Tra cứu 90/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 90/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 35007 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 59/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 do Chính phủ ban hành

90/NQ-CP,Nghị quyết 90 2022 Chính phủ,Nghị quyết 90 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 90 Chính phủ ban hành 2022,NQ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 90 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 90 Chính phủ mới nhất,NQ số 90 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 90/NQ-CP ngày 25/07/2022,Nghị quyết 90 Chính phủ về Triển khai Nghị quyết 59/2022/QH15 2022,NQ 90 Chính phủ về Triển

Ban hành: 25/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2022

2

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2021 về mua bổ sung vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer do Chính phủ ban hành

90/NQ-CP,Nghị quyết 90 2021 Chính phủ,Nghị quyết 90 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 90 Chính phủ ban hành 2021,NQ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 90 Chính phủ áp dụng 2021,NQ 90 Chính phủ mới nhất,NQ số 90 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 90/NQ-CP ngày 14/08/2021,Nghị quyết 90 Chính phủ về Bổ sung vắc xin phòng COVID19 BNT162 của Pfizer 2021,NQ 90 Chính

Ban hành: 14/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2021

3

Nghị quyết 90/NQ-CP về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018

90/NQ-CP,Nghị quyết 90 2018,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

4

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ do Chính phủ ban hành

90/NQ-CP,Nghị quyết 90 2017 Chính phủ,Nghị quyết 90 năm 2017 Chính phủ,Nghị quyết 90 Chính phủ ban hành 2017,NQ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 90 Chính phủ áp dụng 2017,NQ 90 Chính phủ mới nhất,NQ số 90 năm 2017 Chính phủ,Nghị quyết 90/NQ-CP ngày 15/09/2017,Nghị quyết 90 Chính phủ về Đơn giản hóa 2017,NQ 90 Chính phủ về Đơn giản hóa 2017,Nghị quyết

Ban hành: 15/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2017

5

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2015 về nâng cấp cửa khẩu phụ Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh thành cửa khẩu chính do Chính phủ ban hành

Số: 90/NQ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC NÂNG CẤP CỬA KHẨU PHỤ CHÀNG RIỆC, TỈNH TÂY NINH THÀNH CỬA KHẨU CHÍNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

6

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2014 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Bộ Công an do Chính phủ ban hành

90/NQ-CP,Nghị quyết 90 2014 Chính phủ,Nghị quyết 90 năm 2014 Chính phủ,Nghị quyết 90 Chính phủ ban hành 2014,NQ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 90 Chính phủ áp dụng 2014,NQ 90 Chính phủ mới nhất,NQ số 90 năm 2014 Chính phủ,Nghị quyết 90/NQ-CP ngày 05/12/2014,Nghị quyết 90 Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất 2014,NQ 90 Chính phủ về Quy hoạch sử dụng

Ban hành: 05/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

7

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2012 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 do Chính phủ

--------------- Số: 90/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 2012 Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2012, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau: 1. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về Đề

Ban hành: 29/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2012

8

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2011 về thành lập thị xã Vĩnh Châu, phường thuộc thị xã Vĩnh Châu và thị trấn Đại Ngãi thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ ban hành

90/NQ-CP,Nghị quyết 90 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/NQ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 25/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2011

9

Nghị quyết 90/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

90/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2022,Thành phố Đà Nẵng,Giá dịch vụ công ích thủy lợi Đà Nẵng 2022,Giá sản phẩm công ích thủy lợi Đà Nẵng 2022,Gá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi 2022,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2023

10

Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2022 thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để thực hiện công trình, dự án

90/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Vĩnh Long,Chuyển sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2023

11

Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2022 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 do tỉnh Quảng Bình ban hành

90/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2022,Tỉnh Quảng Bình,Dự toán thu ngân sách nhà nước 2023,Dự toán chi ngân sách địa phương Quảng Bình 2023,Phân bổ ngân sách địa phương Quảng Bình 2023,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2023

12

Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2022 về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ ba của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Sơn La ban hành

90/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2022,Tỉnh Sơn La,Giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ ba,Giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ ba Sơn La,Giám sát giải quyết kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ ba,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2022

13

Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2022 về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

90/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2022,Tỉnh Nam Định,Chương trình giám sát 2023,Chương trình giám sát Nam Định,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2022

14

Nghị định 90/2022/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

90/2022/ND-CP,Nghị định 90 2022 Chính phủ,Nghị định 90 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 90 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 90 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 90 Chính phủ mới nhất,NĐ số 90 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 90/2022/ND-CP ngày 28/10/2022,Nghị định 90 Chính phủ về Quản lý nhà đất phục vụ hoạt động đối ngoại 2022,NĐ 90 Chính

Ban hành: 28/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2022

15

Nghị quyết 90/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Gia Lai

90/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2021,Tỉnh Gia Lai,Giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi 2021,Giá sản phẩm thủy lợi công trình vốn nhà nước,Giá dịch vụ thủy lợi công trình vốn nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2022

16

Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành

90/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2021,Tỉnh Cao Bằng,Quyết toán thu ngân sách nhà nước 2020,Quyết toán chi ngân sách địa phương 2020,Quyết toán chi ngân sách tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2022

17

Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2021 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

90/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Dự toán ngân sách địa phương Quảng Ngãi 2022,Phân bổ ngân sách địa phương Quảng Ngãi 2022,Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

18

Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025

90/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa,Danh mục cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa,Danh mục đầu tư cho vay Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

19

Nghị định 90/2021/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023

90/2021/ND-CP,Nghị định 90 2021 Chính phủ,Nghị định 90 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 90 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 90 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 90 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 90 Chính phủ mới nhất,NĐ số 90 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 90/2021/ND-CP ngày 19/10/2021,Nghị định 90 Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Hiệp định Lào 2021,NĐ

Ban hành: 19/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32