Tra cứu 86/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 86/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 39065 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2022 về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 86/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2022 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN AN TOÀN, MINH BẠCH, HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG NHẰM ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật

Ban hành: 11/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2022

2

Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 do Chính phủ ban hành

86/NQ-CP,Nghị quyết 86 2021 Chính phủ,Nghị quyết 86 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 86 Chính phủ ban hành 2021,NQ 86 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 86 Chính phủ áp dụng 2021,NQ 86 Chính phủ mới nhất,NQ số 86 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/08/2021,Nghị quyết 86 Chính phủ về Giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 2021,NQ 86 Chính phủ về

Ban hành: 06/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

3

Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành

86/NQ-CP,Nghị quyết 86 2019 Chính phủ,Nghị quyết 86 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 86 Chính phủ ban hành 2019,NQ 86 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 86 Chính phủ áp dụng 2019,NQ 86 Chính phủ mới nhất,NQ số 86 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 07/10/2019,Nghị quyết 86 Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất 2019,NQ 86 Chính phủ về Quy hoạch sử dụng

Ban hành: 07/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

4

Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2015 về ký "Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Ê-cu-a-đo” do Chính phủ ban hành

86/NQ-CP,Nghị quyết 86 2015,Chính phủ,Hiệp định hợp tác,Hiệp định hợp tác văn hóa,Việt Nam Ê-cu-a-đo,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 86/NQ-CP Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2015

5

Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2013 thành lập phường Vĩnh Nguơn thuộc thị xã Châu Đốc và thành lập thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành

86/NQ-CP,Nghị quyết 86 2013,Chính phủ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 86/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

6

Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2011 về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 do Chính phủ ban hành

86/NQ-CP,Nghị quyết 86 2011,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 86/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2011

Ban hành: 05/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2011

7

Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2023 thông qua những nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã giải quyết từ sau Kỳ họp thứ 11 đến trước Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX

86/NQ-HDND,Nghị quyết 86 2023 Tỉnh Bắc Giang,Nghị quyết 86 năm 2023 Tỉnh Bắc Giang,Nghị quyết 86 Tỉnh Bắc Giang ban hành 2023,NQ 86 Tỉnh Bắc Giang còn hiệu lực,NQ 86 Tỉnh Bắc Giang áp dụng 2023,NQ 86 Tỉnh Bắc Giang mới nhất,NQ số 86 năm 2023 Tỉnh Bắc Giang,Nghị quyết 86/NQ-HDND ngày 13/12/2023,Nghị quyết 86 Tỉnh Bắc Giang về thông qua nội dung

Ban hành: 13/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2023

8

Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2023 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII

86/NQ-HDND,Nghị quyết 86 2023 Tỉnh Kon Tum,Nghị quyết 86 năm 2023 Tỉnh Kon Tum,Nghị quyết 86 Tỉnh Kon Tum ban hành 2023,NQ 86 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,NQ 86 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2023,NQ 86 Tỉnh Kon Tum mới nhất,NQ số 86 năm 2023 Tỉnh Kon Tum,Nghị quyết 86/NQ-HDND ngày 10/12/2023,Nghị quyết 86 Tỉnh Kon Tum về trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 6 Khóa XII

Ban hành: 10/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2023

9

Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2023 thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2024; danh mục các hộ gia đình, cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần

86/NQ-HDND,Nghị quyết 86 2023 Tỉnh Yên Bái,Nghị quyết 86 năm 2023 Tỉnh Yên Bái,Nghị quyết 86 Tỉnh Yên Bái ban hành 2023,NQ 86 Tỉnh Yên Bái còn hiệu lực,NQ 86 Tỉnh Yên Bái áp dụng 2023,NQ 86 Tỉnh Yên Bái mới nhất,NQ số 86 năm 2023 Tỉnh Yên Bái,Nghị quyết 86/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 86 Tỉnh Yên Bái về Dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2024

10

Nghị định 86/2024/NĐ-CP về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái

