định 902 2020 Tỉnh An Giang,Quyết định 902 năm 2020 Tỉnh An Giang,Quyết định 902 Tỉnh An Giang ban hành 2020,QĐ 902 Tỉnh An Giang còn hiệu lực,QĐ 902 Tỉnh An Giang áp dụng 2020,QĐ 902 Tỉnh An Giang mới nhất,QĐ số 902 năm 2020 Tỉnh An Giang,Quyết định 902/QD-UBND ngày 22/04/2020,Quyết định 902 Tỉnh An Giang về Giải quyết thủ tục

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

19

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình

902/QD-UBND,Quyết định 902 2020 Tỉnh Thái Bình,Quyết định 902 năm 2020 Tỉnh Thái Bình,Quyết định 902 Tỉnh Thái Bình ban hành 2020,QĐ 902 Tỉnh Thái Bình còn hiệu lực,QĐ 902 Tỉnh Thái Bình áp dụng 2020,QĐ 902 Tỉnh Thái Bình mới nhất,QĐ số 902 năm 2020 Tỉnh Thái Bình,Quyết định 902/QD-UBND ngày 27/03/2020,Quyết định 902 Tỉnh Thái Bình về Thủ tục hành

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

20

Quyết định 902/QĐ-BNV năm 2019 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

902/QD-BNV,Quyết định 902 2019,Bộ Nội vụ,Bồi dưỡng cán bộ,Mức chi bồi dưỡng cán bộ ,Hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 902/QĐ-BNV Hà Nội,

Ban hành: 09/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!