86/2024/ND-CP,Nghị định 86 2024 Chính phủ,Nghị định 86 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 86 Chính phủ ban hành 2024,NĐ 86 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 86 Chính phủ áp dụng 2024,NĐ 86 Chính phủ mới nhất,NĐ số 86 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 86/2024/ND-CP ngày 11/07/2024,Nghị định 86 Chính phủ về Trích lập dự phòng rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng

Ban hành: 11/07/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2024

11

Nghị quyết 86/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Trị ban hành

86/NQ-HDND,Nghị quyết 86 2023 Tỉnh Quảng Trị,Nghị quyết 86 năm 2023 Tỉnh Quảng Trị,Nghị quyết 86 Tỉnh Quảng Trị ban hành 2023,NQ 86 Tỉnh Quảng Trị còn hiệu lực,NQ 86 Tỉnh Quảng Trị áp dụng 2023,NQ 86 Tỉnh Quảng Trị mới nhất,NQ số 86 năm 2023 Tỉnh Quảng Trị,Nghị quyết 86/NQ-HDND ngày 24/10/2023,Nghị quyết 86 Tỉnh Quảng Trị về Điều chỉnh Kế hoạch

Ban hành: 24/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2023

12

Nghị định 86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu"

86/2023/ND-CP,Nghị định 86 2023 Chính phủ,Nghị định 86 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 86 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 86 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 86 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 86 Chính phủ mới nhất,NĐ số 86 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 86/2023/ND-CP ngày 07/12/2023,Nghị định 86 Chính phủ về tiêu chuẩn Thôn tổ dân phố văn hóa Xã phường thị trấn tiêu

Ban hành: 07/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2023

13

Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2022 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; Vay ngân sách địa phương; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

86/NQ-HDND,Nghị quyết 86 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2023,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2023

14

Nghị quyết 86/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

86/NQ-HDND,Nghị quyết 86 2022,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bổ sung công trình dự án thu hồi đất Huế 2022,Danh mục dự án thu hồi đất Thừa Thiên Huế,Dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa Huế,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2022

15

Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2022 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

86/NQ-HDND,Nghị quyết 86 2022,Tỉnh Hà Tĩnh,Dự kiến kế hoạch đầu tư công Hà Tĩnh,Kế hoạch đầu tư công Hà Tĩnh 2023,Dự kiến kế hoạch đầu tư công Hà Tĩnh 2023,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2022

16

Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

86/NQ-HDND,Nghị quyết 86 2022,Tỉnh Kiên Giang,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực nông nghiệp,Dịch vụ công lĩnh vực nông nghiệp Kiên Giang,Danh mục dịch vụ công lĩnh vực nông nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2022

17

Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

86/2022/ND-CP,Nghị định 86 2022 Chính phủ,Nghị định 86 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 86 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 86 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 86 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 86 Chính phủ mới nhất,NĐ số 86 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 86/2022/ND-CP ngày 24/10/2022,Nghị định 86 Chính phủ về Cơ cấu tổ chức của bộ Giáo dục 2022,NĐ 86 Chính phủ về Cơ cấu

Ban hành: 24/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2022

18

Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

86/NQ-HDND,Nghị quyết 86 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Quyết toán ngân sách địa phương Tuyên Quang 2020,Phê chuẩn quyết toán ngân sách Tuyên Quang 2020,Quyết toán ngân sách Tuyên Quang 2020,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2022

19

Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2021 về nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 4

dịch COVID-19; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 128/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả

Ban hành: 17/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

20

Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2021 thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Pleiku và vùng phụ cận, tỉnh Gia Lai đến năm 2040, định hướng đến năm 2050

86/NQ-HDND,Nghị quyết 86 2021 Tỉnh Gia Lai,Nghị quyết 86 năm 2021 Tỉnh Gia Lai,Nghị quyết 86 Tỉnh Gia Lai ban hành 2021,NQ 86 Tỉnh Gia Lai còn hiệu lực,NQ 86 Tỉnh Gia Lai áp dụng 2021,NQ 86 Tỉnh Gia Lai mới nhất,NQ số 86 năm 2021 Tỉnh Gia Lai,Nghị quyết 86/NQ-HDND ngày 10/12/2021,Nghị quyết 86 Tỉnh Gia Lai về Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!